Aarhus Universitets segl

Netværk og vidensdeling for erfarne ph.d.-vejledere

Som ph.d.-vejleder med flere års erfaring kan det være svært at finde formelle fællesskaber, hvor man kan erfaringsudveksle med kollegaer. Et nyt kursus giver mulighed for at etablere og udvikle kollegiale fællesskaber omkring ph.d.-vejledning på tværs af alle fakulteter på AU.

Nyt kursus giver mulighed for at erfarne ph.d.-vejledere kan mødes og danne kollegiale netværk og erfaringsudveksle. Foto: Lars Kruse, AU Foto.
Sarah Robinson er lektor ved CED. Foto: Oliver-Seamus Pomerleau.

”Erfarne vejledere sidder ofte alene med udfordringer og uden mulighed for at deltage i formelle fællesskaber, hvor de kan dele erfaringer og søge vejledning.”

Sådan fortæller lektor ved CED Sarah Robinson der er kursusleder på det nye kursus ’Kollegial sparring for erfarne ph.d.-vejledere’. Kurset udspringer af et behov for at danne kollegiale netværk, der kan bruges til at støtte og udvikle vejledningspraksisser, så kvaliteten af vejledningen optimeres bedst muligt.

”Der er mange kurser for nye vejledere, men indtil nu har der manglet tilbud, som støtter og videreudvikler erfarne ph.d.-vejledere,” konkluderer hun.

I denne sammenhæng vurderes en erfaren ph.d.-vejleder at være en person, som har haft mindst tre ph.d.-studerende tilknyttet, og derfor har bred viden at trække på.

Tid til observation og refleksion

Kurset strækker sig over en periode på seks uger og er bygget op over tre kursusdage:

  1. På den første kursusdag møder vejlederne fra alle fakulteter hinanden og lærer hinanden at kende. Observations- og feedbackværktøjer, der skal bruges på anden kursusdag, bliver præsenteret. Inden for hvert fakultet dannes der mindre grupper, som indbyrdes arbejder med forskellige refleksionsværktøjer til kollegial sparring.
     
  2. Det næste møde foregår på en aftalt dag, hvor de mindre grupper observerer hinandens ph.d.-vejledning og giver feedback, når vejledningen er overstået.
     
  3. Den sidste mødedag er en halvdagsworkshop, hvor deltagerne arbejder i tværfakultære grupper, hvor de skal reflektere over deres observationer og feedback. Disse refleksioner bruges efterfølgende til at udarbejde et undervisningsportfolio med fokus på vejledningserfaringer.

”For at udvikle deltagerne mest muligt har vi valgt, at der skal være tid til observationer af den aktuelle vejledning. Man kan kun ændre sin vejledningspraksis, hvis man får mulighed for at afprøve nye refleksionsværktøjer i praksis,” forklarer Sarah Robinson.

Da andendagen af kurset involverer en observationssession, er det vigtigt, at man har en ph.d.-studerende tilknyttet, som er villig til at indgå i vejledning, der bliver observeret af andre.

På kurset bliver der også mulighed for at producere og få feedback på en undervisningsportfolio med fokus på vejledningserfaringer.

Vil du vide mere?

Vil du vide mere om, hvordan kurset er opbygget, og hvad du kan forvente? Så kan du læse mere, ligesom du kan tilmelde dig kurset på CED’s hjemmeside.

Har du yderligere spørgsmål, kan du kontakte Sarah Robinson på srobin@au.dk eller på +45 24 85 08 18.