Aarhus Universitets segl

Eksperimentelt undervisningslokale

CED har et særligt eksperimentelt undervisningslokale i bygning 1910, lokale 228, fyldt med moderne teknologi. I lokalet har du som underviser mulighed for at eksperimentere med sammenspillet mellem undervisning og teknologi, herunder lecture capture og streaming af undervisning.

Undervisningslokalets formål

For at forbedre mulighederne på AU for at eksperimentere med en pædagogisk reflekteret anvendelse af teknologi, er der, som en del af educational IT-satsningen, etableret et eksperimentelt og fleksibelt undervisningslokalet. Her kan du som underviser anvende, teste og få vejledning i, hvordan teknologi kan anvendes som pædagogisk løftestang til at styrke og understøtte forskellige undervisningsformater.

Lokalet kan bruges både i et længerevarende kursusforløb, typisk over et semester, eller i et kortere forløb, der strækker sig over én til flere undervisningssessioner.

Fleksibelt undervisningslokale med den nyeste læringsteknologi

Fleksibilitet har været et nøgleord for valg af interiør og teknologi til lokalet. Alt interiør er på hjul, og lokalets teknologi kan tilpasses, så det hurtigt kan omstilles og dermed understøtte en række forskellige pædagogiske behov og undervisningsformater.

I lokalets loft er der monteret fjernstyrede kameraer samt mikrofoner. På lokalets bagvæg er der monteret en 85” touchskærm samt et klassisk whiteboard med projektor. De studerende kan inddrages i undervisningen ved at anvende lokalets Catchbox-mikrofoner, eller de kan streame digitalt materiale fra deres device op på et af lokalets fastmonterede eller mobile skærme.

Det er også muligt at fremvise fysiske genstand til hele holdet på samme tid. En oplyst overflade på underviserens bord filmes af et kamera, og billedet kan sendes direkte op på en af lokalets skærme.

Undervisningslokalet benyttes blandt andet til livestreaming af forelæsninger til gymnasieskolerne, som du kan se i videoen.

Eksperimentér med undervisningsformer

De pædagogiske muligheder er mange, og undervisere på AU er meget velkommen til at benytte lokalet. Undervisningslokalet understøtter både klassiske og eksperimentelle undervisningsformer og i Afdeling for Digital Udvikling står vi til rådighed med pædagogisk sparring, hjælp og vejledning til de undervisningsformater, lokalet understøtter. 

Lecture capturing

Med lecture capture optages undervisningen, som efterfølgende gøres tilgængelig online. 

Hvorfor lecture capture?

Lecture capture har mange fordele. Ved at optage undervisningen og efterfølgende gøre den tilgængelig på eksempelvis Brightspace, får de studerende mulighed for at tilgå undervisningen, uafhængigt af tid og sted. Det kan være i forbindelse med repetition til eksamen eller som et hurtigt brush up inden næste undervisningsgang. 

Med lecture capture kan de studerende have forelæsningen med i lommen og på deres mobil fremsøge specifikke dele af undervisningen, der kan hjælpe dem videre, når de individuelt eller gruppevist skal løse en opgave. Derudover kan lecture capture sikre, at studerende, der er forhindret i at deltage i undervisning, ikke kommer bagud. De studerende kan tilgå forelæsningen online, og støder de på vanskelige passager, kan de spole tilbage og se det en gang til. 

Forberedelse

Lecture capture kræver ikke mere forberedelse end en normal undervisningsgang, da CED vil stå for alt det tekniske. I vores undervisningslokale kan vi klippe mellem seks forskellige kameravinkler, zoome i efterredigeringen og tilføje en intro og en outro, så der opnås en professionel og dynamisk video, der vil kunne genbruges. 

Vi kan også være behjælpelige med at tilføje en interaktiv quiz til videoen, der kan aktivere den studerende. Det sker ved at de studerende undervejs i videoen præsenteres for en række faglige spørgsmål, som de skal tage stilling til. Typisk vil man optage en forelæsning, men ønskes det, kan vi også optage mere dynamiske undervisningsformater som holdundervisning eller gruppearbejde. 

Livestreaming

Livestreaming er et videoformat med løbende, online overførsel og afspilning af video uden forudgående lagring, hvilket muliggør forskellige typer af fjernundervisning. 

Hvorfor livestreame?

Ved livestreaming af undervisning kan den studerende følge med i realtid uden fysisk at være til stede i undervisningslokalet. Den eneste forudsætning for at deltage er en computer eller en smartphone med forbindelse til internettet. Undervejs vil den studerende have mulighed for at stille spørgsmål via sms, Twitter eller Mentimeter. De bedste spørgsmål kan derefter udvælges og besvares i en afsluttende sekvens i undervisningen. Mange af de studerende vil være bekendt med formatet, og de vil let kunne tilgå livestreamet ved at følge et link. 

Forberedelse

Vi sørger for alt det tekniske og sikrer ordentlig lyd samt live-redigerer streamet ved at klippe mellem forskellige kameravinkler, så der opnås en professionel og dynamisk videostream. Ønskes det, kan vi også tilføje en intro og en outro. Når streamet er slut, kan vi lagre videofilen. Den kan man efterfølgende få med sig på et USB-stik, eller vi kan gøre den tilgængelig online. 

Hybridundervisning

I nogle undervisningsformater vil der foregå fysisk undervisning, der samtidig streames ud til studerende online – dette kaldes hybridundervisning. 

Det eksperimentelle undervisningslokale er teknisk indrettet til en smidig understøttelse af dette undervisningsformat.

Booking

Hvis du ønsker at benytte det eksperimentelle undervisningslokale, kontakt da David Kiel.

For at reservere, kontakt: