Aarhus Universitets segl

Forskning

CED forsker specifikt i universitetspædagogik, men dækker emnet bredt. Vi forsker i universitetets særlige undervisningsformer (fx forskningsvejledning), fagdidaktiske spørgsmål (fx inden for sundhedsvidenskabelig fagdidaktik), universitetsundervisernes kompetenceudvikling (også kaldet educational development), curriculumudvikling, digitalisering og læringsteknologier, samt overgange til og fra universitetet.

Vores forskning tager afsæt i praksis og retter sig imod praksis. Vi arbejder helst interdisciplinært med en variation i metoder og teorier. Vi bedriver gerne forskning i tæt samarbejde med AU's fagmiljøer og med afsæt i en konkret undervisningspraksis eller universitetspædagogisk problematik. Vi publicerer i samarbejde med både danske og udenlandske forskningsmiljøer og vi ønsker at forskningsbasere universitetspædagogik på et højt internationalt niveau.