Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Find en CED-medarbejder

Afdeling for Digital Udvikling

Afdeling for Digital Udvikling, ledet af funktionschef Anders Hyldig, løfter opgaver som Studypedia og AU Educate, Media Lab, brugerunderstøttelse, systemimplementering og teknologiudvikling.

 

 • Ledelsesopgaver
 • Projektledelse
 • IT-pædagogik og -didaktik
 • Educational IT
 • Forretningsudvikling

Medarbejdere ved afdelingen for Digital Udvikling

 

 • Driftsopgaver og support
 • IT-pædagogik og -didaktik
 • Online læring
 • Educational IT
 • LMS - Brightspace

 

 • Udviklingsarbejde
 • Media Lab og digitale undervisningsmaterialer
 • Video og streaming
 • Formidling og kommunikation
 • Produktion 

 

 • Driftsopgaver og support
 • Systemforvaltning
 • Projektledelse
 • LMS - Brightspace

 

 • Udviklingsarbejde
 • Projektledelse
 • Educational IT
 • LMS - Brightspace

 

 • Udviklingsarbejde
 • IT-pædagogik og -didaktik
 • Motivation og læring
 • Didaktisk design

 

 • Udviklingsarbejde
 • Projektledelse
 • Educational IT
 • LMS - Brightspace
 • Educational IT-strategi

Rasmus Hansen

Pædagogisk konsulent

 

 • Driftsopgaver og support
 • Online læring
 • Formidling og kommunikation

 

 • Driftsopgaver og support
 • Educational IT
 • Media Lab og digitale undervisningsmaterialer
 • Video og streaming

David Kiel

AC-fuldmægtig

 

 • Udviklingsarbejde
 • Projektledelse
 • Video og streaming
 • Formidling og kommunikation
 • Panopto

 

 • Udviklingsarbejde
 • Undervisning
 • Educational IT
 • Video og streaming
 • Parallelundervisning

 

 • Driftsopgaver og support
 • Systemforvaltning
 • Udviklingsarbejde
 • LMS - Brightspace
 • Systemudvikling½

Tobias Alsted Nielsen

Educational it konsulent

 

 • Udviklingsarbejde
 • Projektledelse
 • Blended learning
 • Educational IT

Benny Præstegaard

Applikationssupporter

 

 • Driftsopgaver og support
 • Applikationssupport
 • LMS - Brightspace

 

 • Projektledelse
 • Educational IT
 • Forretningsudvikling
 • Ledelsesstøtte
 • IT arkitektur

 

 • Udviklingsarbejde
 • Learning Design
 • Systemudvikling
 • Brightspace API

 

 • Projektledelse
 • IT-pædagogik og -didaktik
 • Organisatorisk læring
 • LMS - Brightspace

 

 • Driftsopgaver og support
 • IT-pædagogik og -didaktik
 • LMS - Brightspace

 

 • Driftsopgaver og support
 • Projektledelse
 • Educational IT
 • LMS - Brightspace
 • Faculty of Arts

Afdeling for Undervisningsudvikling

Afdeling for Undervisningsudvikling, ledet af funktionschef Liza Strandgaard, løfter opgaver inden for universitetsdidaktik, metodik, prøveformer og feedback, undervisningsmiljø og -evaluering samt kollegiale fællesskaber.

 

 • Ledelsesopgaver
 • Curriculum
 • Uddannelsesledelse
 • Uddannelsesstrategi 

Medarbejdere ved afdelingen for Undervisningsudvikling

Ole Eggers Bjælde

Undervisningsudvikler, ph.d. i astrofysik

 

 • Forskning
 • Eksamensformer
 • Feedback
 • Undervisningsudvikling
 • Forelæsninger

 

 • Forskning
 • Forsknings- og specialevejledning
 • Kompetenceudvikling for undervisere
 • Sundhedsvidenskabelig fagdidaktik
 • Præstationsorienterede læringsmiljøer

 

 • Kursusledelse
 • Undervisningsudvikling
 • Universitetspædagogik
 • Formidling og kommunikation
 • Internationalisation of higher education

Mikkel Godsk

Undervisningsudvikler

 

 • Forskning
 • Undervisning
 • Learning Design
 • Online læring
 • Digitalisering af undervisning

 

 • Udviklingsarbejde
 • Kursusledelse
 • Laboratorieundervisning
 • Universitetspædagogik
 • Holdundervisning

 

 • Udviklingsarbejde
 • Kursusledelse
 • Forsknings- og specialevejledning

 

 • Forskning
 • Undervisning
 • Kollegial vejledning og supervision
 • Motivation og læring
 • Sundhedsprofessionelle vejlederkompetencer

 

 • Udviklingsarbejde
 • Online læring
 • LMS - Brightspace
 • Networked Learning & Participation

 

 • Fakultetskoordinering
 • Learning Design
 • Undervisningsudvikling
 • Uddannelsesudvikling

 

 • Udviklingsarbejde
 • Blended learning
 • IT-pædagogik og -didaktik
 • Kompetenceudvikling for undervisere
 • Networked Learning

 

 • Forskning
 • Udviklingsarbejde
 • Motivation og læring
 • Undervisningsudvikling
 • Kvalitetssikring

 

 • Fakultetskoordinering
 • Kursusledelse
 • Eksamensformer
 • Undervisningsudvikling
 • Feedback design

 

 • Udviklingsarbejde
 • Projektledelse
 • IT-pædagogik og -didaktik
 • Naturfagenes didaktik
 • Peer feedback

 

 • Forskning
 • Kompetenceudvikling for undervisere
 • Undervisningsudvikling
 • Underviseridentitet

 

 • Forskning
 • Udviklingsarbejde
 • Projektledelse
 • Universitetspædagogik
 • Educational It

 

 • Forskning
 • Sundhedsvidenskabelig fagdidaktik
 • Psykiatri

 

 • Forskning
 • Kursusledelse
 • Learning Design
 • Undervisningsudvikling
 • Postgraduat medicinsk uddannelse

 

 • Udviklingsarbejde
 • Undervisning
 • Kompetenceudvikling for undervisere
 • Undervisningsudvikling
 • Academic literacy 

 

 • Forskning
 • Udviklingsarbejde
 • Undervisning
 • Kollegial vejledning og supervision
 • Universitetspædagogik

Afdeling for Uddannelsesudvikling

Afdeling for Uddannelsesudvikling, ledet af funktionschef Tina Bering Keiding, løfter opgaver inden for overgange i uddannelsessystemet, uddannelsesdesign, studieordninger, kvalitetssikring og akkreditering.

 

 • Ledelsesopgaver
 • Udviklingsarbejde
 • Curriculum
 • Uddannelsesledelse
 • Universitetspædagogik

Medarbejdere ved afdeling for Uddannelsesudvikling

 

 • Fakultetskoordinering
 • Curriculum
 • Educational IT
 • Formidling og kommunikation
 • Fagdigitalitet

Mads Ronald Dahl

MSc, PhD, MI, Specialkonsulent

 

 • Projektledelse
 • Eksamensformer
 • Kompetenceudvikling for undervisere
 • Educational IT
 • Fagdigitalitet

 

 • Forskning
 • Udviklingsarbejde
 • Curriculum
 • Didaktik
 • Brobygning og overgange

 

 • Udviklingsarbejde
 • Undervisning
 • Didaktik
 • Undervisningsudvikling
 • Entreprenørskab

 

 • Forskning
 • Undervisning
 • Læringsteorier
 • Voksenpædagogik
 • Continued Professional Development

 

 • Udviklingsarbejde
 • Undervisning
 • Feedback
 • Kompetenceudvikling for undervisere
 • Academic literacy

 

 • Forskning
 • Undervisning
 • Curriculum
 • Problemløsning

 

 • Forskning 
 • Curriculum
 • Sundhedsvidenskabelig fagdidaktik
 • Klinisk læring

 

 • Forskning 
 • Undervisning
 • Undervisningsudvikling
 • Universitetspædagogik
 • Entreprenøriel læring

 

 • Fakultetskoordinering
 • Udviklingsarbejde
 • Curriculum
 • Educational IT

Liv Tholstrup

Pædagogisk konsulent

 

 • Udviklingsarbejde
 • Kursusledelse
 • Learning Design
 • Motivation og læring
 • Sundhedsvidenskabelig fagdidaktik

Sekretariatet

Sekretariatet, ledet af Bente Jønshøj, arbejder med ledelses- og forskningsstøtte, kommunikation, kursusadministration, HR og økonomi.

 

 • Administration
 • Driftsopgaver og support
 • HR
 • Kursusadministration
 • Ledelsesstøtte

Medarbejdere i sekretariatet

 

 • Administration 
 • Driftsopgaver og support
 • Udviklingsarbejde
 • Formidling og kommunikation

 

 • Administration 
 • Driftsopgaver og support
 • Forskningsstøtte
 • Ledelsesstøtte
 • Økonomi

Julie Lykke Facius

Administrativ medarbejder

 

 • Administration 
 • HR
 • Kursusadministration
 • Ledelsesstøtte
 • Arbejdsmiljørepræsentant 


 • Administration
 • Driftsopgaver og support
 • Formidling og kommunikation
 • Kursusadministration

 

 • Administration
 • Matrikeldrift
 • Økonomi
 • Sekretariats- og driftsopgaver
 • Ledelsesopgaver
 • Sundhedsvidenskabelig fagdidaktik
 • Uddannelsesledelse
 • Universitetspædagogik
 • Praksis-baseret læring

Navnesøgning