Aarhus Universitets segl

Book en rådgiver

Ved CED kan du få gratis hjælp til både dit udviklingsarbejde og løbende kompetenceudvikling.

Underviser du ved Aarhus Universitet? Er du kursusleder, uddannelsesleder eller lignende? Vi tilbyder gratis rådgivning, kompetenceudvikling og sparring om universitetspædagogik, læringsteknologi, undervisning og uddannelse til alle medarbejdere på AU.

Hvad kan vi hjælpe dig med?

Vi rådgiver inden for en bred vifte af universitetspædagogiske emner – alt fra tilrettelæggelse af kurser og læringsaktiviteter til førsteårspædagogik og studieordninger. Du kan læse mere her:

Aktiverende undervisningsformer

Vi kan hjælpe med at tilrettelægge projekt- og produktorienterede aktiviteter og understøtte i udvikling af en bred vifte af samarbejdsformer og gode studiegruppedynamikker.

Derudover kan vi hjælpe dig med at udvikle studenterinvolverende undervisningsaktiviteter såsom peer-feedback og automatiseret digitalt feedback. Ligeledes kan vi understøtte arbejdet med at lære de studerende at vurdere behovet for og opsøge relevant feedback (selv-reguleret feedback).

Kursus- og moduldesign

CED kan hjælpe dig med at tilrettelægge dit kursus eller modul, så det stemmer overens med læringsmålene, er sammenhængende og understøtter de studerendes læring og progression.

Vi kan også rådgive dig i, hvordan du sammensætter kursusforløbet – med fysiske og digitale læringsaktiviteter, individuel og studiegruppebaseret forberedelse og med underviser- og studenterstyrede aktiviteter.

CED stiller derudover en række læringsteknologier og digitale værktøjer til rådighed, der kan bruges til at understøtte både in- og out-of-class aktiviteter.

Uddannelsesudvikling

CED kan agere sparringpartner i arbejdet med studieordninger og skabe sammenhæng mellem de enkelte kurser gennem klare faglige mål, velovervejet didaktisk progression samt et varieret repertoire af prøveformer. Vi kan derudover understøtte arbejdet med at udvikle gode informative evalueringspraksisser.

Vi kan ydermere hjælpe med at tilrettelægge uddannelserne så de understøtter udviklingen af en række almene kompetencer, eksempelvis samarbejde, formidling og håndtering af komplekse, udviklingsorienterede situationer.

Strategiske satsninger

AU har strategisk bevågenhed på områder som fastholdelse og trivsel, internationalisering og digitalisering.

Vi kan understøtte fagmiljøerne i at udvikle første studieår, således at de studerende gradvist finder sig til rette på universitetet, hvilket øger både læringsudbytte og trivsel samt reducerer frafald.

Derudover yder vi rådgivning og sparring om digital udveksling og undervisning i en international kontekst.

Vi bidrager også til digitaliseringsindsatsen ved hjælp til brug af læringsteknologier i undervisningen og digitale kompetencer i uddannelserne.

Book en rådgiver

Send os en henvendelse via formularen. Så sørger vi for, at du bliver matchet med den rette konsulent. Felter markeret med asterisk (*) er obligatoriske.

Book en rådgiver | CED

Book en rådgiver