Aarhus Universitets segl

Læringsteknologier

Hos CED arbejder vi på at skabe et moderne, tidssvarende og pædagogisk fremtidssikret digitalt økosystem for læring på AU. I den forbindelse stiller vi en række læringsteknologier og digitale værktøjer til rådighed, der kan bruges til at understøtte in- og out-of-class aktiviteter.

De forskellige teknologier har forskellige egenskaber og understøtter forskellige læringsmetoder. Når der vælges eller fravælges en læringsteknologi, er det derfor vigtigt at basere dette valg på pædagogiske og didaktiske overvejelser, herunder hvorvidt teknologien kan være med til at indfri undervisningens læringsmål og planlagte aktivitetstyper.

Identificer dine behov

Overvej følgende trin ved valg af læringsteknologi eller digitalt værktøj:

  • Identificer læringsmål.
  • Rammesæt passende aktiviteter, der opfylder målene.
  • Definer, hvilke egenskaber et værktøj skal besidde, for at aktiviteterne kan udføres.
    Eksempelvis kan overvejes, om værktøjet skal understøtte samarbejde, refleksion, problemløsning, debat, strukturering af information, bedømmelse og/eller synkron læring.

Hvilke læringsteknologier stilles til rådighed?

AU's digitale økosystem for læring består af en række teknologier, hvoraf flere af disse er bygget ind i AU's læringsplatform, Brightspace. Fælles for alle teknologierne er, at CED har indgået en licens med leverandøren og der er styr på både IT-sikkerhed og GDPR. Helt konkret drejer det sig om nedenstående teknologier, som alle er nogen, CED tilbyder pædagogisk vejledning og teknisk support i.

Brightspace

Brightspace er AU's learning management system (LMS). Brightspace rummer et hav af funktionaliteter, der skaber et solidt teknologiunderstøttende grundlag for undervisningen på AU. Brightspace styrker muligheden for eksempelvis at planlægge og afvikle varierende in-class og out-of-class aktiviteter, styrke progressionen mellem de forskellige læringsaktiviteter, samt facilitere og understøtte forskellige feedbackformer. 

Vejledning

Retningslinjer

Der er indgået en databehandleraftale mellem AU og Brightspace, så det er trygt og sikkert at anvende i undervisningen. Du kan læse mere om AU’s privatlivspolitik for Brightspace her: 

Support

Kontaktperson

Mentimeter

Mentimeter er et student response system (SRS), som blandt andet kan bruge til at stille spørgsmål til de studerende i undervisningen. De studerende kan deltage via smartphone, tablet eller computer og deres respons deles øjeblikkeligt ved hjælp af overskuelig grafik. Værktøjet kan bruges til at skabe dialog eller teste forståelse. Med Mentimeter kan du engagere alle de studerende under både forelæsning eller holdtimer. 

Vejledning til Mentimeter

Retningslinjer

Der er indgået en databehandleraftale mellem AU og Mentimeter, så det er trygt og sikkert at anvende i undervisningen. Du kan læse mere om Mentimeters privatlivspolitik her: 

Kontaktperson

Mads Ronald Dahl

MSc, PhD, MI, Specialkonsulent

Peergrade/Eduflow

OBS: Eduflow og Peergrade fjernes fra markedet den 31. december 2023. CED arbejder på at finde en ny platform. 

Peergrade er et værktøj, der gør det lettere at sammensætte peer feedback-aktiviteter til de studerende. Værktøjet automatiserer det meste af processen, således at når de studerende afleverer en opgave sørger Peergrade for at sammensætte studerende og viderebringe feedbacken. I efteråret påbegyndes en udfasning af Peergrade, som bliver erstattet af Eduflow.

Vejledning til Eduflow

Retningslinjer

Der er indgået en databehandleraftale mellem AU og Eduflow, så det er trygt og sikkert at anvende i undervisningen. Du kan læse mere om Eduflow privatlivspolitik her:

Kontaktperson

Tobias Alsted Nielsen

Educational it konsulent

H5P

H5P giver mulighed for at producere studenteraktiverende undervisningsindhold, herunder grafisk interaktivt læringsmateriale, quizzer, automatiseret feedback og interaktive forløb. Værktøjet er integreret i Brightspace og understøtter dermed udarbejdelse og brug af grafisk og interaktivt indhold som en styrkelse af Brightspaces egne indholdstyper.

I H5P kan undervisere arbejde med mere end 50 forskellige indholdstyper. Se en fuld liste med uddybende eksempler på H5P’s hjemmeside.

H5P tilgåes via Brightspace: gå til Brightspace.au.dk.

Vejledning til H5P

Find vejledning til H5P

Retningslinjer

Der er indgået en databehandleraftale mellem AU og H5P, så det er trygt og sikkert at anvende i undervisningen. Du kan læse mere om H5P’s privatlivspolitik her

Kontaktperson

Panopto

Panopto er en videoplatform, der gør det nemt at benytte video i forbindelse med undervisningen. Via Panopto kan undervisere sikkert og let optage og dele videomateriale fra egen computer samt aktivere de studerende i videoerne via eksempelvis quiz, debat og automatisk indeksering. Derudover gør Panopto det muligt at optage og streame undervisning fra store forelæsningslokaler.

Vejledning til Panopto

Retningslinjer

Der er indgået en databehandleraftale mellem AU og Danish e-infrastructure Cooperation (DeiC), der leverer Panopto til AU, så det er trygt og sikkert at anvende i undervisningen. Du kan læse mere om DeiC's privatlivspolitik for Panopto her: 

Support

Kontaktperson

Zoom

Zoom er et videokonferencesystem, der blandt andet kan bruges til at afholde synkron fjernundervisning og optage videopræsentationer, som kan deles med de studerende. I Zoom kan du blandt andet fordele deltagere i breakout rooms, tegne på whiteboard og dele skærm.  

Vejledning til Zoom

Retningslinjer

Der er indgået en databehandleraftale mellem AU og Danish e-infrastructure Cooperation (DeiC), der leverer Zoom til AU, så det er trygt og sikkert at anvende i undervisningen. Du kan læse mere om Zoom fra DeiC her:

Support

Kontaktperson

Har du ønsker til ny teknologi?

CED følger udviklingen inden for læringsteknologier tæt. Men hvis du har gode erfaringer med en læringsteknologi, som endnu ikke er en del af AU's digitale økosystem for læring, er du meget velkommen til at kontakte os.

Du er også velkommen til at kontakte os, hvis du er stødt på en læringsteknologi, som du gerne vil have, CED undersøger nærmere i forhold didaktiske anvendelsesmuligheder og teknisk integration i Brightspace.

EDU IT-ønsker