Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Brightspace privatlivspolitik

Her kan du læse, hvordan Aarhus Universitet (AU) behandler dine personoplysninger, når du anvender AU’s Learning Management System (LMS), Brightspace.

Endelig kan du læse om, hvilke rettigheder du har efter databeskyttelsesforordningen, samt hvordan du kan komme i kontakt med os, hvis du har spørgsmål eller henvendelser om vores håndtering af personoplysninger.

Formål med indsamling af data

Både som dataansvarlig og databehandler behandler AU en række personoplysninger. Vi indsamler og behandler oplysningerne, da de er nødvendige for, at vi løbende kan forbedre brugeroplevelsen af AU-Brightspace. Du skal derfor være opmærksom på, at vi udfører analyser af din brug af AU-Brightspace, som vi bruger til at blive klogere på brugen af AU-Brightspace og til at hjælpe dig med at bruge AU-Brightspace bedst muligt. Vi er ikke interesserede i at måle, hvordan netop du som individ bruger AU-Brightspace. Oplysningerne anvendes derfor kun i aggregeret form, derved kan vi danne os et overblik over og se mønstre i, hvordan vores brugere anvender AU-Brightspace.

Dataindsamling og databehandling

De indsamlede personoplysninger anvendes kun internt på AU og bliver hverken delt eller videregivet til tredjeparter, medmindre vi er forpligtet til at videregive oplysninger for at overholde dansk lovgivning, eller vi bliver pålagt at gøre dette ved dom. AU anvender dog databehandlere til flere af de formål, som er angivet i afsnittet ovenfor. Vi anvender primært databehandlere til at indsamle information om aggregeret brugeradfærd i AU-Brightspace.

Hvordan deles og videregives dine personoplysninger?

For at sikre os, at dine personoplysninger ikke bliver anvendt i strid med loven eller til forkerte formål, udvælger vi nøje vores databehandlere. AU’s Centre for Educational Development og Kontor for Erhvervssamarbejde og Teknologioverførsel har sikret, at der er indgået databehandleraftaler med alle de databehandlere, som er nødvendige for at indfri formålet med dataindsamlingen. Databehandlerne må kun behandle vores og dine personoplysninger til lige præcis de formål, som vi instruerer dem til i databehandleraftalen. Det sikrer os, at de ikke må anvende oplysningerne til andre eller egne formål.

Data i AU-Brightspace opbevares på AWS-servere i Europa, men nogle af vores databehandlere driver deres virksomhed i USA eller andre lande, der ligger uden for EU, og dine personoplysninger kan derfor blive opbevaret uden for EU. Vi sikrer os dog altid, at disse databehandlere underskriver EU-kommissionens standardaftaler for overførsel af personoplysninger eller har opnået EU-US Privacy Shield-certificering og dermed forpligter sig til at behandle personoplysninger i overensstemmelse med den europæiske databeskyttelsesforordning.

Hvor længe opbevarer vi dine personoplysninger?

Hvor længe vi opbevarer og behandler dine personoplysninger, afhænger af det konkrete formål med behandlingen. Vi opbevarer kun dine oplysninger så længe, det er nødvendigt for at opfylde det formål, hvortil oplysningerne er indsamlet.

Hvordan beskyttes dine data?

For at sikre dine personoplysninger og din ret til databeskyttelse har vi etableret en lang række tekniske, fysiske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger. AU har vedtaget interne retningslinjer for, hvordan vi skal behandle personoplysninger, og vi sikrer os, at vores medarbejdere kun har adgang til de personoplysninger, som er nødvendige, for at de kan udføre deres arbejde. Derudover har AU vedtaget en IT- og sikkerhedspolitik, der skal overholdes af samtlige af vores medarbejdere, og vi underviser løbende vores medarbejdere i håndtering af personoplysninger og vigtigheden af, at de behandler dine oplysninger på en sikker og lovlig måde. Du kan læse mere om AU’s IT- og sikkerhedspolitik her:

Datatyper

Vi anvender blandt andet databehandleren EesySoft til at indsamle aggregeret data om brugeradfærden i AU-Brightspace. Til det formål indsamler EesySoft en række personhenførbare datatyper, som du kan læse mere om datatyper i EesySoft her:

KolonneForklaring
idEesySoft bruger-ID
nameBrightspace-brugernavn
fullnameFulde navn
emailE-mailadresse
session_startedStartdato for brugerens seneste login
session_updatedDato og tidspunkt for, hvornår brugerens seneste login-session blev opdateret
reporting_session_idID-nummer for brugerens seneste login
pk1Primær ID-nummer for brugeren 

Ændringer og opdatering af privatlivspolitik for AU-Brightspace

Både AU-Brightspace og AU’s behov for databehandleraftaler kan ændre sig over tid. Du skal derfor være opmærksom på, at vores privatlivspolitik kan ændre sig løbende, så den afspejler den aktuelle behandling af personoplysninger. Vi opfordrer dig derfor til at holde dig orienteret om vores privatlivspolitik med jævne mellemrum. Vi underretter dig naturligvis, hvis vi foretager væsentlige ændringer, der har en betydning for dig og din databeskyttelse. Du kan ligeledes holde dig orientere om AU’s overordnede privatlivspolitik her:

Kontakt og klagemuligheder

Du har altid ret til at få at vide, hvilke oplysninger AU-Brightspace har registreret om dig, samt hvorfor vi behandler dem. Du kan derfor altid tage kontakt til os med henblik på at få en oversigt over dine personoplysninger. Disse rettigheder har du efter gældende lovgivning, og henvendelse i forbindelse hermed kan rettes til AU’s DPO på dpo@au.dk eller funktionschef ved Afdelingen for Digital Understøttelse, Centre for Educational Development, Anders Hyldig på ahyldig@au.dk. Hvis du ønsker at klage over behandlingen af dine personoplysninger, har du mulighed for at gøre dette ved henvendelse til Datatilsynet.

---

Privatlivspolitikken er senest ændret den 2. juni 2021.