Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Om Centre for Educational Development

Centre for Educational Development tilbyder sparring om universitetspædagogik til alle fagmiljøer på AU. Alle AU's undervisere og ledere kan hente hjælp til både deres aktuelle udviklingsarbejde og løbende kompetenceudvikling på centeret.

Vi kan bidrage til udvikling af god overgang fra gymnasiet til studiet, engagerende studiemiljøer, aktiverende undervisning af høj kvalitet, nytænkning med afsæt i digitaliseringen, bedre feedback på de studerendes læringsudbytte, curriculumudvikling, samt den gode overgang fra uddannelsen til arbejdslivet.

Centre for Educational Development er en sammenlægning af Aarhus Universitets fire tidligere pædagogiske centre CUDiM på Arts, CUL på BSS, CESU på Health, STLL på Natural Sciences og Technical Sciences samt EDU-IT enheden. Vi blev organisatorisk samlet 1. oktober 2020 og flytter ind i vores nye hus i efteråret 2021. Hermed er centeret en af Nordens største universitetspædagogiske enheder.

Vi arbejder ambitiøst forskningsbaseret og eksperimenterende praksisnært. Derfor samarbejder vi både lokalt, nationalt og internationalt med andre innovative miljøer for at sikre at de pædagogiske, didaktiske og systemtekniske valg, der træffes af os alle på universiteterne er baseret på solid og opdateret evidens.

CED's opgaver og profil

Centre for Educational Development (CED) har til opgave løbende at understøtte AU's strategi for forskningsbaserede uddannelser af højeste internationale kvalitet, samt specifikt at understøtte 2025-strategiens indsatser på områderne bedre studiestart, et attraktivt studie- og læringsmiljø, engagerende edu-IT, digitale kompetencer, entreprenørskab og forskning i uddannelserne, samt dimittender til fremtidens arbejdsmarked.

Derfor vil vi

 • Skabe rum til og mulighed for eksperimenter og innovation inden for digitalisering, undervisning og uddannelse i tæt samarbejde med interesserede fagmiljøer på AU
 • Tilbyde AU's 7.000 undervisere – fra instruktor til professor – forskningsbaseret universitetspædagogisk kompetenceudvikling med høj og aktuel relevans for den enkelte 
 • Være den naturlige partner for AU's mere end 800 kursusledere, uddannelsesledere og topledere, når de ønsker sparring om universitetspædagogiske valg
 • Skabe og udvikle de bedst mulige digitale rammer for undervisning på AU
 • Indgå aktivt i universitetspædagogisk forskning samt kvalitets- og udviklingsprocesser med eksplicit hensigt at skabe høj uddannelsesmæssig værdi

For at kunne gøre det, skal vi

 • Være et center præget af tilgængelighed og imødekommende adfærd
 • Samarbejde tæt og fagnært om universitetspædagogik med vore mange partnere på AU (ledelsesniveauer, administrationer, institutter, uddannelser og undervisere)
 • Samarbejde ambitiøst og generøst med universitetspædagogiske og fagdidaktiske aktører i Danmark og internationalt
 • Forskningsbasere universitetspædagogik på højt internationalt niveau
 • Holde os selv opdateret og på forkant af udviklingen på det universitetspædagogiske felt og de læringsteknologiske muligheder, der lige akkurat er inden for vores rækkevidde
 • Skabe et center præget af stærk kollegialitet med plads til faglig sparring og udviklende samarbejdsrelationer
 • Sætte pejlemærker for de pædagogiske værdier, som vi skaber, og følge op på disse

Organisering

CED ledes af Anne Mette Mørcke, der refererer til prorektor Berit Eika. Centeret er organiseret i tre afdelinger og et sekretariat:

Afdeling for Digital Understøttelse ledet af funktionschef Anders Hyldig med 15 medarbejdere, der løfter opgaver som Studypedia og AU Educate, Media Lab, brugerunderstøttelse, systemimplementering og teknologiudvikling.

Afdeling for Undervisningsudvikling ledet af funktionschef Liza Strandgaard med 22 medarbejdere, der løfter opgaver inden for universitetets didaktik, metodik, prøveformer og feedback, undervisningsmiljø og –evaluering samt kollegiale fællesskaber.

Afdeling for Uddannelsesudvikling ledet af funktionschef Tina Bering Keiding med 16 medarbejdere, der løfter opgaver inden for overgange i uddannelsessystemet, uddannelsesdesign, studieordninger, kvalitetssikring og akkreditering.

Sekretariatet ledet af Bente Jønshøj med fem medarbejdere.

Find vej

Fra efteråret 2021 får CED fysisk placering i bygningskompleks 1911 på Trøjborgvej – tæt på Universitetsparken, Nobelparken og Universitetsbyen.

Indtil da kan du fortsat finde os på følgende adresser:

 • INCUBA Skejby, bygn. B, 1. sal
  Palle Juul-Jensens Boulevard 82
  8200 Aarhus N
 • Navitas, bygn. 3210, lok. 03.065
  Inge Lehmanns Gade 10
  8000 Aarhus C
 • Nobelparken, bygn. 1483, 6. sal
  Jens Chr. Skous Vej 4
  8000 Aarhus C 
 • Universitetsbyen, bygn. 1910, lok. 132
  Trøjborgvej 88
  8000 Aarhus C
 • Universitetsparken, bygn. 1326, lok. 333
  Bartholins Allé 12
  8000 Aarhus C

Kontakt os

Kontakt os på ced@au.dk. Du kan fortsat komme i kontakt med dit lokale konsulent-team, ved at besøge pågældende centers hjemmeside. 

Arts

BSS

Health

Natural Sciences og Technical Sciences