Aarhus Universitets segl

Video: Ny indsats om Digitalt Kompetente Kandidater

Samfundet er i gang med en rivende digitalisering, som præger både forskningen, uddannelserne og arbejdsmarkedet. AU har derfor vedtaget, at de studerendes digitale kompetencer er et strategisk satsningsområde. Initiativet hedder Digitalt Kompetente Kandidater.

Tryk CC for at aktivere undertekster. For at vælge undertekstsprog: 1) klik på pilen, der peger til højre og op, 2) i venstremenuen tryk da på "Billedtekster" og 3) du kan øverst i dette vindue vælge enten danske eller engelske undertekster. Video: David Kiel og Nina Bang Jensen, CED

Digitale kompetencer er efterspurgte på arbejdsmarkedet, og AU’s nye initiativ skal derfor fremtidssikre uddannelsernes relevans og dimittendernes employability. Derudover muliggør digitalisering nye forskningsproblemstillinger og -metoder, og det er afgørende for forskningsintegrerede uddannelser, at curriculum udvikles i takt med, at faget forandres.

Lokalt forankrede indsatser drevet af de enkelte uddannelser

Digitale kompetencer varierer fra fag til fag og fra uddannelse til uddannelse. Eksempelvis er det således helt andre digitale kompetencer en kunsthistoriestuderende skal tilegne sig end en maskiningeniørstuderende. Der er selvfølgelig kompetencer, som går på tværs af fag. Men grundlæggende skal det drives og udvikles indefra.

Derfor er det besluttet, at indsatsen skal være lokalt forankret. Det skal sikre, at udviklingen er drevet hos og relevant for de enkelte uddannelser.

Bred organisering sikrer vidensdeling på tværs

Der har været et stærkt ønske om at videndele og inspirere på tværs af uddannelserne – i nogle tilfælde også på tværs af fakulteter. Derfor koordineres indsatsen af prodekanerne. Helt konkret vil de samle et overblik over indsatser ved deres eget fakultet og dele disse i Uddannelsesudvalget.

Endvidere understøtter CED med curriculumanalyser, der er første skridt i afklaring af en uddannelses digitale kompetencer.

Forventninger til initiativet

Indsatsen kommer forventeligt til at forløbe i flere faser. Handleplanen fastlægger, at der med udgangen af 2025 skal foreligge en analyse af og en plan for, hvordan uddannelsernes curriculum fremtidssikres i forhold til relevante digitale kompetencer. Målet er at nå gennem cirka halvdelen af AU’s i alt 80 fulde uddannelser.

Samtidigt med at analysearbejdet foregår, vil der være uddannelser som går i gang med at implementere, hvordan digitale kompetencer skal indlejres i deres curriculum. En række uddannelser har allerede været i gang med dette, hvilket ligger til grund for det nationale projekt Digital Curriculum, som tilbyder en række forskellige modeller for, hvordan dette kan gøres.

Læs mere

Du kan læse mere om den digitale kompetenceanalyse af curriculum her.