Aarhus Universitets segl

Hvilken betydning har generativ AI for de faglige mål?

Diskussionen om generative artificial intelligence (GAI) har indtaget en fremtrædende plads på uddannelserne. I lyset af dette inviterer CED til en eksplorativ workshop, hvor vi sammen med deltagerne bliver klogere på, hvilken betydning GAI kommer til at have for uddannelsernes curriculum og den nuværende undervisnings- og eksamenspraksis.

CED afholder en eksplorativ workshop, hvor formålet er at undersøge generativ AI's betydning for blandt andet den nuværende undervisnings- og eksamenspraksis. Foto: Lars Kruse, AU Foto
Tina Bering Keiding er funktionschef hos CED og beskæftiger sig særligt med uddannelsesudvikling inden for både det teknisk-naturvidenskabelige og det humanistiske område. Foto: Lars Kruse, AU
Dorte Sidelmann Rossen er specialkonsulent hos CED, hvor hun arbejder med inddragelse af teknologi i forbindelse med undervisnings- og læringsaktiviteter. Foto: Lars Kruse, AU Foto

”Vi skal sammen blive klogere. Den her teknologi er så ny, at vi stadig er ved at lære om den på AU. Den generelle forventning er, at GAI kommer til at påvirke ikke kun arbejdsformer og -indhold, men også uddannelsernes faglige mål. Men ingen ved endnu hvordan. Det skal vi sammen prøve at finde ud af til de her eksplorative workshops,” forklarer funktionschef ved CED Tina Bering Keiding.

Hun fremhæver derudover, at det er afgørende, at de mange forskellige fagmiljøer på AU opnår en dyb forståelse for, hvordan GAI indvirker på deres uddannelser, så de kan sikre en velinformeret og nuanceret integration af GAI.

”GAI er jo vældig god til at redegøre for og forklare emner i tekstformat. Så måske er der behov for, at nogle uddannelser reviderer de nuværende læringsmål, så de studerende ikke kun lærer at producere relevante outputs på redegørende niveau, men også lærer at forholde sig mere kritisk til de outputs, GAI kommer med, og bliver i stand til at reflektere over deres egen brug af GAI,” uddyber specialkonsulent Dorte Sidelmann Rossen.

Både Dorte Sidelmann Rossen og Tina Bering Keiding deltager i arbejdsgruppen for projektet Digitalt Kompetente Kandidater, der arbejder på at fremtidssikre uddannelsernes relevans, så de studerende bliver godt klædt på til at agere på et arbejdsmarked i konstant digital udvikling. Og her spiller ”GAI literacy” en vigtig rolle.

Ikke én størrelse passer alle

Hvordan GAI vil påvirke uddannelserne, vil se forskelligt ud indenfor de forskellige fagområder:

”Til workshoppene skal vi udforske emnet sammen med fagmiljøerne og se på, hvad det kommer til at betyde for lige præcis dén faglighed og dén uddannelse, som deltagerne repræsenterer. Eksempelvis om fremkomsten af GAI kommer til at påvirke det, de studerende skal lære og udprøves i,” fortæller Dorte Sidelmann Rossen.

Derfor henvender workshoppen sig til alle på AU, der arbejder med undervisning og uddannelse:

”Det her er ikke kun en ledelsesting på uddannelsesniveau, og det er heller ikke kun en praktisk ting på kursusniveau. Derfor er alle interesserede undervisere, kursusansvarlige og uddannelsesansvarlige velkomne,” fastslår Tina Bering Keiding.

Forhåbningen er, at deltagerne bliver godt klædt på til at tage disse drøftelser med deres fagmiljøer.