Aarhus Universitets segl

Skal du undervise for første gang? InTeL klæder dig godt på

’Introduction to Teaching and Learning’ er et onlinekursus for nyansatte undervisere og erfarne fagfolk, for hvem underviserrollen er ny. Kurset introducerer bredt til en række emner inden for undervisning og læring, men giver også mulighed for at dykke ned i fagnære discipliner – fra forelæsninger og holdundervisning til laboratorie- og klinikundervisning.

Foto af undervisning
’Introduction to Teaching and Learning’ er et onlinekursus for nye undervisere på AU. Kurset introducerer bredt til en række emner inden for undervisning og læring. Foto: Anders Trærup, AU Foto
Foto af Anders
Anders Hjortskov Larsen er udviklingskonsulent hos CED og arbejder med et særligt fokus på online undervisning, blended learning og dialogbaseret undervisning. Foto: Privat

Indholdet i kurset ’Introduction to Teaching and Learning’ (InTeL) er, som navnet antyder, en grundlæggende introduktion til undervisningselementer, som for eksempel feedback, alignment og studentercentreret læring. Derudover kan du dykke ned i temaer som forelæsning, vejledning og online undervisning.

”Med InTeL giver vi en grundlæggende introduktion til undervisning og læring. Kurset henvender sig til undervisere på tværs af karriereniveauer, fagområder og undervisningsaktiviteter,” forklarer udviklingskonsulent og InTeL’s kursusleder, Anders Hjortskov Larsen.

Kurset er designet til at være yderst fleksibelt med hensyn til tid, sted og tempo, så det passer til enhver undervisers travle tidsplan. Der er ingen faste mødegange, da kurset afvikles asynkront og online.

Solidt grundlag inden for en bred række discipliner

Kurset er styret af online moderatorer – såkaldte e-moderatorer. Deres rolle er ikke at formidle pensum i klassisk forstand, men at guide og moderere deltagernes læringsproces. I teamet er der altid e-moderatorer, der repræsenterer hvert af universitetets fakulteter.

Undervisningsmaterialerne i InTeL er udarbejdet af erfarne undervisere, forskere og undervisningsudviklere fra CED i samarbejde med universitetets egne eksperter inden for de respektive emner:

”Ideen med InTeL er, at tilbuddet skal have relevans på tværs af hele universitetet. Alt indhold er udviklet af eksperter inden for emnerne og peer-reviewed,” forklarer Anders Hjortskov Larsen.

For nye undervisere i alle henseender

InTeL giver blandt andet en introduktion til centrale begreber og metoder til at skabe kvalitet i undervisningen, eksempelvis alignment, aktiv læring, læringsmål, educational IT, eksamen og evaluering. Det gør det relevant for de mindre erfarne undervisere, fortæller Anders Hjortskov Larsen:

Målgruppen for InTeL er nye undervisere på Aarhus Universitet eller erfarne fagfolk, for hvem underviserrollen er ny. Det betyder i praksis, at der er mange postdocs og lignende, men endnu flere overlæger og jurister, der gerne vil være forberedte på rollen som ekstern lektor.”

Et modul i andre undervisningskontekster

Nogle undervisere har muligvis allerede stiftet bekendtskab med InTeL i andre kontekster. Da kurset giver grundlæggende viden, er det blevet brugt som et introducerende modul i andre kurser, som CED afholder. Hvert semester er der dermed omkring 200 undervisere, der læser og arbejder med øvelserne fra InTeL.

”Indholdet bliver anvendt som fundament i flere forskellige kontekster. Eksempelvis benytter vi elementer som byggesten til Science Teaching, som er et kursus for ph.d.-studerende på Natural Sciences og Technical Sciences. Desuden benytter vi det som en del af et onboardingprojekt for nye undervisere på blandt andet Health. Dele af kurset bliver også anvendt i kurser for engelsktalende instruktorer. Det kan vi, eftersom det er fleksibelt indhold, som med få skræddersyede justeringer kan placeres i forskellige kontekster,” forklarer Anders Hjortskov Larsen.

Indhold i fem trin og peer-feedback

Kurset er på engelsk, foregår i Brightspace og består af fem trin. I hvert trin er der aktiviteter tilknyttet, såsom en quiz, video eller opgave, hvor du selv skal bidrage og samtidig forholde dig til de andre deltageres bidrag.

De fem trin i InTeL er:

 1. Undervisningsplanlægning
 2. De studerendes arbejde
 3. Temaer
 4. Lektionsplan
 5. Evaluering

”Kurset bygger i høj grad på aktiv deltagelse og peer-feedback i diskussionsfora, hvor deltagerne kan idéudveksle om undervisning med hinanden. I løbet af kurset får kursisterne mulighed for at arbejde med og udvikle deres egen undervisning, samt lade sig inspirere af medkursisters undervisningsplaner. Denne inspiration kan være givtig og motiverende,” erfarer Anders Hjortskov Larsen.

Seks temaer tilpasset deltagernes undervisningskontekster

Det tredje trin i kurset er et valgmodul, hvor du selv vælger en relevant undervisningsform som udgangspunkt for dit senere arbejde med lektionsplanen.

”Det vil sige, at en klinikunderviser kan læse fagmateriale om klinikundervisning, en underviser med mange vejledningsforpligtigelser kan fordybe sig i denne form, og en underviser, der skal undervise online, kan blive klædt på med temaet om netop dette,” fortæller Anders Hjortskov Larsen.

Du kan dykke ned i følgende seks temaer:

 1. Forelæsninger
 2. Holdundervisning
 3. Laboratorieundervisning
 4. Vejledning
 5. Klinikundervisning
 6. Online undervisning og læring

Når du har været igennem InTeL-kurset, har du udviklet en konkret undervisningsplan, som du kan bruge i din egen undervisning.

Tilmelding til InTeL og yderligere info

InTeL-kurset løber over en uge i februar og september hvert år. Du kan finde mere information om kurset og tilmelde dig her.

Har du behov for yderligere information, er du velkommen til at kontakte Anders Hjortskov Larsen på ahlarsen@au.dk eller på tlf. +45 42 31 87 04.

Har du fået en ny kollega? Så giv dem gerne et tip om kurset.