Aarhus Universitets segl

Introduction to Teaching and Learning (InTeL)

Formål

Introduction to Teaching and Learning (InTeL) er et basismodul i universitetspædagogik for undervisere på alle niveauer, indenfor alle fagområder og med forskellige former for undervisning.

Modulet introducerer bredt til undervisning og læring, herunder centrale begreber og metoder til at skabe kvalitet i undervisningen såsom alignment, aktiv læring, læringsmål, educational IT, eksamen og evaluering. Endvidere giver modulet mulighed for at dykke ned i temaer om forelæsning, holdundervisning, vejledning, laboratorieundervisning og klinisk undervisning med tips og tricks til, hvordan man kan udvikle sin egen undervisning eller vejledning.

Læringsmål

Efter modulet vil kursisten være i stand til:

  • At identificere elementer fra egen undervisning, som kan udvikles med henblik på at forbedre de studerendes læring.
  • At hæfte et pædagogisk princip eller værktøj på det identificerede element.
  • At argumentere kort for hvordan det valgte princip eller værktøj forventes at forbedre de studerendes læring.

Når modulet er færdigt har kursisten udviklet en konkret undervisningsplan, som kan bruges i egen undervisning.

Indhold

Modulet er estimeret til at tage ca. 7  timer og løber over en uge. Undervisningsaktiviteterne foregår online i Brightspace.

Modulet afvikles asynkront, hvilket vil sige at der ikke er faste mødegange. Det er muligt at følge modulet uafhængigt af sted og tidszone, hvis blot du, som deltager, sørger for at følge flow'et i modulet og overholder de gældende deadlines.

Indholdet i modulet er en blanding af tekst, video og aktiviteter. I løbet af ugen skal deltagerne løse flere forskellige opgaver og både arbejde selvstændigt og forholde sig til andre deltageres bidrag.

Modulet bygger i høj grad på aktiv deltagelse og peer feedback i diskussionsfora, og derfor er det vigtigt at deltageren er med fra ugens start og har mulighed for at bidrage jævnt hen over ugen. Som deltager har du mulighed for arbejde med opgaverne, når du har bedst tid til det, men erfaringen viser, at de fleste deltagere ofte har mest travlt tirsdag og onsdag i forløbet. Deadline for den afsluttende opgave skal overholdes.

Ved tilfredsstillende gennemførelse af modulet udstedes et diplom.

Modulet er på engelsk og undervisningen foregår som udgangspunkt også på engelsk.

Bemanding og organisering

InTeL er bemandet med erfarne undervisere, forskere og undervisningsudviklere fra Centre for Educational Development ved Aarhus Universitet organiseret i hhv. et underviserteam og et udviklings- og driftsteam.

Underviserteamet varierer fra afholdelse til afholdelse, men vil altid bestå af undervisningsudviklere, undervisere og/eller undervisningskyndige forskere, som repræsenterer hvert af universitetets fakulteter. Dertil kommer, at undervisningsmaterialerne på modulet er udarbejdet i fællesskab af universitetets eksperter inden for de respektive emner.

Undervisere på modulet bliver omtalt som e-moderatorer, da deres rolle ikke er at formidle pensum i klassisk forstand, men i stedet at guide og moderere læringsprocessen.

Udviklings- og driftsteamet, også refereret til som redaktionsgruppen, udgøres pt. af følgende:

Redaktionsgruppen har det faglige, indholdsmæssige ansvar samt varetager den overordnede ledelse og udvikling af modulet.

Dato og tilmelding

Efterår 2024 

Fakta

  • Målgruppe: Ph.d.-studerende, DVIP, adjunkter og postdocs
  • Omfang: cirka 7 timer der løber over en uge
  • Kursusbevis: ved tilfredsstillende gennemførelse
  • Sprog: Engelsk
  • Antal deltagere: maks. 80
  • Modulet bliver afholdt i januar og august

Kontakt

Kursusadministrator