Aarhus Universitets segl

Ressourcer og hjælp til online undervisning og eksamen

Et år med online undervisning er gået. Zoom-forelæsninger, breakout rooms og Mentimeter-quizzer vil formentlig stadig være på tapetet for de fleste frem mod sommer. Selvom mange af os måske længes efter at mødes på campus, hjælper de talrige erfaringer med både online undervisning og eksamen os godt på vej til et velafsluttet semester.

Foto: Lars Kruse, AU Foto

Mange undervisere har efterhånden en del øvelse i 'kunsten' at undervise online. Der er ingen tvivl om, at medarbejderne på Aarhus Universitet sammen er kommet langt siden forårets nødomlægning.  

Vi ser mange initiativer til videndeling på hele universitetet. På AU Educate samler og deler Centre for Educational Development desuden eksempler på gode tiltag i onlineundervisningen. De gode erfaringer kommer dermed kolleger til gode på tværs af fakulteterne og institutterne. 

Herunder finder du et par eksempler: 

På AU Educate udvikler og opdaterer vi løbende materialer, som kan understøtte onlineundervisningen. Du kan eksempelvis få inspiration til, hvordan du motiverer dine studerende online eller hvordan du tilrettelægger din online forelæsning og online vejledning.  

Uanset om du er relativt ny i undervisning via Zoom, eller klar til at kaste dig ud i mere avancerede online undervisningsaktiviteter, kan du gå på opdagelse her.  

Modeller til hybrid undervisning bliver igen relevante 

De seneste udmeldinger fra regeringen og universitetsledelsen betyder, at nogle undervisere og studerende på AU kan møde ind på campus i forbindelse med undervisningen.  

For dig der underviser bliver det derfor muligvis relevant at tilrettelægge undervisning, som kombinerer fysisk og online tilstedeværelse. Det er heldigvis ikke første gang, vi står i den situation, og også på denne front har vi gode erfaringer at trække på. 

Gå på opdagelse i vores inspirationskatalog, der består af fire modeller for kombineret fysisk og online undervisning: https://medarbejdere.au.dk/corona/fjernundervisning/ 

Forberedelser til online eksamen er i gang 

Af hensyn til den usikre situation er det på AU besluttet at eksamener i forårssemesteret 2021 som udgangspunkt afholdes online. Det betyder, at vi nu er begyndt at forberede os på den tredje online-eksamenstermin siden corona-nedlukningerne startede i marts sidste år.  

Du eller dine kolleger kender måske allerede fremgangsmåden, men det kan være, du har gjort dig nogle erfaringer, som giver behov for at genoverveje og drøfte dit eksamensformat igen? Måske vil du gerne forberede dine studerende på formatet forud for selve eksamensdagen? Eller måske er det første gang, du skal afholde eksamen online, og du derfor har behov for at få vendt de særlige forhold, der knytter sig til planlægning og afholdelse af en onlineeksamen?  

Uanset om du er erfaren eller førstegangseksaminator i et online eksamensformat, udbyder CED endnu engang workshops målrettet online eksamen. Her er der mulighed for at drøfte og få demonstreret de mest centrale pædagogiske og tekniske opmærksomhedspunkter i forbindelse med online eksamen. 

Læs mere og tilmeld dig her: 

Vores kursusportefølje opdateres løbende, og du kan følge med her.

Du kan læse mere om online eksamen på AU Educate, hvor du bl.a. finder råd og anbefalingerne til, hvilke overvejelser du bør gøre dig om afholdelse af en online eksamen, samt hvordan du kan klæde dine studerende på til denne eksamensform.