Aarhus Universitets segl

Brug af ChatGPT i undervisning kræver tilpasning og faglig ballast

Lektor Keld Pedersen deler i denne artikel sine erfaringer med brugen af ChatGPT som en integreret og intenderet del af undervisningen. Han fortæller, hvordan det er et nyttigt redskab til at forbedre de studerendes arbejdsprocesser, men understreger vigtigheden af at benytte det i de rette kontekster.

Keld Pedersen, der er lektor ved Institut for Virksomhedsledelse, fortæller i denne artikel om brugen af ChatGPT som en integreret og intenderet del af undervisningen. Foto: Lars Kruse, AU Foto
Foto af Keld
Keld Pedersen er lektor ved Institut for Virksomhedsledelse, og han kastede sig i efterårssemestret 2023 ud i brugen af ChatGPT på flere af sine kurser. Foto: AU Foto

Keld Pedersen er lektor ved Institut for Virksomhedsledelse. I efterårssemestret 2023 kastede han sig ud i brugen af ChatGPT på to af sine kurser: ’Digital Fundamentals for Emergent Technologies’ på kandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi og ’Softwareudvikling’ på kandidatuddannelsen i IT, kommunikation og organisation (ITKO).

Måden hvorpå han implementerede ChatGPT i sine kurser var meget forskellig. På kurset ’Softwareudvikling’ var det intentionen, at ChatGPT skulle bruges som en slags supplerende instruktorundervisning. På ’Digital Fundamentals for Emergent Technologies’ var brugen af ChatGPT mere omfattende og integreret i undervisningen.

På kurset ’Digital Fundamentals for Emergent Technologies’ blev ChatGPT både brugt som en del af undervisningen og tilladt under eksamen:

”Det var et mål i sig selv, at de studerende skulle bruge ChatGPT under eksamen på samme måde, som det havde været en integreret del af undervisningen,” fortæller Keld Pedersen.

I ’Digital Fundamentals for Emergent Technologies’-kurset undervises de studerende i teorien bag forskellige nye teknologier, og hvordan man kan implementere disse teknologier i virksomheder. Derudover skal de studerende også afprøve teknologierne selv, eksempelvis til at generere programmeringskode, finde fejl i noget kode eller definere særlige kvalitetskrav til et program.

En af de helt store fordele ved at bruge ChatGPT som en integreret del af undervisningen er, ifølge Keld Pedersen, at værktøjet kan hjælpe de studerende med at forbedre deres arbejdsprocesser, eksempelvis måden de udvikler et program på. Det er ikke kun et værktøj, der kan bruges til at generere det færdige produkt.

Han understreger, at det at bruge ChatGPT i undervisningen ikke er noget, de studerende sparer tid på i forbindelse med udarbejdelse af deres opgaver, men at det, de bruger deres tid på, ændres:

”Helt firkantet kan man sige, at man skal bruge mere tid på at definere relevante indholdsmæssige krav, eksempelvis hvilken teori der skal bruges, de sproglige krav, som for eksempel hvem målgruppen er, og de strukturelle krav, eksempelvis hvordan en tekst skal opbygges. Mindre tid på selv at producere tekst, og så mere tid på at evaluere teksten i samarbejde med ChatGPT,” forklarer Keld Pedersen.  

Ikke en færdighed, der kommer af sig selv

”AI er allerede så meget integreret i den programmeringsteknologi og de softwarepakker, som vi bruger, at vi ikke længere kan undgå det. Derfor bliver det sværere og sværere at sige til de studerende, at de ikke må benytte det,” konstaterer Keld Pedersen.

Men hvor meget erfaring de studerende har med teknologien, er dog varierende. Derfor har Keld Pedersen en række råd til andre undervisere, der ønsker at kaste sig ud i brugen af ChatGPT i undervisningen. Han anbefaler blandt andet, at man afsætter tid til at undervise i brugen af AI, så man sikrer, at alle de studerende er klædt godt på til opgaven:

”Man kan ikke tage det for givet, at de studerende ved, hvordan de skal bruge ChatGPT i forbindelse med deres studie. Derfor skal man gerne afsætte en kursusgang, hvor de dels lærer, hvordan svar bliver genereret, og dels, hvordan de stiller de rette spørgsmål – altså ’prompt engineering’. Man kan ikke forudsætte, at de umiddelbart får fornøjelse af værktøjet.”

Keld Pedersen anbefaler derfor også, at man – hvis man ønsker at bruge ChatGPT eller anden AI i sin undervisning – udvikler sit undervisningsmateriale, så det passer til at blive brugt sammen med ChatGPT. Man kan ikke bare bruge de øvelser, man plejer.

”Eksempelvis kan man bede de studerende lave flere forskellige løsninger på én opgave ved hjælp af ChatGPT, og derefter bede dem forholde sig til kvaliteten af de forskellige løsninger – opgaven skal også gerne definere kvalitetskravene. På den måde lærer de at vurdere, hvad der er godt og dårligt,” foreslår Keld Pedersen.

Han har også gode erfaringer med at få de studerende til sammen at udarbejde et promptkatalog – altså et dokument, hvor de studerende kan opsamle gode måder at bruge ChatGPT på.

Ikke en genvej til 12-taller

Kurset ’Digital Fundamentals for Emergent Technologies’ blev afsluttet med en 48 timers skriftlig eksamen:

”Jeg var vældig spændt på, hvordan de studerende ville klare sig. Ville de mon få 12 alle sammen!?” griner Keld Pedersen.

”Men man kunne ikke se på karaktergennemsnittet, at de studerende havde brugt ChatGPT. Snittet var sammenligneligt med de gennemsnit, som vi har på andre lignende kurser. Det var jeg lidt skuffet over. Jeg havde håbet på, at det ville have haft en større effekt,” fortæller Keld Pedersen.

”Lidt skarpt skåret ud kan man sige, at når man bruger ChatGPT, ændrer ens rolle sig fra at være en der producerer, til en der stiller krav. Og hvis de studerende ikke har de faglige ting på plads, kan de ikke stille de rigtige krav til ChatGPT. Hvis du er godt inde i stoffet og dygtig, kan du få stor fornøjelse af værktøjet,” fortæller Keld Pedersen.

Han peger samtidig på, at en væsentlig fare ved dette er, at det kan øge den faglige kløft mellem de studerende. De dygtige får hjælp til at blive dygtigere, mens de svage ikke har samme mulighed for at løfte deres kompetencer ved hjælp af værktøjet.

Bedst til de specialiserede kurser

Keld Pedersen måtte da også på sit andet kursus – kurset i softwareudvikling på kandidatuddannelsen i ITKO – erfare, at ChatGPT ikke kunne træde ind i rollen som instruktor:

”Jeg havde en forventning om, at det ikke var nødvendigt at bruge instruktorer på kurset. At de studerende bare kunne bruge ChatGPT i stedet. Men sådan gik det ikke. De studerende fik ikke særligt meget ud af at bruge værktøjet alene,” fortæller Keld Pedersen og uddyber:

”Umiddelbart vil jeg mene, at ChatGPT mest giver mening på uddannelser, der er relativt smalle og specialiserede, og hvor stoffet er løbende tillært over flere semestre. Det kan være svært at bruge det på uddannelser, der er meget brede som på ITKO, hvor de studerende næsten starter ved nul i hvert fag. Man kan altid bruge det som et tekstredigeringsværktøj, men hvis man er på et relativt lavt fagligt niveau, er det svært at få et godt udbytte af værktøjet,” konkluderer Keld Pedersen.

Læs mere

På AU Educate kan du finde inspiration til, hvordan du eksperimenterer med brugen af chatbots i din egen undervisning. På siden kan du også under menupunktet ’Praksiseksempler’ finde cases med andre undervisere, der har benyttet generativ kunstig intelligens i forbindelse med deres undervisning.