Aarhus Universitets segl

Kursusevaluering som udviklingsværktøj til din undervisning

CED tilbyder sparring om, hvordan du kan bruge dine kursusevalueringer til at udvikle din undervisning. Du får hjælp til at afdække flere vinkler og tolkninger af dine data, inden du beslutter dig for, hvilke justeringer der kan være nyttige at lave i din undervisning.

Foto af samtale
Gennem sparring med CED får du indblik i, hvordan du kan bruge kursusevalueringer til at udvikle din undervisning. Foto: Maria Randim, AU Foto
Foto af Berit
Berit Lassesen er lektor ved CED. Hendes forskning dækker et bredt felt inden for videregående uddannelser, herunder undervisningsevaluering. Foto: Nina Adolfsen, CED

”Når man sidder med kursusevalueringen i hånden, er overvejelserne ofte bagudrettede; Hvad gjorde man, og hvilken reaktion fik man? Hvordan oplevede de studerende kurset? Men hvis evalueringerne skal have værdi, skal de have betydning for næste gang kurset afholdes,” fortæller lektor ved CED Berit Lassesen.

Derfor tilbyder CED gratis sparring til alle undervisere, der ønsker at ændre i og udvikle deres undervisning:

”Hvis du har ønske om at ændre din undervisning, er dine studerendes evaluering af kurset ofte et godt sted at starte: Hvilke intentioner havde du? Hvad gjorde du? Hvad kom der ud af det? Og hvordan oplevede de studerende aktiviteterne i dit kursus?” uddyber Berit Lassesen.

Én til én-sparring eller dialog i teams

Sparringen kan både foregå én til én, men du er også velkommen til at medbringe dit underviserteam.

”Hvis man er flere undervisere fra samme institut, er det en rigtig god idé at komme sammen, for på den måde kommer der en dialog, som måske kan føre til endnu bedre løsninger,” forklarer Berit Lassesen.

Sparring med afsæt i kursusevalueringsdataet

Til sparringssessionen skal du medbringe en eller flere af dine kursusevalueringer. Inden mødet kan det være givtigt at overveje, hvad der fungerede godt i din undervisning, og hvad der fungerede mindre godt.

Under selve sparringssessionen vil samtalen komme omkring fem aspekter:

 1. Hvilken feedback får du fra tallene i forhold til de studerendes oplevelse af kursusorganiseringen, formidlingen og lignende?
   
 2. Hvilken feedback får du fra teksten om de studerendes oplevelse af kurset og eventuelle ønsker til ændringer?
   
 3. Hvilke ændringer er, set i lyset af evalueringerne, ønskelige og mulige inden for de givne rammer?
   
 4. Hvordan håndterer du tekstfeedback, og hvad stiller du op med usaglig og urimelig kritik?
   
 5. Hvordan tilpasser du din kursusevaluering, så den giver dig de svar du har brug for?

Sådan booker du et møde

Ønsker du sparring om, hvordan du kan bruge dine kursusevalueringer til at udvikle din undervisning, kan du blot tage direkte fat i og booke et møde med Berit Lassesen.

Du kan