Aarhus Universitets segl

Online workshop om undervisningsportfolio for alle undervisere på AU

CED understøtter den organisatoriske implementering af undervisningsportfolien, som skal bruges ved de årlige medarbejderudviklingssamtaler (MUS). Derfor kan alle undervisere på AU onsdag den 25. oktober kl. 14:30-15:30 deltage i en online workshop med fokus på udvikling af deres undervisningsportfolio.

CED afholder online mini-workshop om undervisningsportfolio for alle undervisere på AU. Foto: Lars Kruse, AU Foto

Et dedikeret CED-hold vil stå klar til at besvare dine spørgsmål, fortælle om undervisningsportfolio og give værdifuld feedback på din egen portfolio.

Til workshoppen vil du blandt andet

  • få en introduktion til det danske rammeværk for meritering af universitetspædagogiske kompetencer,
  • få mulighed for at arbejde med din egen portfolio og få rådgivning fra CED-facilitatorerne.

Vi håber, at du vil være med til en informativ og inspirerende time.

Du modtager et Zoom-link i din bekræftelsesmail, når du tilmelder dig.

Workshoppen afholdes på engelsk.

For eventuelle spørgsmål eller yderligere information, tøv ikke med at kontakte Simon Raaby Holmgaard Poulsen på srhp@au.dk eller (+45) 93 52 28 08.

Om undervisningsportfolio

Aarhus Universitet ønsker at være et attraktivt universitet for både studerende og ansatte. Universitetet stræber efter det højeste faglige niveau i uddannelserne og engagerende undervisning. Et element i denne ambition er skræddersyet pædagogisk kompetenceudvikling for alle undervisere.

Universitetsledelsen på AU har drøftet, hvordan ambitionerne om uddannelser af højeste faglige niveau kan kombineres med de krav, der stilles i bekendtgørelse om stillingsstruktur for videnskabeligt personale ved universiteter.

På den baggrund er det blevet besluttet, at undervisere på AU skal benytte det danske rammeværk for meritering af universitetspædagogiske kompetencer til at beskrive deres kompetencer i en undervisningsportfolio. Alle undervisere skal løbende – og mindst én gang om året – oprette og vedligeholde en undervisningsportfolio og drøfte deres undervisningskompetencer med deres nærmeste leder.

Undervisningsportfolioen vil blive brugt under de årlige medarbejderudviklingssamtaler (MUS) eller gruppeudviklingssamtaler (GRUS). Ved disse samtaler vil man diskutere, hvordan undervisernes undervisningskompetencer kan vedligeholdes og udvikles inden næste samtale.