Aarhus Universitets segl

Kurset 'Facilitering af studiefaglige dialoger' udbydes nu i flere formater

Overgangen fra gymnasium til universitet kan være udfordrende og præget af store forandringer for de studerende. Indsatsen 'Studiefaglige dialoger' skal være med til at lette overgangsperioden, og fra foråret udbydes kurset 'Facilitering af studiefaglige dialoger' i tre forskellige formater, så studiefaglige dialoger bliver lettere at implementere.

Overgangen fra ungdomsuddannelse til videregående uddannelse kan være udfordrende. Mødeformatet 'studiefaglige dialoger' kan gøre det lettere for de studerende at håndtere faglige udfordringer. Foto: Marjun Danielsen, AU Foto
Laura Cordes Felby er postdoc ved CED og står bag kurset om facilitering af 'studiefaglige dialoger'. Foto: Oliver-Seamus Pomerleau

Overgangen til universitetet kan være svær for mange studerende. Både privat, socialt og fagligt sker der store forandringer, der potentielt kan være udfordrende.

Ligesom udfordringerne ligger i flere forskellige sfærer, vil løsningerne også ligge både i og uden for undervisningen. ’Studiefaglige dialoger’ er en indsats, der forsøger at adressere problemstillinger og udfordringer i overgangen så fagnært som muligt. Det sker gennem et fokus på, hvad der er svært, hvorfor det er svært og hvordan det kan løses – nu og i fremtiden.

‘Studiefaglige dialoger’ startede som et projekt under navnet ‘Studiefaglige refleksionsrum’ med god modtagelse blandt undervisere, instruktorer og studerende. Kursusleder og postdoc Laura Cordes Felby fortæller, at indsatsen er med til at skabe et trygt fællesskab, hvor de studerende har lyst til at dele de udfordringer, de måtte have i forbindelse med studiestarten:

"Særligt en ting bliver positivt fremhævet af både instruktorer, mentorer og studerende; nemlig det at der bliver skabt en fælles platform, hvor de studerende kan diskutere de problemer, som de før troede, at de stod alene med,” fortæller hun.

Dette efterår har ’Facilitering af studiefaglige dialoger’ kørt som et ordinært kursusudbud i forbindelse med studiestarten, som et tilbud til nye undervisningshold.

Nye formater letter implementeringen

Laura Cordes Felby oplever, at interessen for det nye tilbud har været der, men at der er behov for at udvide formatet for at kunne imødekomme undervisernes behov:

“Fordi kurset udbydes parallelt med, at de nye studerende begynder, er der i forvejen meget pres på studenterunderviserne og underviserne. Derfor prøver vi nu at integrere kurset som en del af andre formater”

Derfor udbydes kurset nu i tre forskellige formater:

  1. Som ordinært kursusudbud, der som udgangspunkt udbydes i oktober og marts.
  2. Som ad hoc-workshops med hele fagmiljøer.
  3. Som fakultetsspecifikt udbud målrettet instruktorer og mentorer, blandt andet i samarbejde med Vejledning og Studieinformation og i tæt koordination med CED’s universitetspædagogiske kurser for instruktorer.

Udover det udvidede kursusformat har indsatsen også skiftet navn til ‘Studiefaglige dialoger’, hvor det tidligere gik under navnet ‘Studiefaglige refleksionsrum’.

Kurserne imødekommer forskellige målgrupper

Det ordinære kursusudbud er primært målrettet undervisere og studenterundervisere. På kurset får kursisterne rammesat, hvordan de faciliterer de studiefaglige dialoger med fokus på, hvordan der bedst tales om problemstillinger i overgangen til universitetet, og hvordan underviserne kan sætte sig selv i spil som faglige rollemodeller.

Det fakultetsspecifikke udbud henvender sig særligt til instruktorer og mentorer på de forskellige fakulteter og tilbydes som et tillæg til de allerede eksisterende kurser omhandlende didaktik og rammesætning af undervisningen.

Det tredje tilbud er målrettet faggrupper og udbydes til hele underviserkollegier på forskellige uddannelser. Her kan underviserne igennem tre timer lange workshops i samarbejde identificere, hvad der er svært for deres studerende og arbejde med, hvordan samtaler om dette kan faciliteres.

Vil du vide mere?

Ønsker du at vide mere om facilitering af studiefaglige dialoger, kan du finde kursusudbuddet på CED’s hjemmeside. Du kan også læse mere om formålet med og tanken bag studiefaglige dialoger og det ordinære kursusudbud.

Vil du vide endnu mere? Tøv ikke med at kontakte Laura Cordes Felbylcf@au.dk eller +45 28 12 93 30.