Aarhus Universitets segl

Hjælp de studerende med at nedbryde faglige flaskehalse

Det er i løbet af første studieår, at det største frafald på universitetsuddannelser sker. Noget, som måske kan undgås – eller i hvert fald mindskes – hvis man har fokus på at hjælpe de studerende godt på vej. På en ny workshop klæder vi undervisere og studenterundervisere på til at støtte de studerende i at håndtere de faglige problemstillinger, der spænder ben for deres videre udvikling.

Overgangen fra ungdomsuddannelse til videregående uddannelse kan være udfordrende. Et nyt mødeformat kan gøre det lettere for de studerende at håndtere faglige udfordringer. Foto: Marjun Danielsen
CED’s nye wokshop introducerer interesserede undervisere og studenterundervisere til et nyt mødeformat kaldet studiefaglige refleksionsrum. Bag den står postdoc hos CED Laura Cordes Felby. Foto: Oliver-Seamus Pomerleau

CED’s nye wokshop introducerer interesserede undervisere og deres studenterundervisere til et nyt mødeformat kaldet studiefaglige refleksionsrum.  

Studiefaglige refleksionsrum skal hjælpe nye studerende med at forstå, hvad der er svært på studiet, hvorfor det er svært, og hvordan det kan løses samt give dem en følelse af, at de ikke står alene med deres udfordringer.  

De studiefaglige refleksionsrum skal øge de studerendes faglige og almene studiekompetencer og give dem større indblik i og kontrol over egen læreproces. Møderne strækker sig over et semester og på møderne deltager grupper af nye studerende og deres studenterundervisere. 

Et samarbejde mellem underviser og studenterunderviser  

Studiefaglige refleksionsrum tilrettelægges lokalt i et samarbejde mellem underviser og studenterundervisere – på nogle uddannelser kan der også være tale om mentorer. Udover at deltage i tilrettelæggelsen af møderne, sørger underviserne også for, at der skabes synergi mellem de studiefaglige refleksionsrum og den ordinære undervisning – eksempelvis ved at inddrage viden fra møderne i undervisningen. 

Til selve møderne arbejdes der med udvalgte faglige udfordringer samt forskellige strategier og teknikker, der kan gøre studiearbejdet nemmere. Der arbejdes til hvert møde ud fra tre faser: 

  1. Identificering af ”faglige flaskehalse” – hvor møder de studerende udfordringer med deres studier?  

  2. Refleksion over håndtering af den faglige flaskehals – hvordan plejer de studerende hver især at håndtere den studiefaglige udfordring?  

  3. Fornyelse af egen tilgang med inspiration fra medstuderende, studenterundervisere og den online ressource AU Studypedia

Problemstillinger skal løses i deres faglige kontekst 

Laura Cordes Felby er postdoc ved CED og har blandt andet har forsket i førsteårsdidaktik og overgangen fra ungdomsuddannelse til universitetsuddannelse. Hun kommer med et konkret eksempel på en problemstilling, som kan blive taget op og behandlet ved et studiefagligt refleksionsrum:

“De nye studerende synes måske, at læsning i faget er svært. De identificerer i fællesskab, at dét, der gør læsningen svær, ikke nødvendigvis er mængden eller tiden, men alle de nye ord. I fællesskab taler de om, hvordan de normalvis møder den udfordring. Desuden fortæller studenterunderviserne, hvad de selv gør, når de støder på nye ord i en faglig kontekst. Afslutningsvis introducerer studenterunderviseren til AU Studypedia, hvor de kan læse mere om læsestrategier.” 

Efterfølgende går studenterunderviseren tilbage til underviseren og fortæller om den faglige problemstilling, så underviseren også kan italesætte denne i sin undervisning. Laura Cordes Felby uddyber: 

”Eksemplet her viser en problemstilling af generel karakter: Læsning er svært. Men der er fagspecifikke bud på løsning af problemstillingen. Det er en væsentlig pointe ved de studiefaglige refleksionsrum. Nemlig, at selv generelle problemstillinger må forstås og løses i deres faglige kontekst.” 

Bliv klædt på til planlægning og facilitering af studiefaglige refleksionsrum

Hvis du er interesseret i at høre mere om studiefaglige refleksionsrum eller ønsker deltage i en workshop om emnet, kan du læse mere og tilmelde dig her

Vi opfordrer til, at undervisere tilmelder sig sammen med deres studenterundervisere, så der skabes de bedst mulige forudsætninger for at arbejde fagnært til workshoppen og sikre synergi mellem underviserens undervisning og studenterundervisernes undervisning.