Aarhus Universitets segl

Facilitering af Studiefaglige refleksionsrum
– Hjælp dine studerende med at forstå, hvad der er svært, hvorfor det er svært og hvordan det kan løses

Formål

Er du underviser og har du instruktorer, mentorer eller andre studenterundervisere tilknyttet din undervisning – så er den her workshop om facilitering af studiefaglige refleksionsrum noget for dig!

Studiefaglige refleksionsrum er møder, der handler om at hjælpe dine studerende til at forstå hvad der er svært på studiet, hvorfor det er svært og hvordan det kan løses – aktuelt og fremtidigt. Hvad der er svært, kan have både generel og fagspecifik karakter.

Workshoppens primære formål er at klæde undervisere og studenterundervisere (instruktorer/mentorer) på til at arbejde med nye studerendes overgang til universitetet. Dette gøres gennem et fagnært og uddannelsesspecifikt fokus på faglige studiekompetencer. I workshoppen lærer du, hvordan du kan støtte de studerende i at håndtere og nedbryde faglige flaskehalse – altså faglige problemstillinger, der spænder ben for videre udvikling.

Efter workshoppen vil du og dine studenterundervisere være i stand til at facilitere og rammesætte samtaler, som øger de studerendes faglige og almene studiekompetencer og giver dem større indblik i og kontrol over egen læreproces.

Læringsmål

Efter endt kursus vil deltagerne have opnået:

 • Viden om overgange og faglige flaskehalse.
 • Viden om facilitering af samtaler om studiekompetencer og trivsel

Efter endt kursus vil deltagerne være i stand til:

 • At tilrettelægge studiefaglige refleksionsrum og der facilitere en dialog med og mellem de nye studerende om de særlige faglige problemstillinger, der er aktuelle på netop dit kursus/din uddannelse
 • At inddrage sig selv som akademisk rollemodel i mødet med nye studerende

Indhold

På workshoppen bliver undervisere og studenterundervisere klædt på til at afholde de studiefaglige refleksionsrum med det hold, de underviser på. Vi anbefaler, at undervisere og studenterundervisere deltager sammen.

I de studiefaglige refleksionsrum arbejdes der ud fra tre faser. Disse danner udgangspunkt for workshoppen:

 1. Identificering af ”faglige flaskehalse” – hvor møder de studerende udfordringer med deres studier? (Input fra både underviser, instruktorer og de studerende selv)
 2. Refleksion over håndtering af den faglige flaskehals – hvordan plejer de studerende hver især at håndtere den studiefaglige udfordring? (refleksion både individuelt og fælles)
 3. Fornyelse af egen tilgang med inspiration fra medstuderende, underviser og AU Studypedia.

Workshoppen er en del af projektet 'Studiefaglige refleksionsrum'

Projektet ’Studiefaglige refleksionsrum’ er rettet mod studerende på 1. år og søger at øge nye studerendes faglige studiekompetencer og deres trivsel på studiet gennem et fagnært og uddannelsesspecifikt fokus. Der fokuseres på: Hvad der er svært på studiet, hvorfor det er svært, og hvordan det kan løses – aktuelt og fremtidigt. Hvad der er svært, kan have både generel og fagspecifik karakter.

Over semesteret faciliteres en række møder, hvor mentorer/instruktorer og studerende deltager. Til møderne arbejdes der med udvalgte studiefaglige udfordringer, samt studie- og læringsstrategier og -teknikker.

Møderne tilrettelægges lokalt i et samarbejde mellem underviser, mentorer/instruktorer og studerende. Udover at deltage i tilrettelæggelsen af de studiefaglige refleksionsrum, skal underviserne også sørge for, at der skabes synergi mellem de studiefaglige refleksionsrum og den ordinære undervisning – eksempelvis ved at inddrage viden fra møderne i undervisningen.

Til denne indledende workshop deltager undervisere og studenterundervisere. Her drøftes formatet og den faglige forankring/toning. På workshoppen præsenterer CED ligeledes materialer og digitale ressourcer, som de studiefaglige refleksionsrum kan tage udgangspunkt i, og som tilbyder inspiration til at løse/forny tilgangen til problemstillingerne.

Tilmelding

 • Fysisk: 20. september 2022, kl. 9:00-12:00
 • Fysisk: 22.september 2022, kl. 16:00-19:00
 • Online: 27. september 2022, kl.  9:00-12:00

Du kan tilmelde dig en workshop via dette link
Tilmeldingsfrist: 5. september 2022

Info

 • Varighed: 3 timer
 • Format: Workshop
 • Medbring: computer
 • Antal deltagere: Min. 2, maks. 30
 • Sprog: Workshoppen kan også udbydes på engelsk
 • Vær særligt opmærksom på: Vi opfordrer til, at undervisere tilmelder sig sammen med deres studenterundervisere – således at der skabes de bedst mulige forudsætninger for at arbejde fagnært til workshoppen, samt at skabe synergi mellem underviserens undervisning og studenterundervisernes undervisning.

Kursusadministrator