Aarhus Universitets segl

Teaching philosophies: Reflekterende praksis hos universitetsundervisere

Dr. Gesa Ruge vil i denne workshop dele sin tilgang til udvikling og anvendelse af Teaching philosophies, der kan benyttes til at forbedre reflekterende praksis, studerendes læring og kollegialt engagement samt give mulighed for øget personlig resiliens og karriereudvikling.

Foto af workshopaktivitet
Foto: Lars Kruse, AU Foto
Læs mere om Dr. Gesa Ruge
Dr. Gesa Ruge er lektor ved School of Engineering and Technology, CQ University, Australia. Foto: CQ University Australia

Dato: Mandag den 15. maj 2023 kl. 13.00-14.30

Sted: Centre for Educational Development, Trøjborgvej 82-84, bygning 1910, lokale 228

Tilmelding: Du kan tilmelde dig via dette link (tilmeldingsfrist: 11. maj 2023)

Denne workshop er for CED-personale og andre ansatte på AU, der er interesserede i at udvikle reflekterende praksis med undervisningsfilosofi som fokus.

Baseret på et årtis arbejde med facilitering af reflekterende samtaler, forskning og undervisningsimplementering for undervisningsfilosofi (TP), vil Dr. Gesa Ruge  dele sin tilgang til at guide undervisere i at udvikle og anvende TP til at forbedre reflekterende praksis, studerendes læring og kollegialt engagement samt give muligheder for øget personlig resiliens og karriereudvikling.

Ruges seneste forskning (Ruge et al., 2021; McCormack et al., 2023) fremhæver værdien af TP som mere end en individualistisk higen efter anerkendelse, men ser på dens potentiale for at forbedre undervisningspraksis, herunder anvendelse gennem pædagogiske rammer og institutionelle initiativer. Disse "værditilføjelser" af TP-udvikling er omdrejningspunktet i denne workshop, der engagerer deltagerne i det mest uudnyttede potentiale ved at aktivere TP i undervisningslæring og -udvikling og identifikation af forbindelser til kollegial og institutionel capacity building.

Workshoppen indeholder faciliterede gruppeaktiviteter, som sigter mod at trække på deltagernes forskellige baggrunde og erfaringer. Deltagerne introduceres til en ny undervisningsfilosofisk ramme, der omfatter personlig resiliens, samarbejdende fællesskaber og institutionel capacity building.

Reflekterende spørgsmål undervejs i workshoppen skærper samtalen og forbindelserne på tværs af TP-spektret.

Deltagerne vil undervejs i workshoppen:

  • Reflektere og engagere sig i de vigtigste identitets- og TP-opbyggende temaer, der præsenteres,
  • Identificere faktorer, der kan motivere til at opbygge tillid, selv-effektivitet og modstandsdygtighed,
  • Vurdere TP-refleksionsudviklingen for personlig og undervisningsmæssig praksis,
  • Modtage værdifulde TP-værktøjer til at støtte kollegiale læringsfællesskaber og institutionel capacity building.

Det ønskede mål med workshoppen er at øge deltagernes interesse og forståelse for TP som en integreret del af læringspraksis for underviseres læring og institutionel reflekterende praksis. Den forskningsbaserede ramme, som præsenteres, tilbyder et praktisk værktøj til at styrke samtaler og institutionelle strategier for faglig resiliens, fælles kollegial udvikling og afstemning af uddannelsesresultater.

Workshoppen bliver afholdt på engelsk.