Aarhus Universitets segl

Workshop om etablering af velfungerende studiegrupper

Studiegrupper kan være med til at styrke både den faglige og sociale integration på studiet. Men den velfungerende gruppe opstår ikke af sig selv. Med CED’s nye workshop kan alle med ansvar for etablering af studiegrupper få aktuel viden om, hvordan man skaber gode grupper.

Med CED's nye workshop får deltagerne aktuel viden om, hvordan man skaber gode studiegrupper. Foto: Lars Kruse, AU Foto.

Det kan højne de studerendes studieglæde at indgå i studiegrupper. Her kan de sammen diskutere de emner, som de arbejder med i undervisningen, vende tvivlsspørgsmål, øve præsentationer og indgå i sparring.

Men det kan være en kunst at få dannet en god studiegruppe, fortæller kursusleder og chefkonsulent ved CED Bente Kristiansen:

”Studiegrupper fylder rigtigt meget i de studerendes studieliv. De er vigtige for studiemiljøet. Men det kan være svært at etablere og understøtte gode studiegrupper. Der er ikke en enkelt løsning på, hvad der skal til for at skabe gode grupper – det afhænger af flere faktorer.”

Derfor udbyder CED nu til efteråret workshoppen ’Studiegrupper – hvilke overvejelser er vigtige?’. Workshoppen vil sætte fokus på, hvilke spørgsmål, der er særligt vigtige at få afklaret inden dannelsen af studiegrupper, og deltagerne vil få inspiration fra andre undervisere på AU.

Forskellige studerende – forskellige behov

Hvordan sammensætter man gode studiegrupper? Hvordan sikrer man, at grupperne bliver velfungerende? Og hvordan skal gruppernes arbejde indgå i undervisningen?

”Såvel forskningen som en række interviews blandt undervisere på AU viser, at brugen af studiegrupper, sammensætningen, og hvordan studiegrupper indgår i undervisningen, er meget forskelligartet. Der er ikke én model, som passer alle. Derfor er workshoppen bygget op omkring overvejelser om egen praksis og didaktisk brug af studiegrupper,” fortæller Bente Kristiansen.

Med baggrund i de forskningsmæssige indsigter bliver deltagerne på workshoppen derfor ført igennem vigtige overvejelser vedrørende brug af studiegrupper. Deltagerne får forskningsbaserede input og konkrete eksempler, som kan give perspektiver på egen praksis og danne grundlag enten for større sikkerhed om de beslutninger, man har truffet eller inspiration til nye valg. 

Etablering af studiegrupper gennem bevidste valg

Workshoppen varer tre timer og indeholder korte oplæg, der lægger op til overvejelser omkring brugen af studiegrupper. Det vil især være frugtbart, hvis der kommer flere deltagere fra samme uddannelse, så der bliver mulighed for at tale om specifikke lokale forhold.

Med workshoppen får deltagerne mulighed for at udvikle eller revidere deres praksis omkring etablering af og brug af studiegrupper. Kursusholderne fører kursisterne gennem fem trin, der kan hjælpe til at afklare, hvordan man bedst kan arbejde med studiegrupper på egen uddannelse:

  1. Hvorfor skal man bruge studiegrupper?
  2. Hvad er studiegruppens opdrag og formål?
  3. Hvordan skal studiegrupperne sammensættes?
  4. Hvordan skal studiegruppernes arbejde indgå i undervisningen?
  5. Hvordan bidrager studiegrupperne til uddannelsens kompetenceprofil?

”Workshoppen er bygget op på den måde, fordi man kan se, både fra forskning og fra eksemplerne på AU, at netop disse fem trin indeholder vigtige spørgsmål vedrørende studiegruppernes liv, som skal afklares – helst som bevidste valg,” konkluderer Bente Kristiansen.

Vil du vide mere?

Workshoppen ’Studiegrupper – hvilke overvejelser er vigtige?’ varer tre timer. Du kan få mere information om workshoppen og tilmelde dig her

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Bente Kristiansen på bentek@au.dk eller på +45 93 52 18 60.