Aarhus Universitets segl

”Vi er jo ikke ledere – vi er kolleger”

Danske Universiteters arbejde med et fælles nationalt rammeværk har sat fokus på de undervisere på AU, der er udpegede til at have et særligt ansvar for at koordinere og udvikle uddannelse og undervisning. Rollen med at koordinere og udvikle har mange fordele, men kan også skabe en række dilemmaer. CED udbyder et nyt kursus målrettet denne gruppe undervisere.

CED tilbyder et nyt kursus for de medarbejdere, der udover deres egen undervisning varetager koordinering og udvikling af undervisning og uddannelse. Foto: Lise Balsby, AU Foto
Bag det nye kursus står postdoc Sanna Lassen. Foto: Inge Lynggaard Hansen, LynggaardHansen Foto

Der er kommet øget fokus på styrkelse af undervisningskompetencer i forlængelse af Danske Universiteters arbejde med et fælles nationalt rammeværk for meritering af universitetspædagogiske kompetencer. Kollegiale samarbejder om kvalitetssikring, samt understøttelse og udvikling af fagmiljøer, er placeret som en væsentlig del af universitetets implementering af rammeværket.   

I den forbindelse sætter vi fokus på de videnskabelige medarbejdere, der udover deres egen undervisning også har et særligt organisatorisk ansvar for at koordinere og udvikle uddannelse/undervisning – en ’dobbeltrolle’ som bliver varetaget uden formelt ledelsesansvar.    

En dobbeltrolle med fordele og udfordringer 

Sanna Lassen, der er postdoc hos CED, peger på nogle af de mange kvaliteter ved at have den såkaldte ’dobbeltrolle’ på universitetet:   

 ”Dobbeltrollen giver organisationen mange fordele, idet den som et bindeled både er i stand til at orientere sig mod faglig kvalitet og sammenhæng, de studerende, kolleger, den formelle ledelse og uddannelsespolitiske krav. Den kan få tingene til at forløbe mere gnidningsfrit og skabe helhed og sammenhæng i organisationen”.     

Men der kan også være udfordringer forbundet med rollen, hvor medarbejderen sættes i nogle dilemmaer:  

”Det kan eksempelvis være i forhold til studerende, der i deres evalueringer er utilfredse med en kollegas undervisning, kollegiale forventninger, der ikke kan indfries, eller opgaver, der kan komme fra mange forskellige ledelsesniveauer. Samtidig kan forventningerne til beføjelser og kriterier for rollen være forskellige”, forklarer Sanna Lassen. 

CED udbyder et nyt kursus om uddannelsesledelse  

For at imødekomme nogle af de udfordringer, der kan opstå i forbindelse med den dobbelte rolle, tilbyder CED et nyt kursus for de medarbejdere, der varetager koordinering og udvikling af undervisning og uddannelse. Kurset udbydes i efterårssemestret og strækker sig over to kursusdage.    

De to kursusdage vil adressere dilemmaer, forskellige forventninger og muligheder i praksis. Dagene vil give kursusdeltagerne viden om dobbeltrollens særlige funktion og organisatoriske placering. Desuden vil fokus være rettet mod anvendelsesorienteret udvikling af egen rolle, herunder forskellige aspekter af kollegiale samarbejder om eksempelvis kursusevaluering og undervisningsplanlægning.  

Dagene vil blive evalueret med henblik på at udvikle og forbedre kommende kurser.   

Målgruppe og tilmelding

Målgruppen for kurset er medarbejdere med et ekstra ansvar uden formelt ledelsesansvar inden for eksempelvis faglig koordinering af uddannelse, kvalitetssikring, vejledning af yngre kolleger, kollegial supervision eller sparring med kolleger om udvikling af undervisning, vejledning og eksamener.    

Titlerne kunne være fagkoordinator, uddannelsesansvarlig eller kursusansvarlig. Du kan tilmelde dig kurset om uddannelsesledelse her

Personlig rådgivning og sparring

Hos CED har vi en bred vifte af kurser. Kan du ikke finde det kursus, du leder efter, eller som imødekommer dine behov, er du altid velkommen til at kontakte os.

Vi tilbyder personlig rådgivning om universitetspædagogik, didaktik og undervisning, og indgår i sparring med undervisningsteams, der gerne vil have mere skræddersyede workshops.