Aarhus Universitets segl

Skab aktiverende undervisningsindhold med redskabet H5P

På et nyt kursus i redskabet H5P kan du bygge videre på dine Brightspace-kompetencer og få endnu flere muligheder for at skabe spændende og studenteraktiverende undervisningsindhold.

H5P-kurset er et introduktionskursus, hvor kursisterne får mulighed for at skabe aktiverende undervisning. Foto: Lars Kruse, AU Foto
Christian Winther Bech er IT-koordinator ved CED og har været med til at udvikle kurset. Foto: Oliver-Seamus Pomerleau

H5P er et digitalt redskab, hvor der gemmer sig mere end 40 forskellige små værktøjer til at skabe interaktivt indhold i forbindelse med undervisning. Det har været anvendt i forskellige fagmiljøer på Aarhus Universitet gennem flere år og er nu blevet tilgængeligt via Brightspace. Med et nyt introduktionskursus i H5P ønsker CED at give endnu flere undervisere muligheden for at skabe målrettet indhold til deres studerende via det digitale værktøj.

Christian Winther Bech, der er IT-koordinator ved CED og har været med til at udvikle kurset, har gode erfaringer med H5P og ser frem til at udbrede kendskabet.

“Som undervisningsudviklere vurderer vi på baggrund af de positive erfaringer, vi har fra undervisere, som har brugt H5P, at værktøjet understøtter de studerendes læringsudbytte på forskellige uddannelser, kurser og undervisningssituationer. H5P-anvendelsen har blandt andet givet gode resultater i fag, hvor det faglige indhold er omfattende,“ fortæller han.

H5P giver nye muligheder til Brightspace

Kurset er et introduktionskursus til anvendelse af H5P i et undervisningsøjemed, hvor kursisterne får hands-on-erfaring med at opbygge indhold i redskabet. Formålet med kurset er at give undervisere endnu flere muligheder for at skabe aktiverende undervisning. Det kan blandt andet være i arbejdet med produktionen af grafisk og interaktivt materiale i Brightspace som quizzer, video, interaktive bøger og læringsstier.

Selvom kurset er et introduktionskursus, er det en god idé, at deltagerne kommer med en basisviden om Brightspaces mange funktioner. Kurset sigter nemlig mod at bygge videre på de kompetencer, som deltagerne allerede har:

“Kurset er et led i målsætningen om at udvide mulighederne i Brightspace og bygge videre på de allerede eksisterende kompetencer hos underviserne i deres brug af Brightspace,” forklarer Christian Winter Bech.

En god basisviden kan blandt andet tilegnes på CED’s kursus ‘Brightspace Basic – Kom godt i gang’.

Praksisnær tilrettelæggelse

Kurset er et kort introduktionskursus med en varighed på 1,5 time. Det består af et kort oplæg efterfulgt af adgang til og hands-on-øvelser i H5P. Den sidste halve time vil der være mulighed for at afprøve egne ideer og fokusere på individuelle udfordringer.

En vigtig overvejelse i forbindelse med tilrettelæggelsen af kurset har været, at det skal være så tæt på deltagernes egne praksisser som muligt – også selvom de kommer fra vidt forskellige fagmiljøer:

“Kurset er opbygget introducerende og praksisnært, fordi vi gerne vil have underviserne til at arbejde med deres egen praksis og egen unikke undervisningssituation i deres specifikke kontekst,“ fortæller Christian Winther Bech.

Efter kurset er der mulighed for support ved CED, så man ikke står alene med udarbejdelsen og afprøvning af tests, øvebaner og interaktivt grafisk indhold.

Vil du vide mere?

Er du blevet nysgerrig på kurset i anvendelsen af H5P, og har du lyst til at læse mere og tilmelde dig? Du kan finde information og tilmeldingslink på CED’s hjemmeside.

Du kan også kontakte Christian Winther Bechcwbech@au.dk eller +45 21 66 97 06, hvis du gerne vil høre mere.

Føler du dig endnu ikke helt klar til at tage kurset i H5P? Så kan du i stedet afsøge vores andre kurser og workshops i Brightspace og dets mange funktioner.