Aarhus Universitets segl

Oplæg: ‘I don’t understand my students’ - The importance of decentering and a reflexive stance for a learning relationship

Professor Wesley Shumar besøger CED og vil i dette oplæg tale om 'decentering' - hvordan kan man som underviser udforske de studerendes tænkning?

Foto af Nobelparken
Wesley Shumars oplæg afholdes i Nobelparken. Foto: Jesper Rais, AU Foto

Dato: Onsdag den 30. august kl. 13.30-15.00

Sted: Nobelparken, Jens Chr. Skous Vej 4, 8000 Aarhus C, bygning 1483, lokale 454 eller online via Zoom

Tilmelding: Tilmeld dig via dette link (tilmeldingsfrist: 21. august 2023)

Målgruppe: Undervisere på AU og CED-medarbejdere

Oplægget holdes af professor Wesley Shumar, Department of Communication, Drexel University, Philadelphia, USA.

I sin bog Thinking as Communicating foreslog Anna Sfard (2008), at kommunikation og kognition var to sider af samme sag. Med udgangspunkt i en lang tradition om social læringsteori fra John Dewey til mere moderne tænkere som Jean Lave og Barbara Rogoff, viser Sfard, hvordan viden og læring er sociale processer. For underviseren fører det til erkendelsen af nødvendigheden af at være i dialog med de studerende, og underviserne skal arbejde på at forstå, hvad de studerende siger ud fra deres perspektiv. Det er ikke nemt, fordi man som underviser naturligt er tilbøjelig til at se tingene fra egen synsvinkel. Et centralt punkt i dette oplæg vil være, hvordan man kan skifte fra egen til den andens perspektiv.

Den berømte børnepsykolog Jean Piaget diskuterede begrebet ’decentering’ for at tale om en udviklingsfase i et barns liv. Decentering er det øjeblik, hvor et barn ikke længere kun er egocentrisk, men bliver i stand til at indtage andre menneskers perspektiv og på en måde træde ud af sig selv. Teuscher, Moore og Carlson (2016) udvidede Piagets koncept om decentering til at tale om de måder, hvorpå undervisere kan nærme sig et problem for bedre at forstå, hvad en studerende tænker ud fra den studerendes perspektiv. Denne tilgang er lig George Herbert Meads idé om ”den generaliserede anden” samt den antropologiske tradition med at tage ”den andens” perspektiv.

Dette oplæg udforsker en kommunikativ og praksisbaseret teori om læring og vidensopbygning, hvordan det taler sammen med decentering i praksis samt det at træde ud af sig selv for at udforske de studerendes tænkning. Oplægget udvikler ideen om dobbelt refleksion, et begreb der stammer fra Wesley Shumars forskning, og som kan være en teknik til at opnå decentering og fokus på vores studerendes tænkning.

Oplægget afholdes på engelsk. 

Oplægget foregår fysisk, men det er også muligt at deltage online via Zoom.