Aarhus Universitets segl

Forelæsning v. professor David Boud: Nytænkning af feedback, der understøtter studerendes læring

CED har fornøjelsen at præsentere forelæsningen 'Nytænkning af feedback der understøtter studerendes læring' ved professor David Boud. Forelæsningen bliver afholdt på engelsk tirsdag den 10. januar 2023 kl. 10:30 i Aulaen på Aarhus Universitetet. Efterfølgende bliver der afholdt en workshop for de undervisere, som ønsker at diskutere og udvikle deres feedbackpraksis yderligere.

Forelæsningen vil foregå på engelsk i Aulaen tirsdag den 10. januar 2023 kl. 10:30 på Aarhus Universitetet. Efterfølgende bliver der, for de undervisere, som ønsker at diskutere og udvikle deres feedbackpraksis, afholdt en workshop i Vandrehallen (og Stakladen for undervisere ved Natural Sciences) faciliteret af CED. Foto: Poul Ib Henriksen, AU Foto
David Boud er Alfred Deakin Professor og grundlægger af Centre for Research in Assessment and Digital Learning på Deakin Universitet, Australien. Han er også Emeritus Professor ved University of Technology Sydney, og en af de mest citerede forskere internationalt inden for videregående uddannelse med et Google Scholar h-indeks på 101. Foto: Angela Brew

Dato: Tirsdag 10. januar 2023 kl. 10:30

Sted: Aulaen, bygning 1412, Nordre Ringgade 4, 8000 Aarhus C

Tilmelding: Du kan tilmelde dig via dette link (tilmeldingsfrist til workshops er lukket – du kan fortsat tilmelde dig forelæsningen)

Studerende ønsker generelt mere og bedre feedback. Centre for Educational Development (CED) har fornøjelsen at kunne præsentere professor David Boud, som vil fortælle om 'Nytænkning af feedback, der understøtter studerendes læring' i en forelæsning den 10. januar kl.10:30 i Aulaen på Aarhus Universitetet. Forelæsningen vil blive afholdt på engelsk.

Undervisere, som ønsker at diskutere og udvikle deres feedbackpraksis yderligere, kan efterfølgende deltage i en workshop i Vandrehallen, faciliteret af CED. Bemærk at der for undervisere på Natural Sciences er en særlig workshop i Stakladen, som et led i fakultetets Uddannelsesdag. 

Program:

10:00-10:30 Dørene åbnes
10:30-11:30 Forelæsning v. David Boud: New ways of thinking about feedback for student learning
11:30-12:00 Spørgsmål fra salen
12:00-13:00 Frokost for deltagere tilmeldt den efterfølgende workshop
13:00-15:00 Workshop: Nytænkning af feedback, der understøtter studerendes læring

Forelæsning: Nytænkning af feedback, der understøtter studerendes læring

Feedbackbegrebet på de videregående uddannelser er inden for det sidste årti blevet revolutioneret. Tidligere ansås feedback hovedsageligt som kommentarer fra underviseren til studerende angående den studerendes arbejde – altså et input – hvorimod feedback nu ses som en proces, hvor den studerende er involveret i hele forløbet.

Hvordan ændrer dette skift fra, hvad undervisereren gør til hvad den studerende gør, måden hvorpå feedback skal organiseres? Konsekvenserne af dette vil blive diskuteret; hvordan kan feedback-processer designes? Hvad er sammenhænget mellem udprøvninger/afleveringer og feedback? Og hvordan kan studerendes feedbackforståelse og -kompetencer udvikles?

Workshop om nytænkning af feedback, der understøtter studerendes læring

Workshoppen vil bygge videre på de ideer, der bliver diskuteret i den forudgående forelæsning, og udforske, hvordan konsekvenser i ændringen i feedbacktankegangen påvirker feedbackpraksissen i undervisningen.

Workshoppen vil fokusere på to emner:

  1. På hvilke måder kan feedbackprocesser struktureres i nuværende kurser, så de studerendes læringen understøttes mest muligt?
  2. Hvordan designes aktiviteter, der udvikler de studerendes feedbackdorståelse og kompetencer, så de kan blive selvstændige og aktive deltagere, der ikke påtvinger undervisere yderligere arbejdsbelastning?

Medbring gerne en feedbackudfordring fra din egen undervisning.

Professor David Boud

David Boud er Alfred Deakin Professor og grundlægger af Centre for Research in Assessment and Digital Learning på Deakin Universitet, Australien. Han er endvidere Emeritus Professor ved University of Technology Sydney. Han har i stor udstrækning publiceret om undervisning, læring og udprøvning/bedømmelse/eksamen på videregående uddannelse samt afholdt workshops for akademikere verden over.

David Bouds nuværende forskning fokuserer på "assessment for learning" på videregående uddannelser, akademisk dannelse og arbejdspladslæring.

Han er en af de mest citerede forskere internationalt inden for videregående uddannelse med et Google Scholar h-index på 101, og har været pioner inden for udviklingen af en læringscentreret tilgang til eksamen og bedømmelse på tværs af discipliner, hvilket har bidraget til en ændring af hele feedbackbegrebet.