Aarhus Universitets segl

Nye workshops om læringsteknologi i den pædagogiske praksis

I løbet af 2021 deltog 1.111 undervisere og studieadministrative medarbejdere på AU i målrettede introduktionsworkshops om mulighederne i Brightspace. Nu er det tid til næste skridt; at udforske de mange pædagogiske muligheder, der er at finde i Brightspace og AU’s andre læringsteknologier.

CED's tre nye workshops indenfor læringsteknologi har fokus på teknologi i den pædagogiske praksis. Foto: Anders Trærup, AU Foto
Tre nye workshops går i dybden med en række pædagogiske temaer og sætter disse i en digital kontekst, som funktionschef ved CED Anders Hyldig fortæller nærmere om. Foto: Jakob Helbig, Jakob Helbig Photography

Tre nye workshops går i dybden med en række pædagogiske temaer og sætter disse i en digital kontekst. På workshoppene vil der være fokus på emner som peer feedback, quizzer og automatiseret feedback samt brugen af portfolio i din undervisning.  

Læringsteknologi i den universitetspædagogiske praksis 

”En vigtig del af den didaktiske udvikling på AU, er en pædagogisk velreflekteret brug af Brightspace og anden læringsteknologi i undervisningen. Læringsteknologier kan være med til at skabe en mere fleksibel, engagerende og dynamisk undervisning,” fortæller Anders Hyldig, der er funktionschef ved Afdelingen for Digital Udvikling ved CED.  

Det første store kursusudbud, i forbindelse med udrulningen af systemet, fokuserede i høj grad på de grundlæggende funktioner og aktiviteter i Brightspace. Målet var at skabe hurtigt overblik over mulighederne i Brightspace og sikre en nem overgang fra Blackboard.  

De nye workshops vil grave et par pædagogiske spadestik dybere og blandt andet fokusere på, hvordan du styrker de studerendes motivation og engagement gennem designet af dine læringsaktiviteter – både i forhold til funktioner i Brightspace og andre læringsteknologier som eksempelvis Eduflow, der er et online værktøj, som bruges til at facilitere peer feedback-aktiviteter

Udvikling af læringsaktiviteter og individuel vejledning 

Vi vil sætte fokus på tre pædagogiske greb og temaer i undervisningen, som netop kan være med til at skabe mere engagerende og dynamisk undervisning med fokus på studenteraktiverende læringsaktiviteter. Det drejer sig om: 

 1. Quizzer og automatiseret feedback 
  Quizzer og andre former for automatiseret feedback kan være med til at skabe en mere interaktiv undervisning og give mulighed for at se mønstre i de studerendes aktuelle læring. Workshoppen fokuserer på quiz-værktøjet i Brightspace og det pædagogiske potentiale, der ligger i brugen af quiz, survey og self-assessment i undervisningen.
   
 2. Design af peer feedback-aktiviteter med digitale værktøjer
  Intentionen med peer feedback er at forbedre de studerendes evne til at evaluere kvaliteten af deres eget og andres arbejde. På workshoppen vil der være fokus på at designe pædagogisk hensigtsmæssige peer feedback-aktiviteter, og deltagerne vil få konkret erfaring med tilrettelæggelse af peer feedback-aktiviteter via Eduflow. 
 3. Brug portfolio i din undervisning
  Portfolio er en nyttig metode til at støtte de studerende i løbende at dokumentere, præsentere og evaluere deres arbejde. Portfolio kan også anvendes som en mere dynamisk eksamensform, der fokuserer på formativ bedømmelse. Workshoppen vil give indblik i forskningen bag anvendelse af portfolio i undervisningen og konkret inspiration til anvendelse af portfolio-funktionen i Brightspace. 

De konkrete workshops vil med udgangspunkt i disse pædagogiske temaer have en hands-on-tilgang med fokus på udvikling af læringsaktiviteter og undervisning. I forlængelse af workshoppene vil vi også tilbyde individuel praktisk hjælp til at komme i gang med de konkrete læringsteknologier. 

CED hjælper dig i gang og videre 

CED fortsætter med at udbyde online introduktionsworkshops for nye brugere af systemet og andre interesserede, der savner hjælp til de grundlæggende funktioner i Brightspace.

Workshoppene giver inspiration til undervisningsaktiviteter og introducerer til basisfunktioner såsom upload af semesterplaner, mulighederne for kommunikation med de studerende og oprettelse af dokumenter til skriveopgaver.  

For spørgsmål til funktioner eller ved tekniske problemer, kan du kontakte CED-supporten. Mangler du hjælp eller sparring til udvikling af dine kurser, er du altid velkommen til at tage fat i CED. Vi sørger for, at du bliver matchet med en konsulent, der kan hjælpe dig med netop dine specifikke behov.