Aarhus Universitets segl

Brug portfolio i din undervisning

Formål

Formålet med workshoppen er at give deltagerne mulighed for at opnå viden om, hvordan anvendelsen af portfolio i universitetsundervisningen kan understøtte de studerendes læreprocesser, herunder give de studerende mulighed for refleksion, øget bevidsthed om egen læring og sikre en jævn arbejdsbelastning fremfor kortvarige tilegnelsesprocesser op til eksamen.

En portfolio er en samling af den studeredes arbejde, eksempelvis produkter og refleksioner, der dokumenterer den studerendes faglige udvikling og resultater. Portfolioens indhold kan anvendes i forbindelse med formativ og summativ evaluering og tilbyder ofte et bredt bedømmelsesgrundlag.

Læringsmål

Deltagerne vil efter workshoppen have:

  • Indblik i den forskningsmæssige baggrund for at anvende portfolio i undervisningen
  • Viden om pædagogisk tilrettelæggelse af undervisning med portfolio
  • Ideer til, hvordan portfolio kan inddrages i undervisningen med udgangspunkt i eksempler fra AU
  • Færdigheder i at anvende udvalgte digitale værktøjer

Indhold

Workshoppen er relevant, hvis man vil inspireres til at anvende portfolio i sin undervisning. Der vil ydermere være mulighed for hands-on-aktiviteter i Brightspace eller andre digitale værktøjer.

Tilmelding

Efterår 2023

Info

  • MålgruppePh.d.-studerende, DVIP, adjunkter, postdocs og senior VIP
  • Format: Workshop
  • Antal deltagere: Maks. 15
  • Varighed: 1½ timer. Der vil være tid til hands-on.
  • Materialer: Præsentation og vejledninger udleveres på kurset. 
  • Medbring: deltagerne bør medbringe egen computer, hvis det er muligt.

Kursusleder

Kursusadministrator