Aarhus Universitets segl

Mindeord for Stacey Cozart – en sidste hilsen fra kollegaerne på CED

Stacey Cozart er afgået ved døden den 15. februar 2022 i en alder af 55 år.

Chefkonsulent Stacey Cozart er afgået ved døden i en alder af 55 år. Foto: Oliver-Seamus Pomerleau

Stacey Cozart gjorde en kæmpe forskel for kollegaer og studerende på Aarhus Universitet. Vi har stadig svært ved at forstå og sætte ord på det tragiske tab af vores nære og uvurderlige kollega.

Stacey Cozart var en efterspurgt chefkonsulent på CED, hvor hun især arbejdede med udvikling af akademisk skrivning og formidling for ph.d.-studerende samt internationalisering af universitetsundervisning og -uddannelser.

Hendes amerikanske rødder og personlige erfaringer med integration i et nyt land var en stærk drivkraft og unik kompetence, som hun bragte i spil i sit mangeårige arbejde med udvikling af universitetsundervisning – i særdeleshed i forhold til interkulturel kommunikation og internationalisering.

Allerede som universitetsstuderende havde hun stort udsyn og interesse for det multikulturelle. Hun tog sin bachelorgrad i Internationale studier på University of Oregon i 1989 og blev kandidat på Aarhus Universitet i 1996 i Engelsk og Fransk. Senere i sin karriere, i 2009, tog hun også en mastergrad på CBS i Fremmedsprogsundervisning. De internationale studerendes velbefindende lå hende meget på sinde.

I mere end 20 år ydede hun en uvurderlig indsats for Aarhus Universitet. Først som sprogkonsulent på Det Humanistiske Fakultet i perioden 1998-2010, dernæst som leder af fakultetets Sprogservice under AU kommunikation. I 2013 skiftede hun karrierespor og blev ansat som chefkonsulent inden for det universitetspædagogiske felt på Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier (CUDiM) ved Arts og siden hen på CED.

Her oparbejdede hun hurtigt ekspertise i undervisningsmetoder og -principper til at styrke det internationale klasserum. Hun var derfor meget efterspurgt som både underviser og samarbejdspartner, når der var brug for didaktisk rådgivning om interkulturelle og flersproglige undervisningsmetoder.

Stacey Cozart formåede at sætte vigtige spor med en række forskningsprojekter, der rakte ud over hendes konsulentopgaver. Blandt andet var hun med til at hjemtage eksterne midler til et stort internationalt projekt med forskere fra over 40 lande om “Writing transfer”, forankret på Elon University, USA, i perioden 2011-2013. Det danske bidrag til projektet var en række interessante fund om, hvor udfordrende ph.d.-studerende oplever det at skrive deres afhandling på engelsk, hvis engelsk er deres andetsprog. Projektet kastede en lang række flotte publikationer og konferencepræsentationer af sig med Stacey Cozart som førsteforfatter.

Endvidere var hun afgørende for, at Aarhus Universitet var repræsenteret i et stort EU-samarbejde (COST) om “Advancing effective institutional models towards cohesive teaching, learning, research and writing development”.

Stacey Cozart bidrog også som ekspert i to europæiske Erasmus-netværk. I IntlUni (akademisk netværk, 2012-2015) spillede hun en hovedrolle i udviklingen og definitionen af The IntlUni Principles for quality teaching and learning in the multilingual and multicultural learning space, som var et af projektets hovedresultater. I EQUiiP-projektet (strategisk partnerskab, 2016-2019), havde hun ansvaret for udviklingen af The EQUiiP International Competence Profile for Educational Developers.

I projekter af denne art spillede hendes professionelle kompetencer og menneskelige egenskaber en afgørende rolle for de resultater, som blev opnået. Med fagligt overskud, lune og smil formåede hun at opbygge og vedligeholde solide internationale samarbejdsrelationer.

Stacey Cozart var en dygtig og meget værdsat underviser. På sine kurser formåede hun at skabe en rar og åben stemning. Selvom alting var omhyggeligt planlagt, læringsaktiviteter veldesignet og undervisningsmateriale minutiøst tjekket igennem, formåede hun at gribe hvad der foregik i rummet, og hvad der optog kursisterne her og nu. Hun elskede at undervise. Hun var nærværende, engageret og professionel, og det var en dejlig oplevelse at undervise sammen med hende.

Kollegaerne har endvidere nydt godt af Stacey Cozart’s ukuelige engagement som tillidsmand. Hun var i besiddelse af en beundringsværdig retfærdighedssans. Hun gjorde sig umage og var pligtopfyldende. Hun tog sig tid til at lytte til medarbejderne, både enkeltvist og som gruppe, og gik konstruktivt ind i dialoger med ledelsen.

Som menneske var Stacey Cozart et roligt og hjertevarmt gemyt med et smittende grin. Det var altid en fornøjelse at samarbejde med hende. Hun tog sig altid tid til at snakke med sine kolleger og deltog også aktivt i de sociale arrangementer på arbejdspladsen. Hun var kendt som altid venlig, hjælpsom, humoristisk, generøs, og beskeden. Vi savner hende dybt.

Æret være hendes minde.

Stacey Cozart blev bisat på Vestre Lille Kapel på Vestre Kirkegård lørdag den 26. februar 2022.