Aarhus Universitets segl

Find hjælp til arbejdet med studiegrupper på AU Educate

Velfungerende studiegrupper kommer ikke nødvendigvis af sig selv. På AU Educate kan du finde en række værktøjer til, hvordan du understøtter studiegruppernes arbejde i etableringen og faciliteringen af deres faglige arbejde.

Foto af arbejde i studiegruppe
CED har udviklet et tema om studiegrupper, og har samlet relevant viden om arbejdet med studiegrupper fra AU Educate og AU Studypedia. Foto: Lars Kruse, AU Foto

Der er hjælp at hente på AU Educate, både når studiegrupper skal skabes og når gruppearbejdet er i gang. CED har udviklet et særskilt tema om studiegrupper, og nedenfor har vi samlet en række udpluk fra AU Educate og AU Studypedia om arbejdet med studiegrupper.

Sammensætning af studiegrupper

Arbejdet med at sammensætte studiegrupper kan faciliteres på mange forskellige måder og med forskellige formål. Et af dem er at kombinere de studerende på baggrund af deres faglige interesser med det formål at give de studerende mulighed for nemmere at samles om et projekt, som alle i gruppen finder interessant.

På AU Educate kan du også downloade et forløb om sammensætning af grupper samt et forløb om opstart af gruppearbejdet, som du kan tilpasse din undervisning.

AU Educate finder du også et handout til gruppeaftaler, der har til formål at hjælpe de studerende med at etablere det faglige samarbejde i en gruppe. Målet med en gruppeaftale er, at gruppearbejdet bliver præget af færre konflikter og problemer, og at der kommer fokus på det faglige samarbejde.

Gode vilkår for succes i studiegruppen

Når studiegrupperne er etableret og har påbegyndt samarbejdet, kan du udstyre de studerende med en række redskaber til deres gruppearbejde. Du kan eksempelvis henvise dem til siden om ’Det gode samarbejde’ på AU Studypedia, hvor de også kan finde redskaber til fælles noteteknikker og hjælp til konflikthåndtering.

Studiegruppen kan også være et godt sted at starte, hvis du ønsker at styrke de studerendes faglige fællesskab. Det kan du læse mere om på AU Educate, hvor du kan finde inspiration til, hvordan du styrker studiegruppernes faglige fællesskab.

Vil du lære mere?

Hvis du mangler hjælp til at etablere velfungerende studiegrupper, har CED også et workshoptilbud til alle med ansvar for etablering af studiegrupper.

Du kan læse mere om og tilmelde dig CED’s workshop her.