Aarhus Universitets segl

CED er trukket i arbejdstøjet

Det er et halvt år siden, Aarhus Universitets nye fælles universitetspædagogiske center, Centre for Educational Development (CED), så dagens lys. Den interne organisering er på plads, og medarbejderne er i gang med fortsat at understøtte underviserne og sikre den gode, tætte kontakt til alle AU’s fagmiljøer.

Foto: Lars Kruse, AU Foto

Den 1. oktober 2020 blev AU’s tidligere pædagogiske centre og EDU IT-hubben samlet til ét. Med sine omkring 60 fastansatte medarbejdere er CED en af Nordens største universitetspædagogiske enheder. Vi ønsker at samarbejde med universitetspædagogiske og fagdidaktiske aktører i både Danmark og internationalt. 

Ambitionen med sammenlægningen er at styrke det pædagogiske arbejde samt skabe bedre muligheder for samarbejde, videndeling og koordinering på tværs af faglighederne på AU.  

 CED har udpeget fem fakultetskoordinatorer, der støtter samarbejdet med fakulteterne ved blandt andet at indhente ønsker og behov og deltage i mødeaktiviteter på fakulteterne. 

De fem koordinatorer er: 

Du skal naturligvis som altid blot tage fat i den konsulent, du plejer at samarbejde med. 

Det er afgørende, at CED fortsat er i tæt, løbende kontakt med både institutter, afdelinger og undervisere på hele universitetet, men nu i styrket form. Med et samlet center får universitetspædagogik og -didaktik en større stemme på AU. 

Vi står klar med rådgivning og support 

Udvikling af både den konkrete undervisning og hele uddannelser er centralt for det nye center, ligesom der fortsat vil være et gennemgående fokus på at inddrage teknologi i undervisning og uddannelsestilrettelæggelse. 

CED står klar med kompetenceudviklende aktiviteter for alle AU’s undervisere. Vi udbyder kurser og workshops for undervisere på alle niveauer – fra studenterundervisere, nyudklækkede ph.d.’er og til den garvede lektor. Udbuddet bliver løbende udvidet og opdateret. Desuden tilbyder vi 1-1-rådgivning og sparring, skræddersyede kurser, workshops og seminarer med emner som eksempelvis feedback, førsteårspædagogik, teambaseret læring og meget mere, som kan rekvireres efter behov.  

Vi understøtter også fortsat underviserne i en stadig drøj tid med omlægning af undervisning og eksamener. Netop nu planlægger vi blandt andet flere workshops om afholdelse af online eksamen, og på vores ressource AU Educate tilføjer vi løbende inspiration til din onlineundervisning

Alle AU’s undervisere og ledere kan hente hjælp til både deres aktuelle udviklingsarbejde og løbende kompetenceudvikling i CED, og du er altid velkommen til at kontakte os

Ud over at støtte undervisernes kompetenceudvikling er CED’s opgave at informere og støtte fagmiljøernes arbejde med at udvikle uddannelserne og levere pædagogisk rådgivning til ledelserne på de forskellige uddannelser. 

Centeret får også en rolle i at understøtte indsatser inden for områderne: bedre studiestart, udvikling af et attraktivt studie- og læringsmiljø, engagerende educational IT, digitale kompetencer, entreprenørskab og forskning i uddannelserne samt forberedelse af dimittender til fremtidens arbejdsmarked. 

CED er desuden omdrejningspunkt for en række fællesprojekter, der omfatter hele universitetet, blandt andet Universitetspædagogikum og helt aktuelt implementering af AU’s nye learning management system Brightspace.  

Vi ser frem til at kunne tilbyde alle AU’s undervisere – fra instruktor til professor –  forskningsbaseret kompetenceudvikling med høj og aktuel relevans for den enkelte.