Aarhus Universitets segl

Sparring om undervisning og uddannelse for alle undervisere på Aarhus Universitet

Forskningsbaserede uddannelser af højeste internationale kvalitet. Engagerende undervisning og læring. Ambitionerne er høje for uddannelse og undervisning på Aarhus Universitet, og det er der god grund til at være glad for. Men hvordan får man sparring på sin indsats i undervisning og uddannelse? CED hjælper dig godt på vej.

Ved CED er vi sat i verden for at yde rådgivning og sparring med undervisere og uddannelsesledere om store og små universitetspædagogiske problemstillinger, ambitioner og idéer.

CED tilbyder forskningsbaseret sparring om universitetspædagogik til alle fagmiljøer på AU. Det betyder, at vi sætter tætte og fagnære samarbejder lokalt på Aarhus Universitet højt, og at vi samtidig arbejder ambitiøst med universitetspædagogik på et forskningsinformeret grundlag.

Med et fast kursusudbud understøtter vi den løbende kompetenceudvikling af undervisere fra instruktor til professor på hele Aarhus Universitet. Men derudover er meget af det, vi laver, ikke synligt i en kursuskalender.

Sparring med undervisere og uddannelsesledere er en stor del af vores hverdag, og vi tilbyder rådgivning om pædagogiske initiativer eller eksperimenter på både afdelings- og uddannelsesniveau, kursusniveau og lektionsniveau.

Ofte har man som underviser eller uddannelsesleder et konkret ønske eller behov, som CED kan hjælpe med. For at gøre det håndgribeligt, hvad man kan få hjælp til, har vi listet nogle af de forskellige aktuelle temaer nedenfor. Men tøv ikke med at gribe telefonen eller fatte pennen og tage kontakt.

En bred opgaveportefølje inden for universitetspædagogik

Kursus- og moduldesign

CED kan tilbyde sparring i forhold til at tilrettelægge jeres kursus eller modul, så det stemmer overens med læringsmålene, er sammenhængende og understøtter de studerendes læring og progression.

Vi kan også sparre, hvis I vil sammensætte et kursusforløb med læringsaktiviteter både på campus og online med individuel og studiegruppebaseret forberedelse, der enten er underviser- eller studenterstyret.

Aktiverende undervisningsformer

Der findes en lang række undervisningsaktiviteter, som støtter de studerende i at lære at anvende deres nyerhvervede faglige kundskaber til at bearbejde og løse forskningsmæssige og professionelle problemer.

CED kan tilbyde sparring, når I vil tilrettelægge projekt- og produktorienterede aktiviteter – fra arbejdet med helt enkle cases over til bearbejdning og løsning af komplekse, autentiske problemer.

Samarbejde om det faglige indhold er vigtige elementer i de studerendes læreproces. Vi kan være med til at understøtte jeres udvikling af en bred vifte af samarbejdsformer og gode studiegruppedynamikker.

Derudover efterspørger de studerende ofte mere og bedre feedback. Vi kan tilbyde sparring på udviklingen af studenterinvolverende undervisningsaktiviteter, såsom peer-feedback og automatiseret digitalt feedback. Ligeledes kan vi understøtte jeres arbejde med at lære de studerende at vurdere behovet for og opsøge relevant feedback.

Uddannelsesudvikling

De studerendes evaluering af undervisningen er et vigtigt bidrag til systematisk udvikling af uddannelserne. CED kan være sparringspartner i jeres arbejde med at udvikle gode informative evalueringspraksisser og med at omsætte resultaterne til konkrete udviklingsinitiativer.

Gennem forskningsbaseret uddannelse udvikler de studerende en række almene kompetencer, eksempelvis samarbejde, formidling og håndtering af komplekse udviklingsorienterede situationer. Disse kompetencer er vigtige for deres læringsudbytte og trivsel på studiet. Derudover efterspørges disse kompetencer også af aftagerne.

CED kan rådgive i arbejdet med at tilrettelægge uddannelserne, så de understøtter en systematisk udvikling af denne type kompetencer.

Strategiske satsninger

Overgange fra ungdomsuddannelse til universitetet er for mange studerende både stimulerende og udfordrende. Der stilles krav i form af langt større pensum, nye og mere selvstændige arbejdsformer og nye forskningsbaserede standarder for vidensproduktion. Hertil kommer arbejdet med at udvikle en ny faglig identitet.

CED samarbejder gerne med jer om at udvikle det første studieår sådan, at de studerende gradvist finder sig til rette på universitetet. Hermed øges deres læringsudbytte og trivsel samtidig med at frafaldet reduceres.

På Aarhus Universitet har man over en årrække haft strategisk bevågenhed på digitalisering. Siden 2018 har dette fokus været udmøntet gennem den strategiske satsning på educational IT. I de kommende år udvides digitaliseringsindsatsen. Målet er digitale kompetencer til alle studerende.

CED kan understøtte jeres lokale digitaliseringsindsats gennem inspiration til brug af digitale læringsteknologier i undervisningen (educational IT) og sparring på, hvorledes fagdigitale kompetencer kan indlejres i uddannelserne, både i forbindelse med studieordningsarbejde og i tilrettelæggelse af undervisningen.

Kontakt os

CED indgår både i store og små sparringsforløb og projekter med undervisning som omdrejningspunkt. Er du interesseret i sparring, rådgivning eller et samarbejde, er du altid velkommen til at kontakte os for en uforpligtende snak.