Aarhus Universitets segl

Ph.d.-forsvar: Residents' adaptive practices in geriatric emergency medicine

Centre for Educational Development inviterer dig til Maria Louise Gamborgs ph.d.-forsvar af projektet 'Residents' adaptive practices in geriatric emergency medicine' torsdag den 30. juni 2022 kl. 13:00.

Marie Louise Gamborgs ph.d.-forsvar vil blive afholdt både online og på campus i bygning 1441, lokale 112 (Auditorium 2), Tåsingegade 3, 8000 Aarhus C. Foto: Melissa Bach Yildirim, AU Foto
Maria Louise Gamborg er uddannet psykolog ved Aarhus Universitet. Hun har arbejdet med ældre patienter på både psykiatriske hospitaler og i plejemiljøer, hvor hun har superviseret sygeplejersker, fysioterapeuter og plejehjemspersonale. Foto: Susanne Slot, FOTOgrafi

Dato: 30. juni 2022 kl. 13:00

Sted: Forsvaret vil blive afholdt både online og på campus. Begge deltagelsesformater kræver registrering.

Tilmelding: Tilmeld dig forsvaret her (tilmeldingsfrist: 23. juni kl. 12.00)

Campusdeltagelse:
Bygning 1441, lokale 112 (Auditorium 2)
Tåsingegade 3
8000 Aarhus C

Efter forsvaret vil der være reception i bygning 1441, lokale 110.

Om ph.d.-projektet

Dette ph.d.-projekt undersøgte yngre lægers kliniske beslutningstagning og tilpasningsdygtighed i akutmodtagelsen i forbindelse med behandling af ældre patienter. Yngre lægers evne til at tage kliniske beslutninger i akutmodtagelsen er udfordret af højt arbejdspres og et travlt arbejdsmiljø.

Ældre patienter har ofte komplekse medicinske problemer, hvilket yderligere udfordrer lægers kliniske beslutningstagning og tilpasningsdygtighed. Der eksisterer for nuværende meget få uddannelsesinitiativer rettet mod geriatrisk akutmedicin. Som følge heraf er yngre læger muligvis ikke tilstrækkeligt forberedt på at håndtere komplekse patienter.

Dette ph.d.-projekt havde derfor til formål at undersøge, hvorledes man kan understøtte udviklingen af klinisk beslutningstagning for yngre læger i deres kliniske basisuddannelse (KBU).

Det første studie gennemgik litteraturen på klinisk beslutningstagning for geriatriske patienter i akutmodtagelsen. På baggrund af dette studie fokuserede projektet på udviklingen af adaptiv ekspertise. Det andet studie var derfor et observationsstudie, som udforskede ekspert adfærd blandt KBU-læger i akutmodtagelsen. 

Det tredje studie undersøgte dernæst yngre lægers kognitive strategier, når de tog kliniske beslutninger. Det fjerde og sidste studie undersøgte, hvorledes den kliniske vejledning i klinikken støttede op om udviklingen af adaptiv klinisk beslutningstagning.

Videnskabelige bidrag til dato

Publicerede resultater fra det første studie viste en mangelfuld teoretisk forankring i den empiriske litteratur på klinisk beslutningstagning i geriatrisk akutmedicin. Dette fund understøttede nyere diskussioner i det større felt af klinisk beslutningstagning. På baggrund heraf konkluderede vi, at der manglede en konceptualisering af, hvad klinisk beslutningstagning er.

Resultaterne fra de tre efterfølgende studier demonstrerede, at KBU-lægers kliniske beslutningstagning var påvirket af deres tolerance for usikkerhed, og hvorledes der var en sammenhæng mellem deres egen opfattelse af deres rolle som læge og kontekstens forventning til deres rolle som læge.

Derudover indikerede resultaterne, at alle yngre læger udviste adaptiv ekspertise i deres kliniske beslutningstagning, men at denne ofte ikke var til stede i hele beslutningsprocessen, hvor den ofte primært fremtrådte i den tidlige hypotese-genererende fase af processen.

Ydermere demonstrerede resultaterne at klinisk vejledning, der havde til formål at støtte uddannelseslægen i at udforske ny viden, havde en stor indflydelse på yngre lægers adaptive ekspertadfærd. Denne måde at vejlede på indebar dog også risiko for at højne usikkerhed, hvis det ikke var motiveret eller klart for uddannelseslægen, at det var formålet med vejledningen. Hertil var vejledning, der havde til formål at afklare spørgsmål, essentiel for deres kliniske virke.

Flere uddannelsesaktiviteter blev foreslået for at understøtte KBU-lægers udvikling af ekspertise og kliniske beslutningstagning. Herunder desensibilisering mod forstyrrelser, udviklingen af et sprog for klinisk usikkerhed samt uddannelse i professionel udvikling og identitet.

Kontakt

Maria Louise Gamborg
gamborg@au.dk | +45 22144499