Aarhus Universitets segl

Udforsk vores kursuskatalog og tilmeld dig efterårets kurser

Hos CED udbyder vi kurser og workshops for undervisere på tværs af alle fakulteter og niveauer – fra studenterundervisere og ph.d.-studerende til den garvede lektor. Vi har netop opdateret listen over efterårets kurser.

Foto: Ida Marie Jensen, AU Foto

Hos CED understøtter vi kvalitetsundervisning og kompetenceudvikling på Aarhus Universitet. Det gør vi blandt andet gennem vores brede kursuskatalog, der henvender sig til undervisere på alle trin i deres karriere. Under coronanedlukningen har vi blandt andet kørt webinarer om overgangen fra fysisk til online undervisning, og vi fortsætter med en række spændende kurser og workshops til efteråret.

Inspiration til din undervisningspraksis

Formålet med vores kurser er at understøtte den løbende kompetenceudvikling af dig som underviser på Aarhus Universitet. Det gør vi blandt andet ved at tilbyde inspiration og konkrete eksempler på, hvordan du kan udvikle din undervisningspraksis gennem brugen digitale medier og formidle din faglighed på nye og interessante måder.

Hvis du har instruktorer/studenterundervisere ansat til at varetage en del af undervisningen, kan du sende dem på vores pædagogiske grundkursus for studenterundervisere og instruktorer. Kurset klæder studenterundervisere og instruktorer på til at undervise og styrker deres pædagogiske og didaktiske kompetencer.

Du kan også deltage i, for eksempel, vores nye workshop om podcast i undervisningen, hvor du tager de første skridt mod at producere din egen podcast, som kan integreres i undervisningsforløb som eksempelvis forberedelsesmateriale på lige fod med video- og tekstelementer. Workshoppen hjælper dig godt i gang med praktisk erfaring og de indledende skridt mod formater og indhold.

Vejleder du ph.d.-studerende, kan du også deltage i de fakultetsrettede ph.d.-vejlederkurser, hvor vi arbejder målrettet med at styrke dine kompetencer som vejleder og inspirere til nye metoder og værktøjer.

Brightspace på dagsordenen

I forbindelse med udfasningen af Blackboard og overgangen til det nye LMS, Brightspace, er en del af de kurser, vi udbyder, centreret omkring Brightspace. På alle fakulteter tilbyder vi webinaret ’Brightspace Basic’, som har til formål at introducere til den nye læringsplatform og lette overgangen fra Blackboard.

Derudover har vi workshoppen ’Brightspace Course Designer’ for undervisere på Natural Sciences og Technical Sciences. Workshoppens formål er at assistere undervisere med udvikling og implementering af et læringsdesign for deres kursusside og at introducere til educational IT og dens potentialer. Derudover bliver der mulighed for at dele erfaringer, ligesom der vil blive introduceret til relevante cases fra Natural Sciences og Technical Sciences.

Personlig rådgivning og sparring

Har du lyst til at deltage i et af vores kurser eller workshops? Så kan du finde hele kursuskataloget på ced.au.dk/kurser og tilmelde dig et af efterårets kurser allerede nu. Udbuddet bliver løbende udvidet og opdateret.

Er der ikke lige præcis det kursus, du leder efter, eller som besvarer dine spørgsmål? Så er du altid velkommen til at kontakte os. Vi tilbyder fortsat personlig rådgivning om pædagogik og didaktik i undervisningen, og indgår i sparring med undervisningsteams og lignende, der gerne vil have mere skræddersyede workshops.