Aarhus Universitets segl

Styrk dine studerendes interkulturelle kompetencer og samarbejdsevner

Kurset 'International co-teaching' hjælper dig med at øge dine studerendes muligheder for at kommunikere på tværs af sprog og kulturer og styrker dit netværk blandt universitetsundervisere i Europa.

Kurset 'International co-teaching – Integrating Virtual Exchange into the University Classroom' giver undervisere på europæiske universiteter mulighed for at tilbyde flere studerende erfaring med at anvende deres faglighed i interaktion med studerende fra andre lande og kulturer. Foto: Lars Kruse, AU Foto
Karen Louise Møller er kursusleder og specialkonsulent ved CED. Foto: Oliver-Seamus Pomerleau

CED udbyder i det kommende forårssemester kurset ‘International co-teaching – Integrating Virtual Exchange into the University Classroom'.

Virtual Exchange (VE) er en forskningsinformeret undervisningspraksis, som via teknologi understøtter kommunikation og interaktion mellem individer eller grupper, der er geografisk adskilt og stammer fra forskellige kulturelle baggrunde.

Kurset giver undervisere på europæiske universiteter mulighed for at tilbyde flere studerende erfaring med at anvende deres faglighed i interaktion med studerende fra andre lande og kulturer. Karen Louise Møller, der er kursusleder og specialkonsulent ved CED, fortæller om motivationen bag kursets tilbliven:

"Afsættet for tilblivelsen af kurset kom fra et ønske og behov for at kunne tilbyde flere studerende muligheder for at erhverve sig interkulturelle kompetencer i forbindelse med deres universitetsuddannelse, uanset socioøkonomisk eller personlig baggrund.”

Skal styrke det internationale samarbejde mellem undervisere i Europa

Målgruppen for kurset er de universitetsundervisere, der finder det interessant og relevant for deres studerende at indgå i samarbejde med studerende fra andre lande.

Kurset tilbydes til undervisere fra hele Europa, og deltagerne kommer således til at møde undervisere fra andre lande. Derfor mener Karen Louise Møller, at kurset kan skabe grobund for nye internationale samarbejder på tværs af Europas landegrænser:

“Aarhus Universitets undervisere møder i kurset undervisere fra andre lande, som potentielt kan blive nye samarbejdspartnere inden for eller uden for ens fagområde”

Selve kurset er i sig selv også et eksempel på international co-teaching, da de to undervisere på kurset er henholdsvis Karen Louise Møller, der er ansat ved AU, og Astrid Edith Tan, der er ansat ved Ruhr-Universität Bochum i Tyskland.

Tæt på undervisernes egen praksis

Idet kurset henvender sig bredt til alle universitetsundervisere, som måtte interessere sig for internationalt samarbejde omkring universitetsundervisning, er det faglige felt præget af stor diversitet, hvor eneste fællesnævner er undervisningserfaring.

Derfor har det været et vigtigt opmærksomhedspunkt for kursuslederne, at kurset ikke er for langt fra deltagernes egne praksisser, selvom målgruppen er bred:

“Aktiviteterne på kurset knytter sig tæt til deltagerens egen praksis, hvilket vil sige, at der arbejdes konkret med at skabe ideer eller tilrettelægge konkrete aktiviteter i undervisernes egne kurser. Hver session rummer skiftende underviseroplæg, tværgeografiske gruppeaktiviteter, korte fremlæggelser og diskussioner i plenum.” fortæller Karen Louise Møller.

Vil du vide mere?

Kurset foregår online og kører fra start januar 2023 over fire korte eftermiddagssessioner. Tilmeldingsfristen er den 20. december 2022.

Vil du vide mere om, hvordan kurset er opbygget, og hvad du kan forvente? Så kan du læse mere, ligesom du kan tilmelde dig kurset på CED’s hjemmeside.

Har du yderligere spørgsmål, kan du kontakte Karen Louise Møller på klmoeller@au.dk eller på +45 50 82 26 81.