Aarhus Universitets segl

Øget fokus på styrkelse af undervisningskompetence

Den 1. januar 2020 trådte en ny bekendtgørelse om stillingsstruktur på de danske universiteter i kraft. Bekendtgørelsen præciserer, at universitetet har ansvaret for, at alt videnskabeligt personale, der varetager undervisning, løbende og gennem hele karrieren tilegner sig de nødvendige pædagogisk-didaktiske kompetencer. Det præciseres også, at universitetet skal have en plan herfor. I forlængelse heraf har Danske Universiteter arbejdet med et fælles nationalt rammeværk for meritering af undervisning. Det skal vi nu til at arbejde med på Aarhus Universitet.

Foto: Anders Trærup, AU Foto

Du kan også se videoen: Forstå rammeværket på fem minutter

Det nationale rammeværk for meritering af undervisning definerer fire kompetenceniveauer; niveau 1-3 samt et niveau kaldet ’kategorien for særlige uddannelsesopgaver’. For hvert af de fire kompetenceniveauer beskrives seks delkompetencer.

De seks delkompetencer er undervisning, prøver og evaluering, som relaterer sig til individuelle kompetencer, og samarbejde med studerende, samarbejde med kolleger og organisatorisk samarbejde om kvalitet, som relaterer sig til kollegiale kompetencer.

De to kompetence-dimensioner synliggør, at god undervisning både forudsætter, at den individuelle underviser er kompetent, og at undervisning udvikles i det kollegiale fællesskab.

Det didaktiske handlingsrum

 Klik på billedet for at forstørre

Det kollegiale handlingsrum

 Klik på billedet for at forstørre

Fire niveauer for kompetencer og uddannelsesopgaver

Rammeværket indeholder tre niveauer for universitetspædagogiske kompetencer og en kategori for særlige uddannelsesopgaver.

  • Niveau 1 beskriver indgangsniveauet for universitetsundervisere. Det kan eksempelvis være instruktorer og ph.d.-studerende.
  • Niveau 2 beskriver målet for de midlertidigt ansatte videnskabelige medarbejdere, der er i gang med et karriereforløb hen imod en fast videnskabelig ansættelse på universitetet. Niveau 2 svarer til det kompetenceniveau, der opnås gennem Universitetspædagogikum for adjunkter, studieadjunkter og forskere.
  • Niveau 3 beskriver en række forskellige kompetenceudviklingsmuligheder for lektorer og professorer, som forventes at have opnået niveau 2.
  • Kategorien for særlige uddannelsesopgaver beskriver kompetenceudvikling for eksempelvis studieledere, viceinstitutledere for undervisning eller andre VIP, der varetager særlige opgaver inden for undervisning, universitetspædagogik, udvikling af uddannelser, kvalitetsarbejde, samarbejde med arbejdsmarkedet og lignende.

Læs mere om stillingsstruktur og rammeværk

Vi glæder os til arbejdet med at drøfte og implementere rammeværket på AU i løbet af E21 og 2022 samen med alle fagmiljøerne. Rammeværket kan hjælpe med at sætte øget fokus på meritering af undervisningskompetence på AU til gavn for både studerende og VIP.