Aarhus Universitets segl

Kollegial feedback gavner undervisningskvalitet

Kollegial feedback kan have positiv effekt på undervisningens kvalitet, identiteten som underviser og tillidsrelationen mellem underviser og studerende. Det viser ny universitetspædagogisk forskning fra Aarhus Universitet.

Foto: Maria Randima, AU Foto

Forskningsprojektet Academic development and the social dynamics of facilitated multi-source feedback among university teachers, undersøger udbyttet af kollegial feedback ved hjælp af faciliteret multi-source feedback (FMSF-modellen).

Resultaterne viser, at kollegial feedback kan skabe en kultur, der understøtter kvalitet i undervisningen og udvikling af pædagogiske kompetencer blandt underviserne. Samtidig viser resultaterne, at FMSF-modellen kan rokke ved etablerede hierarkier og skabe nye positioner for feedback fra såvel studerende som kolleger.

Faciliteret feedback fra forskellige kilder

Mette Krogh Christensen, der er lektor ved Centre for Educational Development (CED), har undersøgt effekten af feedback via FMSF-modellen Hun ser at kollegial feedback er stærkt afhængig af lokale organisationskulturer og den indbyrdes tillid mellem underviserne.

FMSF-modellen er en pædagogisk kompetenceudviklingsmodel inspireret af peer review. Den indebærer, at udvalgte kollegaer og studerende giver feedback på underviserens pædagogiske kompetencer, dels i konkrete observationer af undervisningen og dels via en internetbaseret spørgeramme. Spørgerammen omhandler undervisning, kommunikation, samarbejde og øvrige pædagogiske kompetencer.

Feedbacken samles af en pædagogisk feedback-facilitator fra CED i en personlig og fortrolig rapport til underviseren. Til slut mødes underviser og feedback-facilitator i en reflekteret samtale for at undersøge styrker og potentielle udviklingsmuligheder.

Forskningsprojektets foreløbige resultater

Resultater viser blandt andet, at FMSF-modellen kan facilitere handlingsorienteret refleksion til gavn for undervisernes pædagogiske kompetenceudvikling og understøtte en organisatorisk læringsstruktur qua dens målrettede og strukturerede feedbackformat. 

“Men samtidig udfordrer denne form for feedback etablerede hierarkier og samtaleformer blandt studerende og undervisere,” fortæller Mette Krogh Christensen.

På baggrund af forskningsprojektets resultater anbefaler hun derfor, at undervisere tager en fælles drøftelse af gode principper for kollegial feedback og brugen af faciliteret multi-source feedback, for at sikre et brugbart og konkret pædagogisk udbytte af den kollegiale feedback.

Kombination af studerendes og kollegers feedback

Det særlige ved FMSF-modellen er kombinationen af studerendes og kollegers feedback. Forskningsprojektet har dokumenteret, at kolleger værdsætter hinandens grundige feedback, og at studerende oplever at deres feedback tages mere alvorligt.

“Men det kræver mere ligeværdighed og psykologisk sikkerhed mellem studerende og undervisere, end der i udgangspunktet formodedes at være”, fortæller Mette Krogh Christensen og uddyber:

"Eksempelvis udtrykker enkelte undervisere, at det kunne opleves som ubehageligt at 'bytte roller' og lade sig bedømme af studerende. Omvendt beskrev studerende fordelen var at kunne give feedback direkte til underviseren og ikke kun til kurset som helhed.”

“På trods af at FMSF-modellen både var ny og uvant i undersøgte kontekst, blev den altså godt modtaget og opfattet som både relevant og handlingsorienteret,” konkluderer Mette Krogh Christensen.

Baggrund: Hvad er kollegial feedback?

Kollegial feedback er struktureret sparring mellem to eller flere undervisere om deres undervisning med henblik på at kvalitetssikre og videreudvikle universitetspædagogiske praksisser.

At arbejde med feedback mellem kolleger betyder, at man i mindre grupper af undervisere drøfter pædagogiske udfordringer, overværer hinandens undervisning og efterfølgende har strukturerede samtaler på baggrund heraf. Det er en praksisnær mulighed for at sparre med sine kolleger om undervisning, og derigennem udvikle sig sammen.

Ved at deltage i kollegial feedback, får man mulighed for at reflektere over og opnå større indsigt i sin undervisning. Man får mulighed for at bruge sine kolleger som ekstra øjne, der kan have fokus på bestemte områder, mens man selv underviser. Derudover kan man, ved at observere kolleger undervise, få inspiration til sin egen undervisning.

AU Educate kan du læse mere om, hvordan du kan starte kollegial feedback som skemalagte frokostmøder.