Aarhus Universitets segl

Dansk ramme for meritering af universitets­pædagogiske kompetencer
– Det didaktiske handlingsrum

NIVEAU 1NIVEAU 2NIVEAU 3KATEGORIEN FOR SÆRLIGE UDDANNELSESOPGAVER
UNDERVISNING

Underviseren/den videnskabelige medarbejder:

- kan under vejledning tilrettelægge og gennemføre enkelte undervisnings- og vejledningsaktiviteter med fokus på de studerendes læring

Den videnskabelige medarbejder:

- behersker fagets centrale undervisnings- og vejledningspraksisser og kan selvstændigt tilrettelægge og gennemføre undervisning, vejledning og undervisningsforløb under hensynstagen til såvel faglige mål som de studerendes læringsforudsætninger

Den videnskabelige medarbejder:

- behersker et bredt spektrum af undervisnings- og vejledningspraksisser

- kan udvikle, nytænke og afprøve undervisnings- og vejledningspraksisser

Den videnskabelige medarbejder:

- kan analysere, tilrette, gennemføre, evaluere, forbedre og nyudvikle undervisningsforløb, uddannelseselementer eller hele uddannelser

- kan indgå i og påtage sig ansvar for universitetspædagogisk udvikling og nytænkning

EKSAMEN - kan under vejledning tilrettelægge og gennemføre prøver i henhold til de faglige mål - kan selvstændigt planlægge og gennemføre og evaluere eksamen i henhold til de faglige mål

-behersker forskellige eksamensformer og kan vurdere, om den valgte eksamensform er hensigtsmæssig

- kan udvikle og gen- og nytænke eksamensformer

- kan udvikle nye og innovative eksamensformer

- kan påtage sig et ansvar for, at nye eksamensformer udbredes på institutionen

KVALITETS­SIKRING - kan under vejledning bidrage til undervisningsevaluering af egen undervisning og vejledning og diskussioner om evalueringens betydning for udvikling af undervisning og vejledning - kan systematisk arbejde med at udvikle egen undervisning og vejledning på baggrund af undervisningsevalueringer- kan udvikle og afprøve nye formater for evaluering af egen undervisning og vejledning

- kan bidrage innovativt og systematisk til udvikling af undervisningskvalitet, så institutionens undervisnings-, vejlednings- og uddannelsespraksis bedres