Aarhus Universitets segl

Dansk ramme for meritering af universitets­pædagogiske kompetencer
– Det kollegiale handlingsrum

NIVEAU 1NIVEAU 2NIVEAU 3KATEGORIEN FOR SÆRLIGE UDDANNELSESOPGAVER
SAMARBEJDE MED STUDERENDE

Underviseren/den videnskabelige medarbejder:

- kan i samarbejde med de studerende skabe et konstruktivt og læringsorienteret undervisningsmiljø

Den videnskabelige medarbejder:

- kan i samarbejde med de studerende skabe et konstruktivt og læringsorienteret undervisningsmiljø

Den videnskabelige medarbejder:

- kan i samarbejde med de studerende udvikle og afprøve nye tiltag til at understøtte undervisning- og studiemiljøet

Den videnskabelige medarbejder:

- kan forestå universitets-pædagogisk undervisning

- kan varetage ledelsesfunktioner på undervisnings- og uddannelsesområdet
SAMARBEJDE MED KOLLEGAER- kan indgå i samarbejde om undervisning med kolleger og/eller studerende under andres pædagogiske ledelse- kan samarbejde med kolleger og studerende om udvikling og gennemførsel af undervisning og vejledning, herunder varetagelse af kursuslederskab- kan formidle, videndele og sparre med kolleger om udviklingen af undervisning, vejledning og eksamener- kan bedrive fagdidaktisk forsknings- og udviklingsaktiviteter
- kan udvikle undervisning, vejledning og uddannelse i samarbejde med relevante eksterne aktører
SAMARBEJDE OM KVALITETSSIKRING- kan vurdere kvaliteten af egen undervisning/vejledning og, hvor relevant, opsøge ny viden og vejledning- kan vurdere egne undervisnings- og vejledningskompetencer og i samarbejde med andre udvikle sine undervisnings- og vejledningspraksis- kan forestå pædagogisk vejledning af yngre kolleger og peer-to-peer kollegial supervision- kan bidrage til kvalitetsudvikling of kvalitetssikring på uddannelses-, institut-, fakultets- eller institutionsniveau