Aarhus Universitets segl

CED tilbyder workshops og rådgivning om den mundtlige online eksamen

Den nuværende coronasituation betyder, at størstedelen af semestrets mundtlige eksamener på Aarhus Universitet afvikles online. CED har samlet gode råd om processen for den mundtlige online eksamen samt links til workshops, rådgivning og materiale, der kan være godt at have ved hånden før eksamenen går i gang.

Foto: Melissa B. K. Yildirim, AU Foto

Den online mundtlige prøve afholdes via Zoom, der giver mulighed for, at den studerende kan holde oplæg, at der kan indlægges forberedelse i et separat rum, og at der kan voteres, mens den studerende midlertidigt er sendt ud af rummet, ofte ved brug af Waiting Room.

Ligesom ved enhver anden eksamen handler det om at udprøve i hvor høj grad den studerende har nået de faglige mål. Den online mundtlige eksamen vil dog variere på andre måder end den traditionelle mundtlige eksamen. Vi har via AU Educate samlet en huskeliste over elementer, der er værd at være opmærksom på inden din eksamen. Du bør:

  1. sikre at møderum i Zoom er oprettet og delt
  2. være klar på de gældende retningslinjer og hvem du skal kontakte, hvis der opstår problemer
  3. være afklaret med processen for en onlineeksamen
  4. afprøve det tekniske setup, evt. med en kollega
  5. tale den online eksamen igennem med censor
  6. forventningsafstemme med de studerende på forhånd.

Processen for eksamen varierer afhængig af, hvordan du skal bruge Waiting Room, om der er lodtrækning, indlagt forberedelse, om det er individuel eller gruppeeksamen m.m. Det er vigtigt for eksamensprocessen, at du har afprøvet de funktioner i Zoom, som du skal benytte til eksamen, hvilket eksempelvis kunne være brugen af Waiting Room. Derudover bør du sørge for, at du har en stabil internetforbindelse og god lyd.

Kurser og rådgivning fra CED

Du har mulighed som underviser og eksaminator for at tilmelde dig workshops udbudt af Centre for Educational Development (CED), der gennemgår de basale elementer i en mundtlig eksamen online:

  • Processen før, under og efter eksamen - hvad skal du være opmærksom på?
  • At skabe tryghed i en online eksamenssituation for alle deltagere.
  • Brug af Waiting Room og andre Zoom-funktioner i forbindelse med eksamen.
  • Håndtering af særlige eksamenstyper, eksempelvis forberedelsen, eksaminer med brug af tavle eller lodtrækning.

Tilmeld dig workshops om online eksamen via CED’s kursusudbud: https://ced.au.dk/workshops-og-raadgivning-om-online-eksamen

Har du brug for individuel rådgivning, eller kan du ikke finde svar på dine spørgsmål om tilrettelæggelse af online eksamen af enten didaktisk eller teknisk karakter, er du velkommen til at kontakte medarbejderne fra Centre for Educational Development eller via ced@au.dk.

Gode råd og officielle retningslinjer

Der er generelt en hel del hjælp, vejledninger og gode råd at hente til den online eksamen for både underviser og studerende.

Eksaminatorer kan finde informationer og vejledninger til den online eksamen på AU’s side om omlægning af eksamen og ved at klikke videre til de fakultetsspecifikke informationer om eksamensomlægningen. Derudover kan man finde ressourcer på AU Educate, der beskriver forløbet omkring den mundtlige og skriftlige online eksamen på AU: https://educate.au.dk/fokusomraader/eksamen/online-eksamen/

Mange platforme er i øjeblikket særligt opsatte på at klæde de studerende og underviserne på til den uvante situation. Man kan finde en række brugbare hjemmesider herunder: