Aarhus Universitets segl

Studieoptagelser – Professionelt TV-studie

I CED’s professionelle og fleksible TV-studie er der mulighed for at producere forskellige typer optagelser i forskellige formater og grader af produktionskvalitet. I dialogen om det rette formatvalg er det altid de pædagogiske behov og læringsmål for de studerende, som er styrende. På den måde kan vi i fællesskab finde frem til det rette format for dine studieproducerede videoer.

Fotos fra CED's studie af Daniel Hvid. 

Interview

Denne form for optagelse giver total kontrol over lys og lyd, hvorfor interview i studiet produktionsmæssigt er nemt at gå til. Til gengæld stiller studieoptagelser store krav til både deltagere og sættet.

Studieoptagelser stiller krav til deltagerens evne til at slappe af i situationen og til at brænde igennem på kameraet. Formen er enkel, men kræver grundig forberedelse af interviewet.

Produktionen kræver, at der er en person tilkoblet til at udføre interviewet. Inden optagelserne skal man grundigt overveje, om intervieweren skal være med på optagelsernes billede og lyd, eller uden for kameras vinkel. Deltager personen der interviewer uden billede og lyd, skal man være opmærksom på, om der i den efterfølgende redigeringsproces er nok videomateriale af den interviewede til at man kan sammenklippe et sammenhængende, meningsfyldt budskab.  

Talking head

Talking head-præsentation er direkte tale til publikum leveret fra studiet. Her taler og præsenterer du direkte til kameraet. Denne type produktion kræver, man er velforberedt og har godt styr på sin præsentation.

Produktionsmæssigt er denne type video ikke ressourcekrævende, da en stor del af produktionen ligger i forberedelsen af den præsentation og eventuelt det materiale, der skal vises på skærmen.

Produktionen giver plads til enten at fremvise slideshow som picture-in-picture eller via slideshow på en større skærm, hvilket giver mulighed for at interagere med præsentationsmaterialet ligesom ved en klassisk forelæsning eller anden formidlingssituation.

Green screen

Green screen-optagelser er den ultimative kreative legeplads inden for produktionen af videoer og med en høj produktionskvalitet. Her er alt under kontrol, og alt optages flere gange og fra forskellige vinkler.

Green screen-teknikken gør, at det er muligt at designe og tilpasse det formidlingsmæssige rum. Denne form for produktion kræver en del forberedelse – både fra produktionsholdet og dig.