Aarhus Universitets segl

Animationer

Hos CED kan du få hjælp og support til produktion af animationer. Animationen er et velkendt formidlingsformat, der er relativt ressourcekrævende at producere, men har nogle åbenlyse formidlingsmæssige fordele, særligt i forhold til at formidle komplekst stof.

Hvorfor animation?

Med animation har man et stærkt visuelt kommunikationsværktøj, som kan bruges til at formidle funktion, idé og koncept. På den måde er animationer gode til at formidle komplekst materiale og viden. Det kan eksempelvis være alt fra animationer af atommodeller og DNA-strenge til visualisering af processer og flows.

Produktion af animation

Dette format er ressourcetungt og kræver forberedelse i form af både konceptudvikling og storyboard, inden produktionen kan gå i gang. Produktionen af animationer kan enten forgå som ren 2D/3D-animation eller eksempelvis som en håndtegnet whiteboard-video. Sidstnævnte er betydeligt nemmere at producere end ren 2D- eller 3D-animation. Animationen kombineres oftest med en voiceover og lydeffekter 

Her kan du se et eksempel på en animationsvideo produceret af CED.