Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Sparringsforløb og samarbejdsprojekter

Centre for Educational Development indgår i både store og små sparringsforløb og projekter med undervisning som omdrejningspunkt. Vi arbejder forskningsbaseret og ofte med educational IT som en del af løsningen.

Vi forsker, udvikler og underviser i pædagogik, didaktik og læring. Vores udgangspunkt er, at forskning skal kunne anvendes i praksis. Er du interesseret i sparring eller at indgå i et samarbejde, er du altid velkommen til at kontakte os for en uforpligtende snak.

I et sparrings- eller projektforløb er det altid med udgangspunkt i jeres behov og lokale kontekst. Det betyder, at formatet for forløbet altid er skræddersyet, kan tilrettelægges på mange forskellige måder og under varierende inddragelse af educational IT.

Formater for sparringsforløb og samarbejdsprojekter

Sparring og rådgivning

Vi sparrer og rådgiver på konkrete pædagogiske problemstillinger både i forhold til hele underviser- eller ledergrupper og i forhold til konkrete undervisningsforløb eller kurser. Sparring kan være telefonisk, via mail, video eller ved fysisk møde.

Blendede forløb

Vi planlægger og indgår i afviklingen af hele forløb, som kombinerer workshops, deltagernes arbejde i egen praksis og et eller flere online elementer, eksempelvis webinarer, feedback og diskussion online. Blendede forløb planlægges i tæt dialog med jer og tilrettelægges på baggrund af de rammer, I arbejder indenfor.

Workshops for hele afdelingen

Vi afholder workshops med afsæt i jeres konkrete ønsker eller udfordringer i jeres vante omgivelser. Formatet kan være målrettet hele faggrupper samt være med deltagelse af studerende. Workshops vil typisk indeholde et eller flere faglige oplæg, men vil primært bestå af forskellige dialog- og refleksionsbaserede øvelser og aktiviteter.

Oplæg fra forsker eller konsulent

Vi videndeler om vores forskning og udvikling eksempelvis ved deltagelse til temadage, konferencer eller andre arrangementer, hvor I finder det relevant.

Webinar

Vi afvikler webinarer, hvor vi både kvalificerer det faglige indhold og arrangerer det tekniske setup. Webinarer kan involvere op til 500 personer og vil typisk bestå af et fagligt oplæg, gruppeøvelser eller diskussion i breakout sessions med opsamling i plenum. Deltagelse i webinarer kræver udelukkende adgang til en computer, tablet eller smartphone og en stabil internetforbindelse.

Workshops i bygning 1911

Vi afholder workshops i bygning 1911 på Campus 2.0 i Aarhus, hvor vi både står for det faglige indhold og de praktiske omstændigheder.

Kontakt os

Send os en email, hvis du gerne vil kontaktes for en uforpligtende snak. Vores sekretariat sørger for, du bliver henvist til den rette konsulent, der matcher dit behov.