Aarhus Universitets segl

Pædagogisk grundkursus for studenterundervisere og instruktorer

Du kan finde kursusdatoerne nederst på siden.

Formål

Bliv klædt på til at undervise på dit fakultet, få inspiration til relevante undervisningsformer og diskuter din undervisning med andre.

Formålet med kurset er at styrke deltagernes pædagogiske og didaktiske kompetencer, og introducere greb til at fremme studentercentreret undervisning. Efter kurset vil deltagerne have erhvervet viden om pædagogiske principper, og et didaktisk grundlag for at reflektere over sin egen og andres undervisningspraksis. 

Læringsmål

Efter kurset vil deltagerne have opnået:

 • At kunne reflektere over egen rolle som instruktor/studenterunderviser
 • Viden om centrale pædagogiske og didaktiske begreber

 • At kunne tilrettelægge og gennemføre undervisningsaktiviteter, herunder udarbejde en lektionsplan

 • At skabe et læringsfremmende undervisningsmiljø i samarbejde med kolleger og studerende

 • At kunne understøtte varieret studenteraktiverende undervisning, bl.a. under inddragelse af Educational Technology

Indhold

 • Viden om pædagogiske og didaktiske begreber
 • Diskussion af egen rolle som studenterunderviser/instruktor
 • Indføring i temaer som feedback, forberedelse og spørgeteknik
 • En række studentercentrerede undervisningsaktiviteter med og uden Educational Technology

Kurset er designet ud fra blended learning som undervisningstilgang, hvorfor undervisningen både vil foregå i et digital læringsrum og i det fysiske møde. Det anslås at vare ca. 12 timer (fordelt på et online opstartsmøde, 5 timers workshop og derudover ca. 7 timers online aktiviteter og forberedelse gennem strukturerede online læringsaktiviteter). Endvidere vil der være en en obligatorisk afsluttende online session ca. én måned inde i semesteret. 

Online læringsaktiviteter indebærer at læse materiale, se videoer, besvare refleksionsspørgsmål og producere et første udkast af en lektionsplan. Kurset indebærer desuden at deltage i individuelle såvel som gruppeaktiviteter i klassen og uden for klassen, samt give peer-feedback. For at gennemføre kurset og modtage et diplom er det obligatorisk at være aktiv online og gennemføre alle aktiviteter.

Dit læringsudbytte afhænger af aktiv deltagelse gennem peer-feedback og diskussioner med hinanden. Kurset sigter mod studenteraktiverende læring, hvorfor deltagerne vil udføre opgaver og øvelser i klassen og aktiviteter uden for klassen.

Indhold og organisering

Instruktorkurset er et grundkursus, som er en kombination af fysisk tilstedeværelse, online møder og online aktiviteter. Kurserne udbydes som fakultetsspecifikke kurser, hvor indhold og struktur varierer alt efter faglighed. Instruktorkurset er henvendt til studenterundervisere og instruktorer, hvis ansættelse er under ARTS, BSS eller HEALTH. Pladser på de enkelte kursusforløb fordeles efter ’først til mølle’.

Der tilbydes desuden et fuldt online kursus udover de faste forløb med fysiske workshops. Forløbet vil være på engelsk og have fire obligatoriske møder i Zoom. Dette forløb er åbent for alle fakulteters instruktorer, der ønsker at arbejde med deres undervisningskompetencer. Der vil dog være ændringer i organiseringen af aktiviteter, opgaver og indhold, så det giver mening i forhold til forløbets fuldt online format.

Kursusbevis tilsendes efter sidste kursusaktivitet på baggrund af tilstrækkelig deltagelse. 

Vær opmærksom på:

 • Dette kursus er obligatorisk for studenterundervisere/instruktorer på Aarhus BSS
 • Som BSS-instruktor vil kursusdeltagere få tilsendt et midlertidigt kursusbevis til brug ifm. ansættelse.

Video: Instruktorkursus klæder studenterundervisere på til at undervise

Kursusdatoer og oversigt

Vi udbyder to kurser for Arts, et kursus for Health, fire kurser for BSS samt et fuldt online kursus.

Med undtagelse af det fuldt online kursus består hvert kursus af et indledende online møde, en fysisk workshop samt en afsluttende online session. 

Herunder finder du en oversigt over kurserne:

Kurser efterår 2024

ARTS 1

 • Indledende onlinemøde: 15. august 2024, kl. 16.00-17.00
 • Fysisk workshop: 20. august, kl. 9.00-14.00, Aarhus Universitet, bygning 1910, lokale 228
 • Afsluttende onlinemøde: 3. oktober, kl. 15.30-17.00 (Online) 

Tilmeldingsfrist: 12. august 2024, kl. 12.00 

ARTS 2

 • Indledende onlinemøde: 15. august 2024, kl. 16.00-17.00
 • Fysisk workshop: 21. august, kl. 9.00-14.00, Aarhus Universitet, bygning 1910, lokale 228
 • Afsluttende onlinemøde: 8. oktober, kl. 15.30-17.00 (Online) 

Tilmeldingsfrist: 12. august 2024, kl. 12.00

Kurser forår 2025

ARTS

 • Indledende onlinemøde: 14. januar 2025, kl. 16.00-17.00
 • Fysisk workshop: 22. januar 2025, kl. 9.00-14.00, Aarhus Universitet, bygning 1910, lokale 228
 • Afsluttende onlinemøde: 5. marts 2025, kl. 15.30-17.00 (Online) 

Tilmeldingsfrist: 13. januar 2025, kl. 08.00

Tilmeldingslink kommer senere

Kurser efterår 2024

HEALTH

 • Indledende onlinemøde: 14. august 2024, kl. 16.00-17.00
 • Fysisk workshop: 19. august, kl. 9.00-14.00, Aarhus Universitet, bygning 1910, lokale 228
 • Afsluttende onlinemøde: 3. oktober, kl. 15.30-17.00 (Online) 

Tilmeldingsfrist: 11. august 2024, kl. 12.00

OBS: Der udbydes ikke kurser på Health i foråret 2024 – vi henviser til onlinekurset hvor instruktorer og studenterundervisere fra alle fakulteter er meget velkomne. 

Kurser efterår 2024

BSS 1

 • Indledende onlinemøde: 20. juni 2024, kl. 16.00-17.00
 • Fysisk workshop: 26. juni 2024, kl. 9.00-14.00, Aarhus Universitet, bygning 1910, lokale 228
 • Afsluttende onlinemøde: 1. oktober, kl. 16.00-17.30 (Online) 

Tilmeldingsfrist: 18. juni 2024, kl. 12.00 

BSS 2

 • Indledende onlinemøde: 7. august 2024, kl. 16.00-17.00
 • Fysisk workshop: 13. august, kl. 9.00-14.00, Aarhus Universitet, bygning 1910, lokale 228
 • Afsluttende onlinemøde: 9. oktober, kl. 16.000-17.30 

Tilmeldingsfrist: 5. august 2024, kl. 12.00

BSS 3

 • Indledende onlinemøde: 8. august 2024, kl. 15.00-16.00
 • Fysisk workshop: 14. august, kl. 9.00-14.00, Aarhus Universitet, bygning 1910, lokale 228
 • Afsluttende onlinemøde: 10. oktober, kl. 16.00-17.30

Tilmeldingsfrist: 5. august 2024, kl. 12.00 

BSS 4 (på engelsk)

 • Indledende onlinemøde: 7. august 2024, kl. 16.00-17.00
 • Fysisk workshop: 15. august, kl. 9.00-14.00, Aarhus Universitet, bygning 1910, lokale 228
 • Afsluttende onlinemøde: 3. oktober, kl. 16.00-17.30

Tilmeldingsfrist: 5. august 2024, kl. 12.00 

BSS 5

 • Indledende onlinemøde: 8. august 2024, kl. 15.00-16.00
 • Fysisk workshop: 16. august, kl. 9.00-14.00, Aarhus Universitet, bygning 1910, lokale 228
 • Afsluttende onlinemøde: 2. oktober, kl. 16.00-17.30 

Tilmeldingsfrist: 5. august 2024, kl. 12.00 

BSS 6 - Herning

 • Indledende onlinemøde: 19. august 2024, kl. 15.00-16.00
 • Fysisk workshop: 2. september, kl. 9.00-14.00, AU Herning, bygning 8002, lokale 2039
 • Afsluttende onlinemøde: 8. oktober, kl. 16.00-17.30

Tilmeldingsfrist: 16. august 2024, kl. 12.00 

Kurser forår 2025

BSS 1 (på engelsk)

 • Indledende onlinemøde: 7. januar 2025, kl. 15.00-16.00
 • Fysisk workshop: 14. januar 2025, kl. 9.00-14.00, Aarhus Universitet, bygning 1910, lokale 228
 • Afsluttende onlinemøde: 12. marts 2025, kl. 16.00-17.30

Tilmeldingsfrist: 5. januar 2025, kl. 08.00 

Link til tilmelding kommer senere

BSS 2

 • Indledende onlinemøde: 9. januar 2025, kl. 15.00-16.00
 • Fysisk workshop: 16. januar 2025, kl. 9.00-14.00, Aarhus Universitet, bygning 1910, lokale 228
 • Afsluttende onlinemøde: 10. marts 2025, kl. 16.00-17.30

Tilmeldingsfrist: 7. januar 2025, kl. 08.00 

Link til tilmelding kommer senere

BSS 3

 • Indledende onlinemøde: 9. januar 2025, kl. 15.00-16.00
 • Fysisk workshop: 21. januar 2025, kl. 9.00-14.00, Aarhus Universitet, bygning 1910, lokale 228
 • Afsluttende onlinemøde: 13. marts 2025, kl. 16.00-17.30

Tilmeldingsfrist: 7. januar 2025, kl. 08.00 

Link til tilmelding kommer senere

Kurser efterår 2024

Student Teacher online kursus på engelsk

 • Indledende online møde: 21. august 2024 kl. 16:00-17:00
 • Online workshop 1: 26. august 2024 kl. 9:00-12:00 
 • Online workshop 2: 2. september 2024 kl. 9:00-12:00
 • Afsluttende online session: 10. oktober 2024 kl. 16:00-17:30

  Fuldt online kursus på engelsk 
  Tilmeldingsfrist: 19. august 2024 

Supplerende tilbud: Brightspace-webinar

Vi tilbyder også et Brightspace-webinar for instruktorer og studenterundervisere. Kurset har til formål at skabe overblik over læringssystemet Brightspace og at introducere til udvalgte funktioner. Kurset afholdes på dansk.

Info

 • Målgruppe: Studenterundervisere
 • Sprog: Kurset afholdes på dansk eller engelsk    
 • Antal deltagere: Maks. 25, min. 10
 • Omfang: ca. 12 timer
 • Kursusbevis: Tilsendes efter sidste kursusgang på baggrund af tilfredsstillende deltagelse. 
  Som BSS-instruktor vil kursusdeltagere derudover få tilsendt et midlertidigt kursusbevis til brug i forbindelse med ansættelse.     

Kursusleder

Kursusadministrator