Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Pædagogisk grundkursus for studenterundervisere og instruktorer

Du kan finde kursusdatoerne nederst på siden.

Formål

Bliv klædt på til at undervise på dit fakultet, få inspiration til relevante undervisningsformer og diskuter din undervisning med andre.

Formålet med kurset er at styrke deltagernes pædagogiske og didaktiske kompetencer, og introducere greb til at fremme studentercentreret undervisning. Efter kurset vil deltagerne have erhvervet viden om pædagogiske principper, og et didaktisk grundlag for at reflektere over sin egen og andres undervisningspraksis. 

Læringsmål

Efter kurset vil deltagerne have opnået:

 • At kunne reflektere over egen rolle som instruktor/studenterunderviser
 • Viden om centrale pædagogiske og didaktiske begreber

 • At kunne tilrettelægge og gennemføre undervisningsaktiviteter, herunder udarbejde en lektionsplan

 • At skabe et læringsfremmende undervisningsmiljø i samarbejde med kolleger og studerende

 • At kunne understøtte varieret studenteraktiverende undervisning, bl.a. under inddragelse af Educational Technology

Indhold

 • Viden om pædagogiske og didaktiske begreber
 • Diskussion af egen rolle som studenterunderviser/instruktor
 • Indføring i temaer som feedback, forberedelse og spørgeteknik
 • En række studentercentrerede undervisningsaktiviteter med og uden Educational Technology

Kurset er designet ud fra blended learning som undervisningstilgang, hvorfor undervisningen både vil foregå i et digital læringsrum og i det fysiske møde. Det anslås at vare ca. 12 timer (fordelt på et online opstartsmøde, 5 timers workshop og derudover ca. 7 timers online aktiviteter og forberedelse gennem strukturerede online læringsaktiviteter). Endvidere vil der være en en obligatorisk afsluttende online session ca. én måned inde i semesteret. 

Online læringsaktiviteter indebærer at læse materiale, se videoer, besvare refleksionsspørgsmål og producere et første udkast af en lektionsplan. Kurset indebærer desuden at deltage i individuelle såvel som gruppeaktiviteter i klassen og uden for klassen, samt give peer-feedback. For at gennemføre kurset og modtage et diplom er det obligatorisk at være aktiv online og gennemføre alle aktiviteter.

Dit læringsudbytte afhænger af aktiv deltagelse gennem peer-feedback og diskussioner med hinanden. Kurset sigter mod studenteraktiverende læring, hvorfor deltagerne vil udføre opgaver og øvelser i klassen og aktiviteter uden for klassen.

Indhold og organisering

Kurserne udbydes som fakultetsspecifikke kurser, hvor indhold og struktur varierer alt efter faglighed.

Vær opmærksom på:

 • Dette kursus er obligatorisk for studenterundervisere/instruktorer på Aarhus BSS

Der tilbydes desuden et fuldt online kursus udover de faste forløb med fysiske workshops. Forløbet vil være på engelsk og have tre obligatoriske møder i Zoom, hvoraf den ene gør det ud for en hel fysisk mødedag. Dette forløb er åbent for alle fakulteters instruktorer, der ønsker at arbejde online med deres undervisningskompetencer. Der vil dog være ændringer i organiseringen af aktiviteter, opgaver og indhold, så det giver mening i en online kontekst.

Instruktorkurset er et grundkursus, som er en kombination af fysisk tilstedeværelse, online møder og online aktiviteter.

Instruktorkurset er henvendt til studenterundervisere og instruktorer, hvis ansættelse er under ARTS, BSS eller HEALTH. 

Pladser fordeles efter ’først til mølle’

Kursusbevis tilsendes efter sidste kursusaktivitet på baggrund af tilstrækkelig deltagelse. Som BSS-instruktor vil kursusdeltagere derudover få tilsendt et midlertidigt kursusbevis til brug ifm. ansættelse. 

Kurset afholdes på dansk og engelsk.

Video: Instruktorkursus klæder studenterundervisere på til at undervise

Kursusdatoer og oversigt

Vi udbyder to kurser for Arts, to kurser for Health, seks kurser for BSS samt et fuldt online kursus.

Med undtagelse af det fuldt online kursus består hvert kursus af et indledende online møde, en fysisk workshop samt en afsluttende online session. 

Herunder finder du en oversigt over kurserne:

ARTS 1 (på dansk)

 • Indledende online møde: 16. august 2022 kl. 16.00-17.00
 • Fysisk workshop: 23. august 2022 kl. 9.00-14.00, bygning 1910, lokale 228, Trøjborgvej 82-84, 8000 Aarhus C
 • Afsluttende online session: 4. oktober 2022 kl. 15.30-17.00 

Tilmeldingsfrist: 9. august 2022

ARTS 2 (på dansk)

 • Indledende online møde: 16. august 2022 kl. 16.00-17.00
 • Fysisk workshop: 25. august 2022 kl. 9.00-14.00, bygning 1910, lokale 228, Trøjborgvej 82-84, 8000 Aarhus C
 • Afsluttende online session: 5. oktober 2022 kl. 15.30-17.00

Tilmeldingsfrist: 9. august 2022

HEALTH 1 (på dansk)

 • Indledende online møde: 22. august 2022 kl. 16.00-17.00
 • Fysisk workshop: 30. august 2022 kl. 9.00-14.00, bygning 1910, lokale 228, Trøjborgvej 82-84, 8000 Aarhus C
 • Afsluttende online session: 11. oktober 2022 kl. 15.30-17.00

Tilmeldingsfrist: 15. august 2022

HEALTH 2 (på dansk)

 • Indledende online møde: 22. august 2022 16.00-17.00
 • Fysisk workshop: 1. september 2022 kl. 9.00-14.00, bygning 1910, lokale 228, Trøjborgvej 82-84, 8000 Aarhus C
 • Afsluttende online session: 13. oktober 2022 kl. 15.30-17.00

  Tilmeldingsfrist: 15. august 2022  

BSS 1 (på dansk)

 • Indledende online møde: 10. august 2022 kl. 16.00-17.00
 • Fysisk workshop: 17. august 2022 kl. 9.00-14.00, bygning 1910, lokale 228, Trøjborgvej 82-84, 8000 Aarhus C
 • Afsluttende online session: 28. september 2022 kl. 16.00-17.00

  Tilmeldingsfrist: 4. august 2022

BSS 2 (på dansk)

 • Indledende online møde: 10. august 2022 16.00-17.00
 • Fysisk workshop: 18. august 2022 kl. 9.00-14.00, bygning 1910, lokale 228, Trøjborgvej 82-84, 8000 Aarhus C
 • Afsluttende online session: 29. september 2022 kl. 16.00-17.00

  Tilmeldingsfrist: 4. august 2022

BSS 3 (på dansk)

 • Indledende online møde: 16. august 2022 16.00-17.00
 • Fysisk workshop: 24. august 2022 kl. 9.00-14.00 - bygning 1910, lokale 228, Trøjborgvej 82-84, 8000 Aarhus C
 • Afsluttende online session: 4. oktober 2022 kl. 16.00-17.00

  Tilmeldingsfrist: 9. august 2022

BSS 4 (på dansk)

 • Indledende online møde: 16. august 2022 16.00-17.00
 • Fysisk workshop: 25. august 2022 kl. 9.00-14.00, tilgår 
 • Afsluttende online session: 6. oktober 2022 kl. 16.00-17.00

  Tilmeldingsfrist: 9. august 2022

BSS 5 - English

 • Indledende online møde: 23. august 2022 16.00-17.00
 • Fysisk workshop: 1. september 2022 kl. 9.00-14.00 - bygning 1910, lokale 228, Trøjborgvej 82-84, 8000 Aarhus C
 • Afsluttende online session: 11. oktober 2022 kl. 16.00-17.00

  Tilmeldingsfrist: 15. august 2022

BSS 6 - Herning (på dansk)

 • Indledende online møde: 23. august 2022 16.00-17.00
 • Fysisk workshop: 1. september 2022 kl. 9.00-14.00 - Birk Centerpark 15, 7400 Herning, Bygning 8002, lokale 2023
 • Afsluttende online session: 12. oktober 2022 kl. 16.00-17.00

  Tilmeldingsfrist: 15. august 2022

Online kursus (på engelsk)

 • Indledende online møde: 24. august 2022, kl. tilgår
 • Online workshop: 6. september 2022 kl. tilgår
 • Afsluttende online session: 13. oktober 2022 kl. tilgår

  Tilmeldingsfrist: 18. august 2022

Supplerende tilbud: Brightspace-webinar

Vi tilbyder også et Brightspace-webinar for instruktorer og studenterundervisere. Kurset har til formål at skabe overblik over læringssystemet Brightspace og at introducere til udvalgte funktioner. Kurset afholdes på dansk.

Info

 • Sprog: Kurset afholdes på dansk eller engelsk    
 • Antal deltagere: Maks. 25, min. 5
 • Omfang: ca. 12 timer
 • Kursusbevis: Tilsendes efter sidste kursusgang på baggrund af tilfredsstillende deltagelse. 
  Som BSS-instruktor vil kursusdeltagere derudover få tilsendt et midlertidigt kursusbevis til brug i forbindelse med ansættelse.     

Kursusleder

Administrativ kontaktperson