Aarhus Universitets segl

Evaluering i praksis: Metoder og muligheder

Formål

Formålet med workshoppen er at introducere deltagerne til evalueringsmetoder til at revidere og udvikle deres undervisnings- og vejledningspraksis samt udvikle nye formater for undervisningsevaluering.

Intenderede læringsmål

Efter fuldførelsen af denne workshop vil deltagerne være i stand til:

 • At diskutere gældende evalueringspraksis på Aarhus Universitet.
 • At evaluere deres nuværende evalueringspraksis.
 • At udvikle og revidere deres undervisningspraksis på baggrund af undervisningsevaluering.
 • At udvikle og diskutere nye formater for evaluering af egen undervisning og vejledning.

Indhold

Workshoppen vil kort introducere til aktuel forskning i undervisningsevaluering, og på det grundlag vil deltagerne få mulighed for at arbejde med udviklingen af deres evalueringspraksis og andre formater for undervisningsevaluering. Workshoppen veksler mellem oplæg, arbejde i teams og individuel sparring samt udarbejdelse af en evaluerings- og handlingsplan.
I løbet af workshoppen vil vi arbejde med afsæt i din evaluering og blandt andet behandle følgende spørgsmål:

 1. Hvilken feedback du får fra evalueringen om de studerendes oplevelse af undervisningen og evt. ønsker til ændringer.
 2. Hvilke ændringer der i lyset af evalueringerne er ønskelige og mulige inden for givne rammer.
 3. Hvordan du tilpasser din evalueringspraksis, så den giver dig de svar du har brug for.

Om Dansk ramme for meritering af universitetspædagogiske kompetencer

Workshoppen afspejler den del af Dansk ramme for meritering af universitetspædagogiske kompetencer, der handler om kvalitetssikring.

Forudsætninger for deltagelse

Medbring en eller flere evalueringer til workshoppen.

Tilmelding

Info

 • Målgruppe: Senior VIP
 • Sprog: Engelsk medmindre alle deltagere taler og forstår dansk.
 • Varighed: 3 timer (ingen forberedelse).
 • Antal deltagere: Min. 8, maks. 25.
 • Medbring: En eller flere evalueringer.
 • Kursusbevis: Kurset udløser kursusbevis ved tilstrækkelig deltagelse.

Kursusadministrator