Aarhus Universitets segl

Engagerende og involverende undervisning

Formål

Formålet med workshoppen er, at deltagerne får mulighed for at udvikle eller nytænke egen undervisningspraksis med anvendelse af engagerende og involverende aktiviteter med fokus på den studerendes læreproces.

Læringsmål

På baggrund af workshoppen vil deltagerne have:

 • Viden om muligheder for at udvikle engagerende og involverende undervisning for studerende.
 • Færdigheder i at udvikle og planlægge engagerende og involverende undervisningsaktiviteter for studerende i egen praksis.

Indhold

Workshoppen vil indeholde introduktion til aktuel forskning om engagerende og involverende undervisning, herunder aktiv læring på universitetet.
I løbet af workshoppen vil deltagerne få erfaring med forskellige evidensbaserede undervisningspraksisser. Deltagerne vil desuden arbejde med at skabe varierende undervisning med udbytterige deltagelsesmuligheder for alle studerende i egen praksis.
Vi vil tage deltagerne gennem en række øvelser og diskussioner, hvor vi arbejder med vigtige aspekter ved engagerende og involverende undervisning.

Workshoppen vil bl.a. byde på:

 • Aktiv læring og aktivitetsformater
 • Stilladsering af undervisning
 • Facilitering af diskussioner
 • Muligheder for at identificere udviklingspotentialer i egen undervisningspraksis gennem dialog med andre deltagere
 • Mulighed for at udvikle egen undervisningspraksis.

Det vil være en fordel, hvis der kommer mere end én deltager fra uddannelsen.

Om Dansk ramme for meritering af universitetspædagogiske kompetencer

Workshoppen afspejler 3A i Dansk ramme for meritering af universitetspædagogiske kompetencer, som lyder:

Den videnskabelige medarbejder:

 • behersker et bredt spektrum af undervisnings- og vejledningspraksisser
 • kan udvikle, nytænke og afprøve undervisnings- og vejledningspraksisser.

Tilmelding

Info

 • Målgruppe: Senior VIP
 • Sprog: Engelsk medmindre alle deltagere taler og forstår dansk.
 • Varighed: 3 timer
 • Antal deltagere: Min. 8, maks. 25
 • Kursusbevis: Kurset udløser kursusbevis ved tilstrækkelig deltagelse.

Kursusleder

Kursusadministrator