Aarhus Universitets segl

AARHUS BSS: Online og blended learning

Formål

Dette kursus har til formål at udvikle underviseres kompetencer i brugen af læringsteknologi i egen undervisning, hvor campusbaseret undervisning fortsat er grundstenen i mødet mellem de studerende og undervisere. Kurset er målrettet lektorer og professorer på Aarhus BSS.

OBS: Kurset afvikles hen over en periode på 5 uger med online, asynkrone læringsaktiviteter svarende til cirka 12 timers arbejde samt 2 synkrone møder i form af korte online workshops på henholdsvis 1 time og 2 timer. Det er vigtigt, at du som deltager på kurset, planlægger med at skulle deltage i online læringsaktiviteter i hele perioden fra d. 9. maj til d. 9. juni. 

Læringsmål

Efter deltagelse i modulet, kan deltagerne:

Modul 1 – Digitale læringsteknologier

 • beskrive de primære tekniske funktioner og redegøre for de pædagogiske muligheder i de læringsteknologier, der stilles til rådighed for undervisere på AU. 
 • argumentere for i hvilke undervisnings- og læringskontekster, det er hensigtsmæssigt at anvende de tilgængelige læringsteknologier og respektive teknologibaserede læringsaktiviteter.

Modul 2 – Online og Blended Learning  

 • sammenligne og diskutere potentialer og faldgruber i undervisningsformater, der kombinerer campusundervisning og teknologibaserede læringsaktiviteter som fx Blended Learning, Flipped Classroom og HyFlex teaching. 
 • designe læringsaktiviteter med brug af relevant læringsteknologi for at imødegå pædagogiske udfordringer eller nå didaktiske mål i relation til egen undervisning.  
 • producere relevante læringsobjekter og undervisningsmaterialer til egen undervisning.

Modul 3 - Design af kursusforløb

 • analysere egen undervisning i forhold til typer af læringsaktiviteter, og reflektere over hvordan læringsaktiviteterne kan kombineres og afvikles i hhv. fysiske og online læringsrum i egen undervisning. 
 • designe, gennemføre og evaluere et online eller blended undervisningsforløb, der kombinerer campusundervisning og online læringsaktiviteter. 
 • formidle egne undervisningsforløb i form af praksiseksempler til fx AU Educate eller interne seminarer til gavn for kolleger på fakultetet. 

Indhold

Modul 1 – Digitale læringsteknologier

I det første modul introduceres der til de digitale læringsteknologier, som undervisere på AU har adgang til, og der vil være fokus på forskellige digitale læringsaktiviteter, anvendelsesmuligheder og problemstillinger.

Modul 2 – Online og Blended Learning

I andet modul gennemgås litteratur, begreber og eksempler på forskellige online- og blended kursusformater og designs som fx flipped classroom og HyFlex teaching.

Deltagerne får her mulighed for at designe digitale læringsaktiviteter til egen undervisning og producere relevante læringsobjekter.

Der vil være fokus på temaer som digital pædagogik, rammesætning af læringsaktiviteter, studerendes engagement i online undervisning, ressourceforbrug mv.

Modul 3 – Design af kursus (frivilligt)

I det tredje og afsluttende modul, som er frivilligt, skal deltagerne designe et blended eller online undervisningsforløb.

Her er der mulighed for individuel vejledning og hjælp til produktion af relevant læringsmateriale, opsætning af Brightspace-kursusside og evaluering af det afprøvede kursusdesign samt identificering af handlinger på baggrund af studerendes evaluering.

Kursusforløb

Forløbet afvikles primært online hen over en periode på 5 uger med asynkrone læringsaktiviteter og 2 synkrone møde i form af korte online workshops.

Forventet arbejdsbelastning på 12 timer for gennemførsel af Modul 1 og Modul 2. Disse moduler er obligatoriske for lektorer og professorer på Aarhus BSS jf. lokale beslutninger på fakultetet.

Derefter kan deltagerne vælge at fortsætte til Modul 3, som er frivilligt og interessebaseret.

Modul 1: Modulet starter med et kort online møde på Zoom (1 time) efterfulgt af online asynkrone interaktioner og selvtilrettelagte aktiviteter indtil start på modul 2.

Modul 2: Modulet starter med et kort online møde på Zoom (2 timer) efterfulgt af online asynkrone interaktioner og selvtilrettelagte aktiviteter.

Modul 3: Modulet starter med en fysisk workshop (5 timer) efterfulgt af individuel vejledning efter behov

Forår 2023

Kurset afholdes som 3 moduler fra den 9. maj 2023.

Modul 1:
Online møde den 9. maj kl. 11:00-12:00
Online self-paced aktiviteter fra 9. maj til 23. maj. 

Modul 2:
Online møde den 23. maj kl. 10:00-12:00
Online self-paced aktiviteter fra 23. maj til 9. juni. 

Modul 3:
Valgfri fysisk workshop den 15. juni kl. 9:00-14:00. Tilmelding sker separat ved afslutning af modul 2. I modulet er der mulighed for vejledning og teknisk support i forbindelse med afprøvning af nyt kursusdesign i egen undervisning.


Info

 • Målgruppe: Senior VIP
 • Antal deltagere: Min. 5, maks. 35
 • Kursusbevis: Ved tilfredsstillende gennemførelse
 • Sprog: Som udgangspunkt udbydes kurset på engelsk med dertilhørende materiale. Hvis der kun er tilmeldt dansktalende, så afholdes online møder og workshop på dansk, men med materiale på engelsk.
 • Varighed: Forløbet afvikles primært online hen over en periode på 5 uger. Forventet arbejdsbelastning på 12 timer for gennemførsel af Modul 1 og Modul 2. Modul 3 er med fysisk tilstedeværelse, frivilligt og interessebaseret.

Kursusleder

Tobias Alsted Nielsen

Educational it konsulent

Kursusadministrator

Julie Lykke Facius

Administrativ medarbejder