Aarhus Universitets segl

AARHUS BSS: Online og blended learning

Formål

Dette kursus har til formål at udvikle underviseres kompetencer i brugen af læringsteknologi i egen undervisning, hvor campusbaseret undervisning fortsat er grundstenen i mødet mellem de studerende og undervisere. Kurset er målrettet lektorer og professorer på Aarhus BSS.

OBS: Kurset afvikles hen over en periode på 5 uger med online, asynkrone læringsaktiviteter svarende til cirka 12 timers arbejde samt 2 synkrone møder i form af korte online workshops på henholdsvis 1 time og 2 timer. Det er vigtigt, at du som deltager på kurset, planlægger med at skulle deltage i online læringsaktiviteter i hele perioden fra 7. maj til 7. juni. 

Læringsmål

Efter deltagelse i modulet, kan deltagerne:

Modul 1 – Digitale læringsteknologier

 • beskrive de primære tekniske funktioner og redegøre for de pædagogiske muligheder i de læringsteknologier, der stilles til rådighed for undervisere på AU. 
 • argumentere for i hvilke undervisnings- og læringskontekster, det er hensigtsmæssigt at anvende de tilgængelige læringsteknologier og respektive teknologibaserede læringsaktiviteter.

Modul 2 – Online og Blended Learning  

 • sammenligne og diskutere potentialer og faldgruber i undervisningsformater, der kombinerer campusundervisning og teknologibaserede læringsaktiviteter som fx Blended Learning, Flipped Classroom og HyFlex teaching. 
 • designe læringsaktiviteter med brug af relevant læringsteknologi for at imødegå pædagogiske udfordringer eller nå didaktiske mål i relation til egen undervisning.  
 • producere relevante læringsobjekter og undervisningsmaterialer til egen undervisning.

Modul 3 - Design af kursusforløb

 • analysere egen undervisning i forhold til forskellige typer af læringsaktiviteter, og reflektere over hvordan læringsaktiviteterne kan kombineres og afvikles i hhv. fysiske og online læringsrum i egen undervisning. 
 • designe, gennemføre og evaluere online eller blended undervisningsaktiviteter eller forløb
 • formidle egne undervisningsforløb i form af praksiseksempler til fx AU Educate eller interne seminarer til gavn for kolleger på fakultetet. 

Indhold

Modul 1 – Digitale læringsteknologier

I det første modul introduceres der til de digitale læringsteknologier, som undervisere på AU har adgang til, og der vil være fokus på forskellige digitale læringsaktiviteter, anvendelsesmuligheder og problemstillinger.

Modul 2 – Online og Blended Learning

I andet modul gennemgås litteratur, begreber og eksempler på forskellige online- og blended kursusformater og designs som fx flipped classroom og HyFlex teaching.

Deltagerne får her mulighed for at designe digitale læringsaktiviteter til egen undervisning og producere relevante læringsobjekter.

Der vil være fokus på temaer som digital pædagogik, rammesætning af læringsaktiviteter, studerendes engagement i online undervisning, ressourceforbrug mv.

Modul 3 – Design af undervisningsaktiviteter og forløb (frivillig individuel vejledning)

I det tredje og afsluttende modul, som er frivilligt, skal deltagerne designe et blended eller online undervisningsforløb. Formatet for modulet er individuel vejledning, hvor en pædagogisk konsulent fra CED vil give sparring på problemstillinger og det didaktiske design. Derudover er der tilbud om personlig hjælp til produktion af relevant læringsmateriale, opsætning af Brightspace-kursusside og evaluering og justering af det afprøvede kursusdesign.

Kursusforløb

Forløbet afvikles primært online hen over en periode på 5 uger med asynkrone læringsaktiviteter og 2 synkrone møde i form af korte online workshops.

Forventet arbejdsbelastning på 12 timer for gennemførsel af Modul 1 og Modul 2. Disse moduler er obligatoriske for lektorer og professorer på Aarhus BSS jf. lokale beslutninger på fakultetet.

Derefter kan deltagerne vælge at fortsætte til individuel vejledning på Modul 3, som er frivilligt og interessebaseret.

Modul 1: Modulet starter med et kort online møde på Zoom (1 time) efterfulgt af online asynkrone interaktioner og selvtilrettelagte aktiviteter indtil start på modul 2.

Modul 2: Modulet starter med et kort online møde på Zoom (2 timer) efterfulgt af online asynkrone interaktioner og selvtilrettelagte aktiviteter.

Modul 3: Individuel vejledning med en pædagogisk konsulent fra CED

Tilmelding

Forår 2024

Kurset afholdes som 3 moduler fra den 7. maj 2024.

 • Tilmeldingslink sendes fra fakultetssekretariat ved Aarhus BSS 
 • Kontaktperson i fakultetssekretariatet er Katrine Korsgaard Jensen 
  Mobil: 9352 2553
  Mail: katrinekorsgaard@au.dk

Modul 1:

Online møde den 7. maj kl. 11:00-12:00
Online self-paced aktiviteter fra 7. maj til 22. maj.  

Modul 2:
Online møde den 22. maj kl. 10:00-12:00
Online self-paced aktiviteter fra 22. maj til 7. juni.

Modul 3:
Valgfri individuel vejledning. Aftales efter behov. Tilmelding sker separat ved afslutning af modul 2.

Efterår 2024

Kurset afholdes som 3 moduler fra den 12. november 2024.

 • Tilmeldingslink sendes fra fakultetssekretariat ved Aarhus BSS 
 • Kontaktperson i fakultetssekretariatet er Katrine Korsgaard Jensen 
  Mobil: 9352 2553
  Mail: katrinekorsgaard@au.dk

Modul 1:

Online møde den 12. november 2024 kl. 11:00-12:00
Online self-paced aktiviteter fra 12. november til 26. november. 

Modul 2:
Online møde den 26. november 2024 kl. 10:00-12:00
Online self-paced aktiviteter fra 26. november til 13. december. 

Modul 3:
Valgfri individuel vejledning. Aftales efter behov. Tilmelding sker separat ved afslutning af modul 2.

Info

 • Målgruppe: Senior VIP
 • Antal deltagere: Min. 5, maks. 35
 • Kursusbevis: Ved tilfredsstillende gennemførelse
 • Sprog: Som udgangspunkt udbydes kurset på engelsk med dertilhørende materiale. Hvis der kun er tilmeldt dansktalende, så afholdes online møder og workshop på dansk, men med materiale på engelsk.
 • Varighed: Forløbet afvikles primært online hen over en periode på 5 uger. Forventet arbejdsbelastning på 12 timer for gennemførsel af Modul 1 og Modul 2. Modul 3 er frivilligt og interessebaseret.

Kursusleder

Kursusadministrator