Aarhus Universitets segl

Sanna Lassen

Titel

Postdoc, Postdoc

Primær tilknytning

Sanna Lassen

Fagområder

  • Uddannelsesledelse
  • Ledelsesroller
  • Videregående uddannelser
  • Kvalitativ metode
  • Systemteori

Kontaktinfo

Telefonnummer
Mailadresse

Profil

Sanna Lassen er postdoc på Centre for Educational Development på Aarhus Universitet. Hun leder forskningsprojektet EDULEAD, som fokuserer på uddannelsesledelse på universiteter. Gennem de sidste 20 år har hun beskæftiget sig med ledelse på forskellig vis. Hun har blandt andet været projektleder på forskellige kommunale ledelsesudviklingsprojekter, været sparringspartner for ledelsesteams og undervist på diplom i ledelse. Hun har en baggrund som cand.pæd. i pædagogisk sociolog, hvor hun særligt har været optaget af organisations- og ledelsesteoretiske perspektiver. Gennem sine mange erfaringer med ledelse har hun iagttaget en overset organisatorisk rolle, som har mange forskellige titler, men som alle er medarbejdere med et ekstra ansvar for undervisningspædagogisk udvikling i samarbejde med kolleger og ledelse. Rollen har været omdrejningspunkt for hendes ph.d.-afhandling, som er blevet til en bog og givet anledning til adskillige oplæg. Desuden er Sanna med i Skandinavisk Luhmann Forum og bruger ofte systemteori til at forstå organisationer og ledelse. 

Arbejdsområder

Sanna Lassen underviser ph.d.-studerende i undervisningsteknikker og -perspektiver og forsker i uddannelsesledelse, hvor hun leder forskningsprojektet EDULEAD. Forskningen tager afsæt i ’Dansk ramme for meritering af universitetspædagogiske kompetencer’. Fokus er rettet mod de mange professorer og lektorer, der er udpeget til at have et ekstra ansvar for undervisningspædagogisk udvikling, dog uden at have formelle ledelsesbeføjelser. Titlerne kan fx være studieledere, programansvarlige og kursusledere. Forskningen bygger på Sannas ph.d., der omhandlede denne specifikke uddannelseslederrolle og viste, at rollen må defineres som en rolle ’i sig selv’, i modsætning til fx at blive knyttet til begrebet ’distribueret ledelse’. Med EDULEAD-projektet bliver denne forståelse omsat og udforsket i en universitetskontekst med fokus på, hvordan rollen kan navigere i spændingsfeltet mellem person, rolle og organisation, og herunder hvordan universiteters formelle ledere kan understøtte, at rollen kan lykkes. Desuden anvendes forskningen i et uddannelsesledelseskursus med Sanna som kursusleder. Kurset henvender sig til medarbejdere med denne specifikke rolle og understøtter deres praksis som uddannelsesledere.

Udvalgte publikationer

Flere
Brug piltasterne på tastaturet for at scrolle
Brug piltasterne på tastaturet for at scrolle
Brug piltasterne på tastaturet for at scrolle