Aarhus Universitets segl

Gitte Wichmann-Hansen

Titel

Seniorforsker, Seniorforsker ved Afdeling for Uddannelsesvidenskab på AU, Professor II på Institut for Pædagogik, Universitetet i Agder, Norge og ejer af virksomheden "Academic Supervision"

Primær tilknytning

Gitte Wichmann-Hansen

Kontaktinfo

Telefonnummer
Mailadresse

Profil

Gitte Wichmann-Hansen har mere end 20 års erfaring med undervisningsudvikling i videregående uddannelser. Hendes store interesse er vejledning af studerendes opgaveskrivning, projekter og forskningsarbejde.

I sin forskning er Gitte Wichmann-Hansen særlig optaget af at undersøge den svære balance i vejledning mellem på den ene side at skulle fremme de studerendes selvstændighed og ejerskab, og på den anden side at skulle agere faglig garant for at de studerendes produkter har høj kvalitet og afsluttes til tiden.

Med afsæt i forskningen har hun udviklet en lang række konkrete strategier og råd til vejledere om hvordan de kan drive en god faglig dialog i vejledning, sikre fremdrift i de studerendes projekter og opbygge konstruktive relationer med de studerende. Strategierne kan anvendes af vejledere på alle niveauer fra gymnasier til professionshøjskoler og længere videregående uddannelser på universitetet.

Udover at forske i vejledning, vejleder hun ph.d.-studerende inden for sit felt. Hun underviser også i vejledning og afholder kurser for både vejledere og studerende i PhD-vejledning og specialevejledning i DK og i Europa.

Gitte Wichmann-Hansen er aktuelt involveret i to store eksternt finansierede forsknings- og udviklingsprojekter i samarbejde med University of York og University of South-Eastern Norway. Begge projekter har fokus på at styrke universitetsansatte forskeres vejledningskompetencer og skabe kulturelle forandringer fremfor kun at lave individuel komptenceudvikling,

Endelig rådgiver hun ledere på danske og europæiske universiteter med ansavr for kvalitetsudvikling af ph.d.-uddannelser.

Udvalgte publikationer

Flere
Brug piltasterne på tastaturet for at scrolle
Brug piltasterne på tastaturet for at scrolle
Brug piltasterne på tastaturet for at scrolle