Aarhus Universitets segl

Ledige stillinger ved CED

Centre for Educational Development - CED

Videnskabelig assistent med forberedelse til et 3-årigt ph.d.-forløb

Ansøgningsfrist 15. jun 23:59 CEST

Forventet start 1. sep

 • Centre for Educational Development - CED Trøjborgvej 82 - 84 8000 Aarhus C

 • Tidsbegrænset fuldtidsstilling 1. sep 2023 - 31. aug 2024 ID: 12008

Søg stillingen
Vi søger en videnskabelig assistent til ansættelse i 1 år med henblik på forberedelse af og mulig fortsættelse i et 3-årigt ph.d.-forløb. Stillingen har fokus på emnet førsteårsdidaktik i relation til fastholdelse og indgår som et led i CEDs (Centre for Educational Development) igangværende forskning inden for førsteårsdidaktik og undervisningsudvikling. 

Næsten hver tredje studerende i Danmark falder fra på de videregående uddannelser, med en særlig risiko for frafald i løbet af det første studieår. De samfundsmæssige og personlige omkostninger forbundet med frafald har medført en øget forskningsindsats med det formål at identificere frafaldsårsager. Hidtidig forskning har i særlig grad fokuseret på individuelle forhold, f.eks. den studerendes parathed og oplevelse af at høre til, fagligt og socialt. CED ønsker at udvide forskningsfeltet med teoretisk og empirisk indsigt i, hvordan førsteårsundervisningen på universitetet rammesættes didaktisk og curriculært med henblik på fastholdelse. Dette kan f.eks. være gennem et fokus på uddannelsen indhold, strukturer, læring og progression eller uddannelsens generelle rammesætning af det første studieår. 

 

Gennem dine primære arbejdsopgaver i den 1-årige assistent stilling forventes du at: 

 • forberede en potentiel ph.d.-indskrivning ved den relevante ph.d.-skole med din hovedvejleder i form af en projektbeskrivelse og en ansøgning  
 • opkvalificere din teoretiske viden inden for forskningsfeltet, evt. i form af et systematisk review  
 • gennemføre et pilotstudie inden for forskningsfeltet 
 • indgå i centrets daglige gang, herunder eventuelt bidrage til undervisningsaktiviteter, konsulent- og udviklingsarbejde samt andre ad hoc-opgaver afhængigt af dine kvalifikationer
   

Om dig og dine kvalifikationer  

Du har:
 • En relevant akademisk uddannelse på kandidat eller master-niveau (afsluttet inden 1/8 2023) 
 • Kendskab til – og gerne erfaring med - både kvantitative og kvalitative forskningsmetoder.  
 • Måske allerede publiceret en artikel eller anden formidlende akademisk tekst 
Du kan:
 • Skrive i det akademiske formsprog på dansk og engelsk  
 • Lide at undervise og har måske allerede gjort dig dine første erfaringer med dette
   

Om Centre for Educational Development

Centre for Educational Development (CED) ved Aarhus Universitet bidrager til universitetets forskning, talentudvikling, videndeling og undervisning i universitetspædagogik. Vi er næsten 60 kolleger i centeret, der er organiseret omkring digital udvikling, undervisningsudvikling og uddannelsesudvikling. Vi er ambitiøse og sætter høje krav til egne aktiviteter, både på Aarhus Universitet, i vores danske netværk og internationalt. Vi har et godt kollegialt miljø karakteriseret ved høj faglighed, støttende samarbejder og mulighed for løbende faglig og professionel udvikling. 
 
CEDs forskningsgruppe består af fem lektorer, tre postdocs, en ph.d.-studerende og tre videnskabelige assistenter. Vi bedriver praksisnær forskning på internationalt niveau og bidrager derved til at forstå og løse universiteternes komplekse udfordringer nationalt og globalt. Vi forskningsbaserer universitetspædagogisk udviklingsarbejde, sparring og undervisning på AU. Gruppen arbejder ofte multidisciplinært med stor variation i metoder og teorier.

Læs mere om CED her.
 

Ansættelsesvilkår og formalia 

Ansættelse sker i henhold til overenskomst mellem Finansministeriet og Akademikere i
Staten.

Ansættelsesproceduren er yderligere beskrevet i ministeriets Bekendtgørelse om ansættelse af videnskabeligt personale ved universiteter

Vedrørende kvalifikationskrav og stillingsindhold henvises til stillingsstruktur for videnskabeligt personale ved universiteter.

Stillingen er fuld tid (37 timer) og tidsbegrænset for en 1-årig periode med start fra
ansættelsestidspunktet.

Efter gensidig aftale kan den 1-årige stilling udmunde i et 3-årigt ph.d.-stipendiat fra CED under forudsætning af indskrivning. Dette aftales senest 9 måneder efter ansættelse.

Du indplaceres i Afdeling for Undervisningsudvikling med reference til funktionschefen. Du tilknyttes en hovedvejleder under ansættelsen.

Forskningsgruppen på CED ledes af centerlederen.

CED har til huse i bygning 1910-1911, Trøjborgvej 82-84, 8000 Aarhus C, som også vil være dit arbejdssted.
 

Ansættelsesprocessen 

I din motiverede ansøgning bedes du beskrive din interesse for projektet, og hvorfor du søger, samt dine refleksioner over mulighederne i opslagets korte projektskitse.

I tilknytning til din ansøgning bedes du desuden vedhæfte:
 • CV 
 • Dokumentation for tildeling af kandidat- eller mastergrad 
 • Et eksempel på en akademisk tekst skrevet af dig (og eventuelle medforfattere). Gerne et uddrag dit speciale eller andet publiceret materiale. 
 • Beskrivelse af undervisningserfaringer (herunder også gerne dine erfaringer med formidling, mentoring, supervision) 
Der benyttes shortlisting i ansættelsesprocessen. 

Samtaler forventes afholdt 4. juli.

Tiltrædelse: 1. september 2023 eller efter anden aftale.

Aarhus Universitet vil være en attraktiv og inspirerende arbejdsplads for alle og ønsker en kultur, hvor hver enkelt kan udfolde og udvikle sig. Vi ser ligestilling og diversitet som en styrke og opfordrer derfor alle interesserede til at ansøge.

Ansøgning sendes via Aarhus Universitets rekrutteringssystem, som kan tilgås under stillingsopslaget på Aarhus Universitets hjemmeside.
 

Spørgsmål til stillingen?

Berit Lassesen

Berit Lassesen Lektor, Centre for Educational Development - CED - Undervisningsudvikling +4593509053 belas@au.dk

Spørgsmål til ansøgning og proces?

AU HR - Personalejura +4529454108 emply.fa.hr@au.dk

Søg stillingen

Ansøgningsfrist: torsdag den 15. jun 2023 kl. 23:59 CEST