Aarhus Universitets segl

Ledige stillinger ved CED

Centre for Educational Development - CED

To 3-årige postdoc-stillinger ved Centre for Educational Development

Ansøgningsfrist 18. jun 23:59 CEST

Forventet start 1. okt

 • Centre for Educational Development - CED Trøjborgvej 82 - 84 8000 Aarhus C

 • Tidsbegrænset fuldtidsstilling 1. okt 2023 - 30. sep 2026 ID: 11994

Søg stillingen
Vi søger kollegaer til to 3-årige postdoc-stillinger på Centre for Educational Development (CED) med tiltrædelse 1. oktober 2023 eller snarest derefter.

CED er Aarhus Universitets universitetspædagogiske center, og de to postdoc stillinger har derfor fokus på universitetets undervisnings- og uddannelsesudvikling.
 

Om Centre for Educational Development

Centre for Educational Development (CED) ved Aarhus Universitet bidrager til universitetets forskning, udvikling og undervisning i universitetspædagogik. Vi er næsten 60 kolleger i centeret, der er organiseret omkring digital udvikling, undervisningsudvikling og uddannelsesudvikling. Vi er ambitiøse og sætter høje krav til egne aktiviteter, både på Aarhus Universitet, i vores danske netværk og internationalt. Vi har et godt kollegialt miljø karakteriseret ved høj faglighed, støttende samarbejder og mulighed for løbende faglig og professionel udvikling. Vi værdsætter nysgerrighed, samskabelse, handlekraft og ekspertise.

CEDs forskningsgruppe består af fem lektorer, tre postdocs, tre videnskabelige assistenter og en ph.d.-studerende. Vi bedriver praksisnær forskning på internationalt niveau og bidrager derved til at forstå og løse universiteternes komplekse udfordringer nationalt og globalt. Vi forskningsbaserer universitetspædagogisk udviklingsarbejde, sparring og undervisning på Aarhus Universitet. Gruppen arbejder ofte multidisciplinært med stor variation i metoder og teorier. Aktuelt er gruppen optaget af universitetsunderviseres udvikling og kompetencer, de studerendes læring, transformation og transitioner, curriculum og forandringspædagogikker, digitalisering og læringsteknologier, samt fagdidaktik som f.eks. sundhedsvidenskabelig fagdidaktik.

Læs mere om CED her.


Om jobbet

Vi ønsker at styrke to af vore fokusområder, undervisningsudvikling og uddannelsesudvikling. De postdoc-kolleger, som vi søger, kommer derfor til at arbejde i henholdsvis Afdeling for Undervisningsudvikling og Afdeling for Uddannelsesudvikling. Begge postdocs bliver også en del af CEDs tværgående universitetspædagogiske forskningsgruppe. I dagligdagen kommer begge postdocs også til at arbejde tæt sammen med centrets mange engagerede konsulenter på tværs af CEDs afdelinger.

I ansøgningen angives klart, hvilket af to nedenstående fokusområder, der søges:

1. Undervisningsudvikling
Herunder kan du udfolde din forskning med afsæt i en interesse for engagerende undervisning. Inden for dette perspektiv giver ansættelsen mulighed for at forske i en række temaer som de studeredes læreprocesser og deres udvikling af kernefaglige og generelle kompetencer, undervisningsformer, fagdidaktik, undervisernes kompetencer eller kollegiale fællesskaber.


2. Uddannelsesudvikling
Herunder kan du udfolde din forskning med afsæt i en interesse for curriculumudvikling og uddannelsesdesign. Inden for dette perspektiv giver ansættelsen mulighed for at forske i en række temaer som interessenter (politikere, aftagere og studerende), transitioner til og fra universitetet, førsteårspædagogik, praksis- og projektbaseret uddannelse eller forskningsintegration.


Om arbejdsopgaverne

Fælles for de to stillinger gælder, at dine arbejdsopgaver vil være ligeligt fordelt mellem forskning og undervisning/udvikling. Du skal derfor primært
 • Deltage i forskningsgruppens arbejde
 • Igangsætte og lede forskningsprojekter med et anvendelsesorienteret fokus
 • Publicere med peerfeedback på internationalt niveau
 • Samarbejde om din forskning med CEDs øvrige forskere og kollegerne i afdelingen
 • Søge eksterne fondsmidler
 • Bidrage til udvikling og afholdelse af kompetenceudviklingsforløb for undervisere på Aarhus Universitet eller bidrage til udviklingsprojekter i samarbejde med universitetets fagmiljøer
 • Indgå i et relevant undervisnings eller udviklingsteam på CED
Herudover kan du i mindre omfang indgå i øvrige opgaver i centret efter konkret aftale.


Om dig og dine kvalifikationer

Du har
 • En ph.d.-grad (afsluttet og forsvaret ph.d.)
 • Publiceret relevant inden for et af de to ovennævnte områder
 • Erfaring med relevant undervisning eller udviklingsarbejde.
Du kan
 • Tilrettelægge og udføre egne forskningsprojekter
 • Indgå i forskningssamarbejder og initiere forskning med andre forskere
 • Skrive en mindre fondsansøgning
 • Samarbejde på tværs af discipliner og organisationer
 • Undervise selvstændigt i velafgrænsede formater, som f.eks. en workshop eller webinar
 • Bidrage til at udvikle og afholde pædagogiske kompetenceudviklingstilbud eller bidrage til at udvikle og gennemføre universitetspædagogiske udviklingsprojekter.
Du er
 • Løsningsorienteret med blik for såvel resultater som processer, herunder er du god til at inddrage deltagernes forudsætninger og perspektiver
 • Selvstændig og kan agere professionelt med respekt for den organisatoriske kontekst
 • Fleksibel og kan holde hovedet koldt og humøret højt, også når tingene ikke går som planlagt.
På CED arbejder vi med en divers forsknings- og undervisningsportefølje, og der er derfor tale om et åbent opslag, som ikke er begrænset til bestemte uddannelsesmæssige eller metodemæssige baggrunde.


Ansættelsesvilkår og formalia

Ansættelse sker i henhold til overenskomst mellem Finansministeriet og Akademikere i Staten.

Ansættelsesproceduren er yderligere beskrevet i ministeriets Bekendtgørelse om ansættelse af videnskabeligt personale ved universiteter

Vedrørende kvalifikationskrav og stillingsindhold henvises til stillingsstruktur for videnskabeligt personale ved universiteter.

Stillingen er fuld tid (37 timer) og tidsbegrænset for en 3-årig periode med start fra ansættelsestidspunktet.

Du indplaceres i enten afdelingen for undervisningsudvikling eller uddannelsesudvikling med reference til funktionschefen. I forhold til forskningsopgaven er der i det daglige et tæt samarbejde med forskningsgruppen på CED, som ledes af centerleder Anne Mette Mørcke.

CED har til huse i bygning 1910-1911, Trøjborgvej 82-84, 8000 Aarhus C, som også vil være dit arbejdssted.


Ansættelsesprocessen

I din ansøgning bedes du beskrive, hvilken af de to stillinger du er interesseret i og hvorfor. Du bedes desuden vedhæfte:
 1. CV
 2. Dokumentation for tildeling af ph.d.-grad
 3. Undervisningsportfolio (max 3 sider)
 4. Publikationsoversigt
 5. Skitsering af en 3-årig forskningsplan
 6. Eventuelt eksempel på et relevant gennemført udviklingsprojekt eller fundraising
Der benyttes shortlisting i ansættelsesprocessen.

Samtaler forventes afholdt i uge 33.

Tiltrædelse 1. oktober 2023 eller snarest derefter.

Aarhus Universitet vil være en attraktiv og inspirerende arbejdsplads for alle og ønsker en kultur, hvor hver enkelt kan udfolde og udvikle sig. Vi ser ligestilling og diversitet som en styrke og opfordrer derfor alle interesserede til at ansøge.

Ansøgning sendes via Aarhus Universitets rekrutteringssystem, som kan tilgås under stillingsopslaget på Aarhus Universitets hjemmeside.
 

Spørgsmål til stillingen?

Anne Mette Mørcke

Anne Mette Mørcke Centerleder, Centre for Educational Development - CED +4551447574 morcke@au.dk

Spørgsmål til ansøgning og proces?

AU HR - Personalejura +4529454108 emply.fa.hr@au.dk

Søg stillingen

Ansøgningsfrist: søndag den 18. jun 2023 kl. 23:59 CEST